Juni 2019

Onsdag 5. juni

KL. 13:30
 • Grundlovsdag på Testrup Højskole: Grundlovstaler, værdidebat og foredrag

  Testrup Højskole, Clement Kjersgaard og Ræson inviterer til taler, debat og foredrag i anledning af grundlovsdag. 

Maj 2019

Søndag 19. maj

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Bedrifter" af Danmarks Statistik

  "Bedrifter" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Torsdag 16. maj

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Asylansøgninger og opholdstilladelser" af Danmarks Statistik

  "Asylansøgninger og opholdstilladelser" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Befolkningsfremskrivning" af Danmarks Statistik

  "Befolkningsfremskrivning" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Flytninger til og fra udlandet" af Danmarks Statistik

  "Befolkningsfremskrivning" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Forskning og udvikling" af Danmarks Statistik

  "Forskning og udvikling" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Medlemmer af Folkekirken" af Danmarks Statistik

  "Medlemmer af Folkekirken" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Økonomiske forhold på kulturområdet" af Danmarks Statistik

  "Økonomiske forhold på kulturområdet" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Onsdag 15. maj

KL. 17:00
 • Valgarrangement: Folketingskandidater møder ungefællesskaber

  Medborgerne inviterer til valgarrangement, hvor de unge sætter dagsordenen. Herefter skal folketingskandidaterne forholde sig til de nævnte problemstillinger.

KL. 12:00
 • Årsmøde: Danske Erhvervsskoler og - Gymnasier

  Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier afholder årsmøde, som vil sætte rammerne for en debat om den uddannelsespolitiske vision for Danmark.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Firmaernes køb og salg" af Danmarks Statistik

  "Firmaernes køb og salg" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab" af Danmarks Statistik

  "Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Offentlige restancer" af Danmarks Statistik

  "Offentlige restancer" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Producent- og importprisindeks for varer" af Danmarks Statistik

  "Producent- og importprisindeks for varer" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Producentprisindeks for tjenester" af Danmarks Statistik

  "Producentprisindeks for tjenester" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Renter og aktieindeks" af Danmarks Statistik

  "Renter og aktieindeks" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Tirsdag 14. maj

KL. 17:45
 • Valgdebat: Grøn transport

  En række politikere deltager i dette vælgermøde på Dansk Arkitekturcenter, hvor der sættes fokus på grøn omstilling på tranportområdet.

KL. 15:00
 • Folkehøring i Middelfart: Ordet gives til borgerne før Folkemøde

  Foreningen Folkemødet og CHORA 2030 holder i samarbejde med fem danske kommuner folkehøringer om FN’s 17 verdensmål forud for Folkemødet i Allinge.

Fredag 10. maj

KL. 19:00
 • Møde: Løkke, Ellemann og Fogh om udenrigspolitik

  Det Udenrigspolitiske Selskab inviterer til en snak om Danmarks udenrigspolitik. Lars Løkke Rasmussen (V), Uffe Ellemann-Jensen (V) og Anders Fogh Rasmussen (V) deltager.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Arbejdsmarkedsregnskab" af Danmarks Statistik

  "Arbejdsmarkedsregnskab" offentliggøres af Danmarks Statistik.