G.E.C. Gads Fond driver forlags- og investeringsvirksomhed og yder støtte til videnskabelige og kulturelle formål, herunder udarbejdelse og udgivelse af videnskabelige publikationer eller som anerkendelse af særligt fremragende formidling af videnskabeligt arbejde. Derudover ydes støtte til kirkelige foreninger og institutioner.


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »