Marts 2020

Mandag 30. marts

KL. 13:00
 • Pressemøde: Rigshospitalets nye COVID-afdeling

  Region Hovedstaden inviterer til pressemøde i Nordfløjen på Rigshospitalet.

Fredag 27. marts

KL. 14:00
 • Pressemøde: Coronavirus i Danmark

  Dagligt giver myndighederne en status på situationen med hensyn til coronavirus og covid-19. I dag er blandt andet børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) med på mødet.

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftaler om det offentlige arbejdsmarked i hjemsendelsesperioden

  Der er indgået aftaler mellem regeringen og det offentlige arbejdsmarkeds parter om afvikling af frihed for offentligt ansatte i hjemsendelsesperioden. Derfor indkalder parterne til pressemøde.

Torsdag 26. marts

KL. 10:00
 • Konference: Altinget og Mandag Morgen Summit 2020 (AFLYST)

  Altinget og Mandag Morgen Summit har i år fokus på den store omstilling - herunder grøn omstilling, digital omstilling og velfærdsomstilling.

Tirsdag 24. marts

KL. 11:30
 • Frivilligrådets årsmøde 2020 (AFLYST)

  Frivilligrådet inviterer til årsmøde. Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) deltager.

Mandag 23. marts

KL. 15:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19

  Statsministeriet har indkaldt til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet, hvor statsminister Mette Frederiksen (S) vil orientere om den seneste coronaudvikling i Danmark.

KL. 13:00
 • Rettighedskonference: 20 år med grundlæggende rettigheder (AFLYST)

  EU's charter for fundamentale rettigheder fylder 20 år. I den anledning inviterer Nyt Europa til konference om charterets indhold og dets kapitel om retfærdighed.

Torsdag 19. marts

KL. 11:00
 • Pressemøde: Aftale om økonomisk hjælpepakke

  Finansminister Nicolai Wammen holder torsdag pressemøde om en aftale om en økonomisk hjælpepakke med alle Folketinget partier.

Onsdag 18. marts

KL. 12:00
 • Pressemøde: Initiativer på det økonomiske område

  Finansminister Nicolai Wammen og erhvervsminister Simon Kollerup holder onsdag pressemøde om nye initiativer på det økonomiske område.

   

KL. 8:00
 • Debatmøde: "Morgener med mening" diskuterer demokratiets tilstand (aflyst)

  Dansk Folkeoplysnings Samråd afholder sit første morgenmøde som en den del af nyt debatkoncept. Der bliver sat fokus på den demokratiske innovation.

Tirsdag 17. marts

KL. 19:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om coronasituationen

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet.

Fredag 13. marts

KL. 19:00
 • Pressemøde: Statsministeren orienterer om covid-19 i Danmark

  Statsministeriet indkalder til pressemøde i Spejlsalen fredag om covid-19 i Danmark.

Tirsdag 10. marts

KL. 13:00
 • Salen: Valdemarsdag den 15 (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om valdemarsdag den 15. juni som dansk nationaldag (B 45).

Mandag 9. marts

KL. 14:00
 • Prisoverrækkelse: Prinsesse Benedikte overrækker Helene Elsass prisen

  Protektor prinsesse Benedikte overrækker Helene Elsass Prisen ved Elsass Fonden.

Lørdag 7. marts

KL. 8:00
 • Landsmøde: SF

  SF holder landsmøde og træf i Kolding.

Fredag 6. marts

KL. 8:00
 • Generalforsamling: Økologisk Landsforening

  Økologisk Landsforening afholder generalforsamling i Århus.

Torsdag 5. marts

KL. 16:30
 • Medlemsmøde: EU-Domstolens virkemidler og retstraditioner

  Juridisk Forening i København inviterer til medlemsmøde om EU-Domstolen, hvor præsidenten for EU-Domstolen, dr. Koen Lenaerts, holder foredrag.

KL. 11:00
 • Bisættelse: Advokat Jørgen Grønborg (83)

  Den kendte advokat Jørgen Grønborg, Charlottenlund, er død, 83 år gammel og skal bisættes.

Onsdag 4. marts

KL. 15:30
 • Høring: Nye retningslinjer for Civilsamfundspuljen

  CISU's medlemsorganisationer og andre interesserede inviteres til fyraftensmøde om udformningen af de opdaterede retningslinjer for CISUs Civilsamfundspulje. 

KL. 13:00
 • Møde: Retningslinjer for Folkeligt Engagement

  Udviklingsminister Rasmus Prehn (S) har bedt CISU om at udvikle nye måder at understøtte Folkeligt Engagement. CISU inviterer derfor puljeordninger og strategiske partnere samt andre interesserede til et møde.