Specialisterne: Gør Danmark til foregangsland for socialøkonomi

DEBAT: Danmark halter bagud, når det gælder hjælp til socialøkonomiske virksomheder. Det skal vi ændre på og i stedet blive et foregangsland, skriver Charlotte Holmer Kaufmanas, chef for forretningsudvikling hos Specialisterne.

Af Charlotte Holmer Kaufmanas
Chef for forretningsudvikling, Specialisterne

Forestil dig en nation af innovative sociale entreprenører. Med et større antal af solide, sociale virksomheder med ambitioner om at tage samfundsmæssigt og socialt ansvar for beskæftigelse af socialt udsatte. Som kan knække koderne i forhold til at få flere udsatte i arbejde eller uddannelse. Som kan skabe bedre muligheder for de allersvageste på arbejdsmarkedet og på uddannelserne. Fordi det er det, socialøkonomiske virksomheder er gode til.

Forestil dig et Danmark med en socialøkonomisk samfundsmodel, der både kan og vil vinde disse dagsordener. Hvor det sociale ansvar er til gavn for os alle, fordi det er fremtiden, hvis vi skal opføre os ordentligt i udviklingen og det økonomiske opsving. Fordi det viser respekt for de svage og udnytter offentlige ressourcer optimalt.

Virksomhederne mangler opbakning
Det gør vi ved at være ambitiøse nok til at gøre Danmark til frontløber. Vi skal sætte målet højt, udstikke kursen og agilt tilpasse rammer og strategier, så vi sikrer en hurtig og ambitiøs udvikling på området.

Tilstrækkelig adgang til kapital og rådgivning, når man skal videreudvikle sin socialøkonomiske virksomhed, vokse og skalere er en udfordring i Danmark. De fleste socialøkonomiske virksomheder, der har en succesfuld forretningsmodel over en årrække, ymter om hjælp til vækst og skalering og adgang til kapital.

Men hvordan skaber vi et bedre økosystem omkring rådgivning og kapital? Hvordan skaber vi en dansk social investeringskultur, hvor der investeres i danske sociale/socialøkonomiske vækstvirksomheder. Kan vi bruge pensionsmidlerne aktivt til at støtte og hjælpe? Kan vi sætte puljer af til det?

I Danmark har vi en række succeshistorier inden for socialøkonomi, men vi er endnu ikke så gode som i Storbritannien eller Italien. Selvom f.eks. Specialisterne opererer på 35 steder i 15 lande internationalt, opereres der kun ét sted i Danmark. Virksomheder i udlandet betaler for, at Specialisterne rekrutterer, afklarer og træner medarbejdere til dem. Det vil vi også gerne gøre i Danmark.

Et skridt i den rigtige retning
For et par uger siden blev der bl.a. her på Altinget præsenteret et projekt, hvor Den Sociale Kapitalfond sammen med seks kommuner og fonde skal arbejde med ordinære virksomheders vækst, så de bedre kan tage et socialt ansvar og ansætte sociale udsatte. Ud fra tankerne om ”payment by result”. Det en spændende tilgang til erhvervs- og beskæftigelsespolitik, som vi glæder os til at se resultatet af. De socialøkonomiske virksomheder står klar til at bidrage med faglig viden om målgrupperne, så de udsatte kan inkluderes og fastholdes i de nye job.  

Erhvervsministeren Brian Mikkelsen offentliggjorde fredag 3. marts på et møde med Dialogforum for Samfundsansvar og Vækst, at 23 millioner kroner fra EU’s socialfondsmidler skal bruges til, at socialøkonomiske virksomheder med beskæftigelsesfremmende formål får støtte til at udvikle deres forretning. Flere af de vækst- og skaleringsparate socialøkonomiske virksomheder står klar.

På mødet nævnte Erhvervsministeren også, at han har igangsat et arbejde i forhold til en revidering af erhvervsfremmesystemet, og at det i den forbindelse var oplagt at se på, hvordan systemet også kan rådgive de socialøkonomiske virksomheder i forhold til vækst og skalering. Dette arbejde forventes færdigt i januar 2018, hvorefter et udspil om erhvervsfremmesystemet kan forventes.

Hvis så også en del af de offentlige udbud målrettes socialøkonomiske virksomheder, får vi gang i flere initiativer, der samlet kan bidrage til økosystemet i en national socialøkonomisk strategi.

Danmark som foregangsland for socialøkonomi kunne være et nationalt manifest. Vi skal styrke de, der tager et socialt ansvar, leverer resultater og social innovation. På tværs af ressortområder. Det vil være i tråd med vores velfærdsmodel og skabe stor respekt internationalt. Sæt iværk!

Forrige artikel Specialisterne: Det offentlige og private skal samarbejde om socialøkonomien Specialisterne: Det offentlige og private skal samarbejde om socialøkonomien Næste artikel Den Sociale Kapitalfond: Handels- og industrivirksomheder er særligt sociale Den Sociale Kapitalfond: Handels- og industrivirksomheder er særligt sociale
Studievejledere til ngo'er: Praktik skal være et læringsforløb

Studievejledere til ngo'er: Praktik skal være et læringsforløb

OPFORDRING: Et nyt kuld studerende begynder i disse uger i praktik hos mange civilsamfundsorganisationer. Studievejledere opfordrer organisationerne til at have fokus på praktikanternes faglige udvikling og minder om, at praktikanter ikke er gratis arbejdskraft.