DIVERSITY WORKS SØGER NY DIREKTØR
Da vores direktør gennem mange år har fået nyt og spændende arbejde, søger vi en ny direktør til at stå i spidsen for vores organisation.

I Diversity Works kæmper vi for diversitet, inklusion samt lige muligheder og rettigheder for alle. Som en af Danmarks ældste ngo'er for minoritetsetniske danskere i udsatte livspositioner, står vi på et mangeårigt fundament af faglighed og viden om social ulighed og udsathed. Diversity Works udgøres af:
 • Centret i Blågårdsgade, der er rammen om mangfoldige fællesskaber, der styrker lighed, muligheder og medborgerskab for minoritetsetniske børn, unge og voksne. I Centret tilbyder vi desuden social- og juridisk rådgivning
 • Alliancen, der er vores landsdækkende netværk for minoritetsetniske foreninger, hvor vi i partnerskab arbejder med kapacitetsopbygning, handlekraft og medborgerskab
 • Virksomheden Send Flere krydderier, der er en socialøkonomisk virksomhed, der med to caféer og catering skaber arbejdspladser til minoritetsetniske kvinder langt fra arbejdsmarkedet
OM STILLINGEN  Vores kommende direktør skal med handlekraft og troværdighed sikre Diversity Works' position som central organisation for diversitet, inklusion og lige rettigheder for alle. Som direktør skal du med strategisk og forretningsmæssig forståelse udvikle Diversity Works på de indre og ydre linjer. Du skal gå forrest og være en engagerende leder for en mangfoldig, dedikeret og kompetent arbejdsplads, som både rummer ansatte, brugere og frivillige. Som direktør skal du blandt andet:
 • Sikre, at Diversity Works' strategiske fokusområder understøttes, prioriteres og opfyldes gennem organisationens indsatser samt ved at skabe brede alliancer og politisk synlighed
 • Være en samlende figur og lede organisationen gennem tydelige og transparente organisatoriske og arbejdsmæssige rammer
 • Sikre, at Diversity Works er en god og velfungerende arbejdsplads, hvor trivsel, arbejdsglæde, faglighed og kompetencer er i fokus og understøtter organisationens fortsatte positive udvikling
 • Sikre effektiv og forsvarlig styring af organisationens økonomi og ressourcer, herunder bidrage til en forøgelse af indtægtsgrundlaget bl.a. gennem fundraising
 • Skabe de bedste forudsætninger for at bestyrelsen kan træffe strategiske beslutninger og prioriteringer på et velinformeret grundlag
 • Og så skal du kunne engagere, tiltrække og øge samarbejdet med eksterne partnere samt sikre en sund funderet organisation i trivsel og udvikling
Vi forventer: Følgende faglige kvalifikationer og kompetencer:
 • Erfaring med ledelse af en civilsamfundsorganisation eller tilsvarende organisation på direktionsniveau
 • Erfaring med personale-, forandrings- og diversitetsledelse
 • Erfaring som frontfigur og med at repræsentere din organisation
 • Erfaring med strategiudvikling og implementering
 • Forretningsforståelse samt erfaring med at have det overordnede ansvar for en organisations økonomi og ressourcer
Følgende personlige kompetencer og egenskaber:
 • Har strategisk kapacitet og overblik
 • Troværdighed og naturlig gennemslagskraft
 • Er beslutsom, kan prioritere og delegere
 • Kan inspirere og lede dedikerede ansatte, frivillige og brugere
 • Har gode formidlingsevner både internt og eksternt
 • Er transparent, åben og tillidsvækkende
 • Har stærke relationelle kompetencer og evner at opbygge relationer og netværk ift. fonde, større virksomheder, civilsamfundsorganisationer og politiske aktører
 • Vil være med til at kæmpe for diversitet, inklusion samt lige muligheder og rettigheder for alle
VI TILBYDER En spændende og udfordrende stilling i en ambitiøs og udviklingsorienteret organisation med engagerede ansatte, frivillige, brugere, samarbejdspartnere og interessenter, som alle arbejder for diversitet, inklusion samt lige muligheder og rettigheder for alle. Diversity Works er i en positiv udvikling, og der er derfor, for den rette direktør, gode muligheder for at sætte sit eget præg på den videre strategiske udvikling og for at sikre driften endnu bedre i hele organisationen. ARBEJDSSTED Diversity Works, Centret i Blågårdsgade 4, 2200 KBH N., Send Flere Krydderier, Nørrebrogade 208 og Nørre Allé 7, 2220 KBH N. LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Forhandles individuelt og afspejler, at Diversity Works er en ngo. Tiltrædelse: Snarest og efter aftale. SÅDAN ANSØGER DU Lyder stillingen som noget for dig, så send os din ansøgning mrk. Direktør. Din ansøgning skal sendes sammen med dit CV som én samlet PDF. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. ANSØGNINGSFRIST  Senest onsdag d. 1. marts 2023. YDERLIGERE INFORMATION  Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe eller skrive til: VI SØGER DIVERSITET Vi mener, at diversitet er vigtigt, og vi ved, at vores trivsel og innovationsevne forbedres ved diversitet. Hvis du er med på ovenstående, så søg stillingen og bidrag til mangfoldighed i Diversity Works med lige præcis den person, du er. Læs mere om Diversity Works på www.diversityworks.dk
  Diversity Works
  Bygger inkluderende fællesskaber baseret på frivillighed og handlekraft.
  Står på et mangeårigt fundament af faglighed, viden og erfaring om social ulighed og udsathed.
  Modarbejder fordomme og diskrimination og opbygger forståelse og accept.
  Går nye veje for at skabe lige muligheder og lige rettigheder for minoritetsetniske danskere.
  Blev etableret som Indvandrer Kvindecentret på Nørrebro i 1982.
  Er en af Danmarks ældste ngo’er for minoritetsetniske danskere.

  Læs mere her


  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen