Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til arbejde, projekter, initiativer m.v. for børn og unge, der lever under belastende og uværdige forhold, og hvor der ikke kan opnås tilstrækkelig eller nogen støtte fra det offentlige. Belastende og uværdige forhold er f.eks. at leve i et narko-, prostitutions-, voldsmiljø eller i et nedbrydende familiemiljø og lignende. Sigtet skal bl.a. være på denne måde at støtte personer i deres egen indsats for at kunne få en bedre opvækst herunder at kunne gennemføre en uddannelse såvel teoretisk som praktisk eller for på anden måde at blive egnede til et meningsfyldt liv.

Ansøgninger modtages d. 1.-31- juli.

Kontakt info:
info@robinsohnfonden.dk, tlf. 35393566

Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »