Landdistrikternes Fællesråd afholder et digitalt Landsbytopmøde med fokus på, hvordan landsbyerne kan udvikle sig bæredygtigt.

Med afsæt i de politiske målsætninger om CO2-reduktion og en mere bæredygtig samfundsmodel stiller Landdistrikternes Fællesråd skarpt på, hvordan landsbyerne kan bidrage til en bæredygtig grøn omstilling og samtidig skabe lokal udvikling og gode forudsætninger for bosætning og arbejdspladser.

Derfor inviterer Landdistrikternes Fællesråd landsbyer, lokalråd, borgerforeninger og landsbylaug til at deltage i Landsbytopmøde 2020, der i år afholdes digitalt.

Det digitale landsbytopmøde afløser to planlagte topmøder, som er blevet aflyst på grund af corona. 

Arrangør:
Landdistrikternes Fællesråd

Kontakt info:
Eva Østergaard, eoe@landdistrikterne.dk, tlf. 53 85 01 36

Adresse:
Online
Bryghusgade 10
1473 København


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »