April 2019

Torsdag 11. april

KL. 17:00
 • Debatmøde: Unge møder EP-kandidater (Kbh)

  Noah vender paneldebatten på hovedet, når organisationen inviterer til debat som optakt til europaparlamentsvalget. Politikerne stiller spørgsmålene, og udvalgte unge svarer. 

KL. 12:30
 • Årsmøde: Danske HF & VUC

  Til årsmødet vil der være fokus på fremtidens uddannelser og ikke mindst på VUC's placering i uddannelsessystemet.

Onsdag 10. april

KL. 15:00
 • Reception: Velliv udvider direktionen

  Det store pensionsselskab Velliv udvider direktionen, og det markeres med en reception for kunder, samarbejdspartnere, venner af huset og familie.

Mandag 8. april

KL. 17:00
 • Debatmøde: Fredning af kulturmiljøer

  Hovedstadens Forskønnelse arrangerer debatmøde om byens truede kulturmiljøer, herunder de aktuelle affredninger af tre store områder i København samt om fredningsloven. 

Lørdag 6. april

KL. 10:30
 • Generalforsamling: CISU diskuterer oplysning og folkeligt engagement

  Til CISU's generalforsamling kan man blandt andet møde toneangivende civilsamfundsorganisationer fra Øst- og Vestafrika.

Fredag 5. april

KL. 9:30
 • Offentliggørelse: Røde Kors fremlægger trivselsrapport om Sjælsmark

  To psykologer fra Røde Kors har systematisk screenet børns trivsel på Udrejsecenter Sjælsmark. Pressen er inviteret, når rapportens konklusioner fremlægges.

Torsdag 4. april

KL. 15:00
 • Foredrag: Hvilke konsekvenser har ændringer i Mellemøsten for Trump?

  Hvilke forandringer i Mellemøsten kan få indflydelse på Trumps eftermæle som præsident? Michael Rubin holder oplæg og Helle Malmvig styrer debatten efterfølgende. 

Onsdag 3. april

KL. 13:00
 • Konference: Menneskerettigheder

  Institut for Menneskerettigheder inviterer i samarbejde med KU, DUF og Dmjx til konference om den demokratiske samtale på de sociale medier. Lisbeth Knudsen og Jonas Christoffersen byder velkommen, og der vil være debat med blandt andre Tom Jensen. 

Mandag 1. april

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Domme" af Danmarks Statistik

  "Domme" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien" af Danmarks Statistik

  "Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Skatter og afgifter" af Danmarks Statistik

  "Skatter og afgifter" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Årligt nationalregnskab, hele økonomien" af Danmarks Statistik

  "Årligt nationalregnskab, hele økonomien" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Marts 2019

Fredag 29. marts

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Kvartalsvist nationalregnskab, brancher" af Danmarks Statistik

  "Kvartalsvist nationalregnskab, brancher" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien" af Danmarks Statistik

  "Kvartalsvist nationalregnskab, hele økonomien" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab" af Danmarks Statistik

  "Nøgletal, kvartalsvist nationalregnskab" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Nøgletal, årligt nationalregnskab" af Danmarks Statistik

  "Nøgletal, årligt nationalregnskab" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Udsatte børn og unge" af Danmarks Statistik

  "Udsatte børn og unge" offentliggøres af Danmarks Statistik.

KL. 8:00
 • Udgivelse: "Registreret ledighed" af Danmarks Statistik

  "Registreret ledighed" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Torsdag 28. marts

KL. 9:00
 • Konference: Arena Summit 2019

  Arena Summit 2019 er et mødested for mere end 1000 beslutningstagere, ledere og udviklingsansvarlige fra både offentlige, private og frivillige organisationer. 

Onsdag 27. marts

KL. 17:30
 • Debatmøde: Lytter politikerne?

  Er demokratiet i krise? Og lytter politikerne overhovedet til folket?  Fra balladen om Brexit i Storbritannien, til demonstrationer fra De Gule Veste i Frankrig er de traditionelle politiske magtstrukturer under pres.