Digitalt Ansvar søger bestyrelsesmedlemmer
Vi søger engagerede bestyrelsesmedlemmer, der skal være med til at sikre klare mål og strategisk retning i arbejdet for at skabe en mere ansvarlig og tryg digital udvikling.

Om Digitalt Ansvar Digitalt Ansvars mission er at fremme en tryg og ansvarlig digital udvikling. Ved at være et samlende knudepunkt og videnscenter for aktører på tværs af fagområder opbygger og formidler vi viden om digitale udfordringer. Vi har stort fokus på at skabe dialog, debat og ikke mindst pege på og udvikle fælles løsninger for mere digital ansvarlighed.  I Digitalt Ansvar har vi siden 2017 arbejdet i krydsfeltet mellem jura, teknologi, forskning og rådgivning - med fokus på retsbeskyttelse for ofre for digitale krænkelser - i tæt samarbejde med forskere, praktikere og medlemsorganisationer. Digitalt Ansvar er en medlemsorganisation med et sekretariat, som løbende gennemfører projekter og analyser. Som eksempel kan nævnes vores seneste indsatsområder på: 1) digital chikane på arbejdsmarkedet 2) undersøgelser og analyser af lovgivning og offerbehov, samt 3) skriftlige anbefalinger og løsningsforslag til bedre digital beskyttelse. Digitalt Ansvar er på kort tid gået fra at være en frivillig, lille forening til nu at være en lille, men slagkraftig, interesseorganisation med en stor stemme i den offentlige debat. Du skal som bestyrelsesmedlem derfor være med til at sikre en klar strategisk ramme og fokus, som sikrer en bæredygtig udvikling af organisationen. Læs mere om Digitalt Ansvar her Dine kvalifikationer
 • Du har erfaring med bestyrelsesarbejde
 • Du har enten kendskab til og erfaring med jura, tech, forskning eller offerrådgivning, som er foreningens primære fokusområder
 • Det er et plus, hvis du har erfaring med organisationsudvikling eller økonomi, men det er ikke et krav
Ansøgning og udpegning Send kort motiveret ansøgning og CV senest den 25. oktober 2022 Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Kontakt Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte sekretariatschef Ask Hesby Krogh på mobil: 42164263, eller på ahk@digitaltansvar.dk
  Digitalt Ansvars mission er at fremme en tryg og ansvarlig digital udvikling – ved at være det samlende knudepunkt og en vidensbank for aktører på tværs af fagområder. Vi opbygger og formidler viden om digitale udfordringer, skaber dialog og debat samt peger på fælles løsninger for mere digital ansvarlighed.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen