Fondsrådgiver til Carlsbergfondet
Carlsbergfondet søger en engageret og erfaren fondsrådgiver til at løfte en bred vifte af administrative og analytiske opgaver i fondets bevillingsenhed. Som fondsrådgiver vil du spille en central rolle i fondets arbejde med den administrative behandling af indkomne ansøgninger samt den løbende servicering af og dialog med ansøgere og bevillingshavere. Som vores nye kollega vil du indgå i et team med tre øvrige medarbejdere, og sammen med sekretariatet i Carlsbergfondet vil du bidrage til at understøtte fondets vision om at støtte nysgerrighedsdrevet grundforskning på højt internationalt niveau.

Dine ansvarsområder vil være:
 • Administration: at bidrage til opgaveløsningen inden for alle områder af fondets bevillingsenhed, herunder blandt andet håndtering af ændringsanmodninger, faglige rapporter, regnskaber og forbehandling af ansøgninger. Ligeledes vil du være ansvarlig for opdatering af de dele af fondets hjemmeside, der omhandler opslag, vejledninger, bedømmelseskriterier og andet relateret til fondets bevillingsenhed.
 • Carlsbergfondets Forskningspriser: at varetage administrationen relateret til Carlsbergfondets Forskningspriser, herunder udarbejdelse af opslag, håndtering af indkomne indstillinger, kontakt med priskomitéen mm.
 • Arrangementskoordinering: at deltage i planlægning og afvikling af arrangementer rettet mod fondets bevillingshavere.
 • Ansøgningssystem: at yde support og bistand til brugerne af fondets ansøgningssystem samt bidrage til den fortsatte videreudvikling af systemet
Derudover vil dine arbejdsområder omfatte:
 • Vejledning: at rådgive ansøgere og bevillingshavere, besvare løbende henvendelser og yde generel støtte i ansøgningsprocessen.
 • Analyse: at medvirke til udarbejdelse af statistikker, impact-analyser og håndtering af dataanmodninger fra interessenter
Den ideelle kandidat til stillingen som vores nye fondsrådgiver har:
 • Stærke administrative og organisatoriske færdigheder samt interesse for sagsbehandling
 • Solide analytiske evner inden for både kvantitative og kvalitative metoder til håndtering af data
 • Solide analytiske evner inden for både kvantitative og kvalitative metoder til håndtering af data
 • Gode kommunikationsfærdigheder og evne til at formidle komplekst stof i sikker og ligefrem skriftlig og mundtlig fremstilling på dansk og engelsk
 • En kandidatgrad samt flere års relevant erhvervserfaring
 • Overblik over universitetsverdenens forhold og aktuelle vilkår vil være en fordel
 • Indgående erfaring med de faglige opgaver vil blive vægtet
Personlige kompetencer: Personlig integritet og selvstændighed: Det forventes af dig, at du træffer beslutninger og udfører opgaver i overensstemmelse med fondets værdier og etiske retningslinjer. Samarbejdsevner: En god holdspiller, som trives med at samarbejde med kolleger og eksterne interessenter, og som fremmer en positiv arbejdskultur og et effektivt samarbejde. Du vil arbejde i et teammiljø og bidrage til fælles mål. Dialogsøgende og kommunikativ: Evne til at skabe åbne og produktive kommunikationskanaler internt og eksternt er afgørende. Formår at kommunikere klart og effektivt med kolleger, ansøgere og samarbejdspartnere. Tillidsvækkende: Evne til at skabe og fastholde tillid gennem pålidelighed og konsistens. Ansøgning: Korn Ferry assisterer Carlsbergfondet med rekrutteringen af fondsrådgiveren. Send din ansøgning og CV til [email protected] senest torsdag den 5.oktober. Vi ser frem til at høre fra dig. Du kan læse mere om Carlsbergfondet på www.carlsbergfondet.dk

Icon
Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen
0:000:00