Direktør til Rigspolitiets Koncern IT
Hvidovre, Rigspolitiet, Koncern IT Politiet er en af de bærende og samlende funktioner i det danske samfund. Vi arbejder hver dag for at sikre sikkerhed, fred og orden i et samfund i hastig udvikling. Dét skal Koncern IT understøtte, og vi har brug for en direktør, der kan føre os igennem store og spændende forandringer i de kommende år.

Søg dette job
Vi tilbyder dig en central rolle i en af statens største it-organisationer, hvor mere end 420 medarbejdere sørger for, at budgettet på 700 mio. kr. hvert år. bliver brugt så hensigtsmæssigt som muligt. Der er også masser af kompleksitet, da vi har mere end 450 it-systemer, der understøtter de mere end 15.000 brugere i politiet og anklagemyndigheden fordelt på mere end 100 lokationer. Der er mulighed for at komme hele vejen rundt, når det kommer til forandringsledelse - og du vil opleve en hverdag, hvor der både er med- og modvind, men sjældent vindstille. Således skal Koncern IT:
 • Udvikle sig i takt med at kriminaliteten forandrer sig - for dét stiller krav til politiets it-understøttelse
 • Følge anvisningerne i en kommende analyse af potentialet ved overdragelse af it-drift til Statens It
 • Løbende foretage organisatoriske justeringer og tilpasninger i lyset af de strategiske udfordringer
 • Afvikle en betydelig og kompleks legacy, hvortil der er afsat midler i det seneste politiforlig
 • Samarbejde med et engageret og holdningsstærkt interessentlandskab
 • Investere i de rigtige digitaliseringsindsatser, der hjælper helt ude i den spidse ende.
"Jeg garanterer, at det bliver både spændende og krævende at udvikle og forandre et af de allertungeste it-områder i staten. Det højere formål er at sikre en motiveret politistyrke, der effektivt kan arbejde for borgernes tryghed og sikkerhed. Med andre ord, så er det vigtigt, at du motiveres af at gøre en forskel for opretholdelsen af lov og orden her i landet, at du lykkes med det svære, og at du tør prioritere", siger Thorkild Fogde, rigspolitichef. I hverdagen vil du få det overordnede ansvar for Koncern IT's udvikling, økonomi, it-udviklingsportefølje og it-drift. Du kommer til at arbejde tæt sammen med din afdelingschef og syv centerchefer i Koncern IT - det er jeres fælles ansvar, at it-organisationen udvikles løbende, og at medarbejderne møder glade og motiverede på arbejde. Du får også en vigtig opgave i at bidrage til arbejdet i Rigspolitiets direktion, hvor du indgår i et tæt fællesskab med økonomidirektøren, HR-direktøren og politidirektøren. I refererer alle direkte til rigspolitichefen. Endelig er der et vigtigt samarbejde med politidirektørerne i de 14 politikredse. Om dig Du har gennemført flere, større transformationer i store politisk ledede organisationer. Du har en betydelig erfaring med ledelse på it-, data- og digitaliseringsområderne - og et skarpt øje for driften ude i den spidse ende. Du har styr på økonomien og er en erfaren leder af ledere. Hvis du ikke allerede har det, skal du hurtigt opbygge viden om politiets og anklagemyndighedens arbejdsområder. Som leder er du energisk, visionær og prioriteringsstærk. Du er samarbejdsvillig og tydelig i forhold til interessenterne omkring Koncern IT. Du er også en personaleleder, der ser hver af dem, der refererer til dig - og som tør gå tæt på for at hjælpe dem med at lykkes. Ansættelsesforhold Du er parat til at blive ansat på åremålsvilkår i henhold til rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten og blive indplaceret i løngruppe 3 svarende til lønramme 39. Er du ekstraordinært god, er vi parate til at yde tillæg afhængig af erfaring og kvalifikationer. Såfremt du i forvejen er ansat som tjenestemand, kan du bevare din ansættelsesform. Dit arbejdssted bliver Rigspolitiet, Landlystvej 34, 2650 Hvidovre. Du kan sikkerhedsgodkendes til Y-HEM. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, og at du kan bibeholde sikkerhedsgodkendelsen under hele din ansættelse. Kontakt Du kan ringe til Jakob Westh, direktør i Mercuri Urval, på telefon 6089 6436 for at høre mere om stillingen. Du kan også læse et uddybende notat her. Når du søger en stilling i politiet, opretter du samtidig en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere jobs i politiet, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt job. Du skal derfor ikke slette tidligere dokumenter, hvis du søger endnu et job. Det er først, hvis du har fået afslag på en søgt stilling, at du kan slette dokumenterne knyttet dertil. Vi anbefaler, at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilket job du søger. Foruden ansøgning og CV, bedes du uploade dit eksamensbevis. Du skal uploade alle dokumenter i pdf-format. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi opfordrer alle interesserede til at søge uanset køn, alder, religion, eller etnisk tilhørsforhold. Ansøgningsfrist: 6. juni 2022
  Søg dette job
  Rigspolitiet er dansk politis øverste myndighed, som har til opgave at formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan. Rigspolitiet er organiseret i fire overordnede områder: Politiområdet, Koncernøkonomi, Koncern IT og Koncern HR.

  Ledelsesmæssigt er der fokus på udvikling af alle ansatte, både professionelt og menneskeligt. Vi samarbejder på tværs af organisationen om at løfte kvaliteten og understøtte politiets kerneopgaver. Høje ambitioner og fælles mål om integritet og transparens er kernen i vores arbejde. Vores daglige sparring med hinanden er en forudsætning for, at vi skaber gode løsninger, der fungerer i dag og er forberedt på i morgen.

  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen