Der er fokus på børns rettigheder, når Domkirken og Københavns Stifts Mellemkirkelige Udvalg inviterer til offentlig høring. Kirkeminister Mette Bock (LA) deltager.

Der er lagt op til en diskussion af menneskerettigheder og asylpolitik til konferencen, der zoomer ind på børn i udrejsecentre.

Københavns Stifts Mellemkirkelige Udvalg mener ikke, Danmark kan være behandlingen af afviste asylbørn bekendt, og udvalget kalder på aktion.

Til høringen deltager Mette Bock (LA) og Holger K. Nielsen (SF). Der er også repræsentanter fra Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp.

Alle er velkomne.

Arrangør:
Domkirken og Københavns Stifts Mellemkirkelige Udvalg

Kontakt info:
Elsebeth Grummesgaard Gjesing, egg@km.dk, tlf. 23205041

Adresse:
Vor Frue Kirke
Nørregade 8
1165 København K


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »