Landsdækkende organisationer med et humanitært, kirkeligt, mellemfolkeligt eller almennyttigt formål kan søge om driftsmidler fra denne pulje, hvis de ikke kan få driftstilskud fra andre tipspuljer.

Tilskuddet er meget værdifuldt for organisationerne, fordi der ikke skal aflægges særskilt regnskab for tilskuddet, og pengene kan bruges helt frit, fx til de udgifter, som er svære at få andre til at dække: Telefon, transport, husleje, mødeudgifter, porto osv.

Jeres forening skal opfylde en række krav, som er beskrevet i vejledningen. De vigtigste er:

I skal have eksisteret i mindst 2 år.
I skal være landsdækkende iflg. jeres formålsparagraf.
I skal have gennemgørt ikke-kommercielle aktiviteter i mindst 3 regioner eller være godkendt af skat som tilskudsberettiget organisation eller have gennemført en politigodkendt landsdækkende indsamling.
Jeres regnskab skal være revideret af en registreret eller statsautoriseret revisor, som også skal være medunderskriver på ansøgningen.
Foreningen skal have haft en omsætning på mindst 31.000 kr. i seneste regnskabsår (kun driftsindtægter).


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »