Januar 2020

Tirsdag 28. januar

KL. 8:00
 • Morgenmøde: Mandag Morgen søger input fra læserne

  I de kommende måneder afholder det politiske magasin Mandag Morgen en række redaktionsmøder, hvor læserne kan være med til at forme og inspirere mediets produktioner. 

Mandag 27. januar

KL. 10:00
 • Topmøde: Klima- og miljøpolitisk fremtid

  Dansk Miljøteknologi inviterer til klima- og miljøpolitisk topmøde, hvor den grønne omstilling i teknologien er i fokus.

Søndag 26. januar

KL. 15:00
 • Kongres: Attraktive arbejdspladser til alle HK'ere

  HK Kommunal inviterer til kongres på Hotel Nyborg Strand. Temaet for kongressen er, at HK'ere i alle livsfaser skal sikres attraktive arbejdspladser.

Lørdag 25. januar

KL. 9:00
 • Konference: Lokalforeningskonference med fokus på alsidig frivillighed

  Lokalforeningsfrivillige i Kræftens Bekæmpelse samles ved lokalforeningskonferencen, der sætter fokus på alsidig frivillighed. Frivillighedskonsulent i Kræftens Bekæmpelse, Troels B. Carlander, deltager.

 • Jubilæum: Altinget fylder 20 år

  Altinget fylder 20 år.

Torsdag 23. januar

KL. 10:45
 • Deputation: Ungeklimarådet besøger Skatteudvalget

  Folketingets Skatteudvalg får besøg af Ungeklimarådet vedrørende klimaafgifter.

KL. 9:30
 • Konference: Frivillighedens vidensdøgn 2020

  Center for Frivilligt Socialt Arbejde inviterer til 25 timer i frivillighedens navn. 

KL. 9:00
 • Konference: Fake news og online had

  Aarhus Universitet afholder konferencen Research on Political Hostility og sætter fokus på fake news og online had. Chef i Facebook Martin Ruby deltager.

Onsdag 22. januar

KL. 16:00
 • Oplæg: Privatisering og kommercialisering af uddannelse

  DPU og Oxfam Ibis inviterer til oplæg med professor Prachi Srivastava fra University of Western Ontario i Canada om kommercialisering og særligt ikke-statslige aktørers stigende interesse i uddannelse. 

KL. 15:00
 • Reception: Gyldendal-forlægger Johannes Riis fylder 70

  Den navnkundige forlægger på Gyldendal Johannes Riis fylder 70 år, hvoraf mere end de 40 er lagt på forlaget, som nu festligholder fødselaren med en reception.

KL. 13:00
 • Offentliggørelse: Demokratikommissionens fremlægger vurdering

  Hvordan står det egentlig til med demokratiet i Danmark? Det prøver DUF's demokratikommission at give et svar på.

Mandag 20. januar

KL. 15:00
 • Konference: Perspektiver på det globale civilsamfund

  Cisu inviterer til konference om frihedsrettigheder, der menes at blive mere og mere begrænset verden over. 

Torsdag 16. januar

KL. 10:00
 • Salen: Oprettelse af forsøg med et borgerting i Danmark (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af forsøg med et borgerting i Danmark (B 43).

Tirsdag 14. januar

KL. 14:00
 • Præsentation: Mixed Migration Review 2019

  Dansk Flygtningehjælp, Udenrigsministeriet og Mixed Migration Center præsenterer rapporten Mixed Migration Review 2019.

KL. 14:00
 • Bisættelse: Fhv. forskningsdirektør og Propa-formand Knud Børge Madsen (80)

  Den tidligere adm. direktør for Slagteriernes Forskningsinstitutt, civilingeniør Knud Børge Madsen, Roskilde er død, 80 år gammel og skal bisættes.

KL. 9:00
 • Høring: Ansvarligt forbrug i Danmark

  Folketingets Erhvervsudvalg, 2030-Netværket, Forbrugerrådet TÆNK og Dansk Initiativ for Etisk Handel afholder høring om ansvarligt forbrug i Danmark. Formand for Folketingets Erhvervsudvalg, Lars Christian Lilleholt (V) deltager.

KL. 8:00
 • Morgenmøde: Mandag Morgen søger input fra læserne

  I de kommende måneder afholder det politiske magasin Mandag Morgen en række redaktionsmøder, hvor læserne kan være med til at forme og inspirere mediets produktioner. 

Mandag 13. januar

KL. 15:00
 • Pressemøde: Regeringsseminar på Marienborg

  Regeringen mødes den 13. januar til regeringsseminar på Marienborg. I den forbindelse afholdes der pressemøde samme dag i Pavillonen på Marienborg.

KL. 15:00
 • Fyraftensmøde: EU de næste fem år

  Europabevægelsen Bornholm og Europe Direct Bornholm inviterer til fyraftensmøde om EU's fremtid, samt dennes betydning for udviklingen på Bornholm.

Torsdag 9. januar

KL. 16:00
 • Seminar, Forsikring & Pension: Lancering af dataetiske principper

  Forsikring & Pension skyder 2020 i gang med at lancere ”Cool eller creepy”, dataetiske principper for forsikrings- og pensionsbranchen. "Dataetik" kandiderer måske til årets ord, mener arrangøren.