Teamchef til Partnerskaber
SOS Børnebyerne søger en kommercielt og ledelsesmæssigt stærk chef til vores Partnerskabsteam, med det formål at udvikle og vækste vores samarbejder med virksomheder og store bidragydere.

Større partnerskaber med virksomheder og store, individuelle bidragydere er et vækstområde, der har høj strategisk prioritet for SOS Børnebyerne. Vi søger en chef til området, der kan sikre, at den ambitiøse vækststrategi realiseres gennem et kommercielt talent, maksimalt ledelsesmæssigt fokus og nær ledelse af teamet. Du bliver chef for fem dygtige, selvstændige seniorprofiler, der typisk har baggrund indenfor fundraising og kommunikation samt solid erfaring fra såvel NGO-sektoren som CSR og erhvervsliv. Teamet er placeret i afdelingen Kommunikation & Partnerskaber, hvis chef du kommer til at referere til. Stillingens indhold Du bliver personale- og forretningsmæssigt ansvarlig for et team på fem personer - fire key account managers og en kommunikationsspecialist - der varetager en bred vifte af opgaver indenfor fundraising fra virksomheder og velhavere, herunder opsøgende kontakt til nye, potentielle store og større partnere og støtter, proaktiv udvikling af leads og udvikling af nye erhvervskoncepter og -partnerskaber, udvikling og gennemførelse af større eller mindre events samt udvikling og facilitering af netværk og netværksarrangementer. Du får ansvar for realiseringen af den strategiske retning og forretningsmæssige fremdrift, for opfyldelse af finansielle de mål og får den fulde, daglige personaleledelse af teamet inklusive MUS- og lønsamtaler mm. Du kommer naturligvis også til at være involveret i den videre udvikling af teamets fundraising-værktøjer og -faglighed, systemer og praksis, samt bidrage til en helhedsorienteret tilgang i teamet og huset på tværs af donorsegmenter. Vi forventer, at du er:
 • En inspirerende og erfaren personaleleder, der både har en sikker hånd om den strategiske retning og kan sikre nær, motiverende ledelse af den enkelte medarbejder.
 • En dreven, salgsorienteret profil med solid forretningsforståelse og indsigt i virksomheders behov og virkelighed - og som færdes hjemmevant i den.
 • En kommerciel seniorprofil, gerne med solid erfaring fra det private erhvervsliv, der også selv har personlig gennemslagskraft til at sælge en idé engagerende og effektivt.
 • En dygtig kommunikator og udpræget 'relationsperson', der er overbevisende såvel på skrift som i tale og trives godt med at opbygge og udvikle netværk.
 • I besiddelse af godt kendskab enten til fundraising, til etablering og udvikling af partnerskaber mellem private virksomheder og andre organisationer eller til fondsverdenen.
 • Fortrolig med FNs Verdensmål, ESG og udviklingen indenfor CSR - især set fra virksomhedernes perspektiv.
 • Rutineret i at arbejde på engelsk og i en international kontekst.
 • En udadvendt og empatisk person, der kan trives godt i en humanitær organisation med en uformel omgangstone og en livlig, social kultur.
Vi tilbyder til gengæld et job i en organisation, der arbejder for verdens bedste sag: Udsatte børn verden over. Vi er et hus fyldt med dygtige ildsjæle med mange fagligheder - og gode muligheder for at ramme en fornuftig balance mellem et spændende og yderst meningsfuldt arbejdsliv og et velfungerende familieliv. Du skal forvente ca. 3 ugers rejseaktiviteter om året. Ansættelse Ansættelsesdato er 1. marts 2023. Det forventes, at stillingen aflønnes i henhold til branchegennemsnittet med en årsløn på 600.000 kr. plus pension og sundhedsordning. Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan aflevere en ren straffe-og børneattest. Hvis du vil vide mere Kontakt Chef for Kommunikation og Partnerskaber Peter Kamph på tlf. 2077 6590 Ansøgning Send din motiverede ansøgning og CV til nedenstående link senest den 30. december 2022. Vi gennemfører to samtalerunder i uge 2-3. Kandidater som går videre til 2. samtalerunde skal gennemføre en personlighedstest.
  SOS Børnebyerne giver forældreløse og udsatte børn en familie, en tryg barndom og en uddannelse. Vi er en af verdens største humanitære børneorganisationer og er til stede i 137 lande på fire kontinenter. I Danmark arbejder vi med fundraising, formidling og programarbejde. Organisationen har været igennem en positiv periode med gode resultater i et højt tempo, og vi håber, at du vil være med til at fortsætte udviklingen.
  Du kan læse mere om SOS Børnebyerne på www.sosbørnebyerne.dk.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen