Lev Uden Vold inviterer til konference om kommunernes hjælp og tilbud til fysisk og psykisk vold i nære relationer. 

Undersøgelser viser, at 38.000 kvinder og 19.000 mænd årligt udsættes for fysisk partnervold, og tallene er dobbelt så høje for psykisk partnervold.

Derfor inviterer Lev Uden Vold til en konference om kommunernes arbejde med vold i nære relationer. Fokus vil være på både fysisk og psykisk partnervold.

På dagen vil Lev Uden Volds seneste undersøgelse blive præsenteret, og derudover vil dagen byde på debatter om kommunernes hjælp og tilbud til voldsramte samt løsningsforslag til at bekæmpe partnervold i Danmark. 

Der vil være to paneldebatter bestående af henholdvis relevante aktører på området og politiske ordførere på området. Navnene vil løbende blive offentliggjort.  

Arrangør:
Lev Uden Vold

Adresse:
Fællessalen, Christiansborg
Prins Jørgens Gård 1
København K 1218


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »