Chef for team Beskyttelse mod Digitale Krænkelser i Red Barnet
Red Barnet leder efter fagligt stærk chef til vores team for Beskyttelse mod Digitale Krænkelser Vil du stå i spidsen for en fortsat ambitiøs udvikling af Red Barnets arbejde med børns rettigheder og tage bekæmpelsen af digitale krænkelser til det næste niveau? Er du en både relationelt og strategisk stærk leder? Er du opdateret på den seneste udvikling inden for børns digitale liv og en dygtig kommunikatør? Kan du arbejde tæt sammen med kommuner og ministerier, og trives du i netværk og fora, hvor fagligheden er i centrum? Så er du måske Red Barnets nye chef for vores team for beskyttelse mod digitale krænkelser i vores nationale afdeling.

BYG BRO MELLEM VIDEN, PRAKSIS OG POLITIK Vores nuværende chef ønsker efter mange års betydningsfuld indsats at give stafetten videre. Vi søger derfor en ny chef til vores fagligt stærke team, hvor sammenhængskraften og trivslen er høj. Som ny chef skal du bidrage til, at vi i Red Barnet bevarer, styrker og ikke mindst udvikler vores position som en central aktør, når det kommer til at forsvare børns rettigheder på det digitale felt og bekæmpe alle former for digitale overgreb og krænkelser mod børn. Red Barnets Nationale Afdeling består af seks teams, og du vil blive chef for team Beskyttelse mod Digitale Krænkelser. Teamets kerneindsats er SletDet, som består af en professionel rådgivning og tilhørende udviklings- og formidlingsaktiviteter. Teamet består aktuelt af otte medarbejdere med uddannelser i psykologi, socialt arbejde og antropologi. Red Barnet er i en stærk og positiv udvikling, og vi tror på, at en stærk forankring og bæredygtighed i arbejdet sikres gennem forpligtende partnerskaber på tværs af sektorer, samarbejde med vidensinstitutioner, fonde, kommuner og ministerier og ved systematisk og konsekvent at inddrage og lytte til børn. Det digitale område er i konstant udvikling og har enorm betydning for børn og unges liv. Du vil få en central rolle i forhold til at sikre, at den viden, vi genererer gennem programmer og sammen med børn og andre fagfolk, omsættes til positive forandringer for børn og unge. Dels gennem udvikling af vores egen praksis, dels gennem et fortsat arbejde for politiske tiltag og opmærksomhed på området, der kan være med til at skabe nødvendige strukturelle forandringer. Som national afdeling er vores samarbejder primært i Danmark, men i stigende grad søger vi netværk, funding, viden og indflydelse som en del af Save The Children International i vores bestræbelser på at gøre størst mulig forskel for børn i Danmark. ANSVARSOMRÅDER Dit primære ansvar bliver i samarbejde med gode kolleger på tværs af huset at sætte en strategisk retning for feltet og at sikre leverancer af høj kvalitet på de relevante programmer og projekter, herunder SletDet Rådgivningens drift og udvikling. Som leder sker dette bl.a. ved at:
 • Bidrage til at formulere og nå vores strategiske mål og indsatser i tæt samspil med kolleger
 • Holde dig opdateret vedrørende digitale krænkelser - både vedrørende den teknologiske, juridiske og samfundsmæssige udvikling
 • Iværksætte konferencer, undersøgelser og vidensindsamling
 • Styre teamets samlede budget herunder rapportering og budgetopfølgning på teamets aktiviteter
 • Give medarbejderne løbende feedback og sparring ift. opgaver, prioriteter og deres faglige udvikling
 • Understøtte medarbejdernes motivation, trivsel og samarbejde
 • Skabe udvikling på feltet og bidrage til fortalerarbejde og kommunikation om digitale krænkelser
 • Bidrage til organisationens strategiske mål om en stærk deltagelseskultur og aktiv inddragelse af børn og unge
 • Fremme samarbejde og læring på tværs af hele organisationen og særligt National Afdelings teams og programmer samt afdelingen for Politik & Kommunikation.
DIN PROFIL Du er engageret og brænder for at sikre bedre beskyttelse af børn. Du har relevant arbejdserfaring fra en organisation, stat eller kommune og en stærk forståelse for de problemstillinger, Red Barnet arbejder med, særligt i relation til børns rettigheder og børns digitale liv. Du har et stærkt strategisk blik og som erfaren personaleleder kan du sætte kurs, sikre følgeskab, motivere og inddrage. Du er fleksibel og værdsætter en foranderlig hverdag, hvor særligt dine evner som leder og rådgiver inden for børns digitale liv kommer i spil i mange forskellige sammenhænge. Du har en relevant videregående uddannelse samt bred viden såvel som indsigt i forskningen på området. Du har en stærk forretningsforståelse og kan bidrage til at sikre et fortsat bæredygtigt budget bestående af både fondsfinansiering, ministerielle midler og EU funding, så vi også på lang sigt kan gøre størst mulig forskel for børn. Derudover er du:
