26. og 27. november holder Gymnasieskolernes Lærerforening repræsentantskabsmøde i Tivoli Kongres Center.

Repræsentantskabets medlemmer er indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde.

Foreløbig dagsorden: 

 1. ​Velkomst ved GL's formand
 2. Formandens mundtlige beretning
 3. Temadrøftelse: Er studenterne dygtige nok - og hvad skal de kunne...
 4. GL-prisen 2018 uddeles
 5. Valg af dirigenter
 6. Valg af 2 valgledere og 2 valgledersuppleanter
 7. Valg af stemmetællere
 8. Godkendelse af dagsorden
 9. Fremtidens ungdomsuddannelser
 10. Elevfordeling
 11. Debat og afstemning om formandens mundtlige beretning og hovedbestyrelsens årsberetning
 12. Beskæftigelsesundersøgelsen 2018
 13. Status på lærerkompetencer
 14. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 15. Stillingtagen til det samlede frikøb for det følgende skoleår
 16. Stillingtagen til revideret budget for indeværende budgetår samt rammebudget for det efterfølgende budgetår
 17. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter
 18. OK18 - evaluering og opfølgning
 19. Konfliktstøtte ved eventuelle fremtidige konflikter
 20. Kommende opgaver
 21. Eventuelt
Arrangør:
Gymnasieskolernes Lærerforening

Kontakt info:
Morten Bayer, gl@gl.org

Adresse:
Tivoli Congress Center
Arni Magnussons Gade 2-4
1577 København V


Tilbage til kalenderen »
Vis afholdte arrangementer »