Novo giver hastebevilling til forskning i coronaeffekt på mentalt helbred

AU-professor Søren Dinesen Østergaard har netop modtaget en hastebevilling på 1.050.000 kroner fra Novo Nordisk Fonden til forskningsprojektet 'Mental Health Consequences of the COVID-19 Pandemic'.

Søren Dinesen Østergaard
Søren Dinesen Østergaard (39) Professor, Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital

Meget tyder på, at de ekstreme forandringer af samfundet forårsaget af coronavirus forværrer eksisterende psykiske sygdomme og øger antallet af nye tilfælde.

Professor Søren Dinesen Østergaard vil nu have syn for sagen og modtager en million kroner af Novo Nordisk Fonden til formålet.

Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Pengene skal bruges til at kortlægge omfanget af psykisk sygdom relateret til COVID-19-pandemien, og det skal gå stærkt, forklarer Søren Dinesen Østergaard, der er ansat på både Institut for Klinisk Medicin og ved Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien. Han regner med at have de første forskningsresultater parat allerede i løbet af nogle uger.

Han frygter, at de indirekte psykiske konsekvenser kan blive mindst lige så alvorlige som de rent fysiske. Måske endda værre.

"Jeg tror, vi kommer til at opleve konsekvenserne i to tempi. Først en akut forværring hos folk, der i forvejen lever med psykisk sygdom og dernæst en form for 'post-coronareaktion', hvor vi ser en kæde af afledte effekter, som rammer befolkningen bredere. Vi kommer til at se reaktioner på mistede jobs, dårlig økonomi, afbrudt skolegang, familier under pres, vold i hjemmet, selvmedicinering med alkohol og stoffer, nedsat motion og ja… fortsæt selv listen," siger Søren Dinesen Østergaard i pressemeddelelsen.

Baseret på ovenstående teori vil Søren Dinesen Østergaard og hans forskningsgruppe gennemføre to studier.

Først vil de fokusere på den akutte fase og undersøge, om mennesker med kontakt til psykiatrien oplever forværring af deres symptomer på grund af de mange ændringer i samfundet og frygten for coronavirus. Den del af undersøgelsen baserer sig på analyse af patientjournaler fra de psykiatriske hospitaler i Region Midtjylland. 

Efterfølgende, når pandemien er overstået, vil forskerne på baggrund af data fra de danske sundhedsregistre undersøge antallet af nye tilfælde af psykisk sygdom før, under og efter epidemien. Her er hypotesen, at man vil kunne se en post-coronareaktion, når selve infektionssygdommen er klinget af.

Tilbage til navnenyt »

Prøv børn gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Dagens portal