 • Initiativrig og kan arbejde både selvstændigt og tæt sammen andre
 • En stærk kommunikator - du kan godt lide at formidle din viden i form af både oplæg og præsentationer internt og eksternt, og du har også mod på at tage interviews med medier
 • En faglig spydspids med høje kvalitetsstandarder, både hvad angår viden og standpunkter
 • En empatisk og samarbejdende chef og kollega, der leder efter synergier og fælles dagsordner, når du driver indsatser i en tværorganisatorisk sammenhæng
 • Lyttende og værdidrevet i din tilgang til at sikre inddragende processer af både medarbejdere og samarbejdspartnere og selvfølgelig de børn, vi arbejder for.
Du forudser forandring og tilpasser prioriteter herefter. Dine medarbejdere får rum til at lære, og I identificerer nødvendige udviklingsbehov, som følges op gennem løbende feedback. Du engagerer teamet i at udvikle ideer, udfordre arbejdsgange og dermed skabe nytænkning og løbende forbedring af jeres praksis. Du trives med at netværke og opbygger naturligt stærke relationer med en bred vifte af interessenter og spotter muligheder for at skabe nye partnerskaber og samarbejder. Du udviser nysgerrighed og mod, når nye stier skal betrædes. Du har stærke relationelle kompetencer, besidder en god portion humor, og du har et godt blik for dine egne styrker og udviklingsområder som leder. VI TILBYDER Vi tilbyder et nationalt orienteret job i en international børnerettighedsorganisation med et stærkt brand og høj troværdighed. Din hverdag bliver på Rosenørns Allé i København med en høj grad af fleksibilitet, da vi er optaget af at skabe et balanceret arbejdsliv. Teamet arbejder med systemisk forandring ud fra en ny programstrategi, finansiering af driften af SletDet Rådgivningen, der er sikret de næste fire år, og hvor nye samarbejder er på vej. Vi har en stærk og generøs samarbejdskultur og et positivt arbejdsmiljø båret af medarbejdere og ledere med høj faglighed og ønsket om at gøre en forskel i børns liv. Trivslen i teamet er rigtig god, og i medarbejderundersøgelser fremhæves en god ledelsessupport og et stærkt, kollegialt og fagligt fællesskab. Vi har en åben og humoristisk tone mellem os, og vi kerer os om hinanden. Du vil få et råderum til og ansvar for at sikre indflydelse og fremdrift på de strategiske fokusområder inden for en ny og spændende strategiperiode, ligesom du får mulighed for udvikling af både dine ledelsesmæssige, strategiske og faglige kompetencer. Som chef for Beskyttelse mod Digitale Krænkelser bliver du en del af et stærkt chefteam i National Afdeling med fem kompetente chefkolleger og reference til National Direktør. Du vil få en bred og selvstændig samarbejdsflade med såvel resten af organisationen som eksterne samarbejdspartnere og interessenter. VILKÅR & REKRUTTERINGSPROCES Løn- og ansættelsesforhold på en individuel lederkontrakt iht. gældende overenskomst mellem Red Barnet og AC-organisationerne og HK. Stillingen er 37 timer uden øvre arbejdstid. Ansøgningsfrist er 1. juni 2023. Korte førstesamtaler forventes afholdt 6-7. juni, andensamtaler forventes afholdt den 13.-14. juni. Der skal forventes test og forberedelse af en mindre case til brug for anden samtale. Tiltrædelse i august eller september. Stillingen søges via knappen “Søg dette job" her på siden. KONTAKT For yderligere information er du velkommen til at kontakte Martha Ahlmann, National Direktør på [email protected] eller tlf. 2189 9251.
Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande. Vi redder børns liv. Vi beskytter og styrker dem. Vi kæmper for deres rettigheder. Vi står altid på børnenes side. Hver time. Hver dag. Overalt i verden.

Vi er en del af Save the Children – verdens største uafhængige børnerettighedsorganisation.

Red Barnet går forrest i kampen for de dårligst stillede børn. I Danmark og resten af verden. Vi yder nødhjælp og forebygger katastrofer. Vi bekæmper vold, overgreb og mobning. Vi sikrer skolegang, opbygger fællesskaber og styrker børns modstandskraft. Red Barnet ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed. Vi opfordrer derfor alle kvalificerede at søge stillingen - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder. Ønsker du at arbejde for os, er du forpligtet til at følge vores interne børnebeskyttelsespolitik.

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00