Børnefonden og Maternity Foundation efterspørger hinandens kompetencer

DEBAT: Organisationerne Børnefonden og Maternity Foundation har fundet nøglen til det gode samarbejde i en app. Vores kompetencer kommer i spil de rigtige steder, fortæller direktørerne.

Af Bolette Christensen, CEO i Børnefonden og Anna Frellsen, CEO i Maternity Foundation

I Børnefonden og Maternity Foundation har vi netop taget et vigtigt skridt i vores samarbejde. Vi er gået i gang med at udbrede en app, der skal redde liv i flygtningelejre i Etiopien. Her dør alt for mange mødre og spædbørn under og efter fødslen, blandt andet fordi fødselshjælperne ikke har den fornødne viden til at takle de komplikationer, der kan opstå. Den viden skal The Safe Delivery App give dem. Udbredelsen af app’en er en del af et større projekt, som vores to organisationer netop har modtaget 4,2 millioner kroner til fra The Danish Emergency Relief Fund finansieret af Udenrigsministeriet.

Den afgørende know how
Forud for dette skridt i vores partnerskab ligger tre års tæt samarbejde om at bekæmpe mødredødeligheden i fattige, vestafrikanske lande – et område, der er hjerteblod for begge organisationer. Vi så fra start store muligheder i at samarbejde, da begge organisationer har afgørende know how og stærke kompetencer at bringe i spil.

Børnefonden har været til stede i de vestafrikanske lande i årtier og er derfor dybt forankret i disse fattige lande. Her har vi tæt kontakt til både lokalsamfund og sundhedsmyndigheder, og det er en nødvendighed for, at app’en bliver taget godt imod.

Maternity Foundation fungerer som en katalysator, som leverer den sundhedsfaglige viden og den innovative løsning gennem The Safe Delivery App - et simpelt, men højteknologisk læringsværktøj, der kan gøre en enorm forskel for mødre og nyfødte i nogle af verdens fattigste lande. I disse lande er sundhedssystemet underbemidlet, underbemandet og underfinansieret. For at redde liv er der brug for menneskelige kvalifikationer – og app’en er sat i verden for at styrke netop dem. Gennem brug af teknologi og partnerskaber – med blandt andet Børnefonden – kan Maternity Foundation nå ud til langt flere sundhedshjælpere og fødende kvinder end gennem traditionelle sundhedsprogrammer. Det tætte samarbejde mellem vores to organisationer har dermed styrket resultaterne i arbejdet med at bekæmpe mødredødelighed. Vi komplementerer ganske enkelt hinanden – en gevinst for alle.

"Vi har brug for hinanden"
Når vi nu sammen tager skridtet videre til en humanitær indsats, er det fordi, vi ser et kæmpe behov, og for begge organisationer er det vigtigt at kunne operere på den bane også. For at kunne træde ind på den platform har vi brug for hinanden. Det gør vores intervention stærkere, og det gør vores bidrag til at løse de store udfordringer, der er i langvarige humanitære kriser, bedre, end hvis vi arbejdede hver for sig.

Når man indgår et partnerskab, kan det være svært at forudse, hvad man går ind til, og det er umuligt helt at kende sin partners styrker og svagheder. For os har det derfor været vigtigt fra starten at vise tillid og respekt for hinandens arbejde – samt at afstemme forventningerne og investere arbejdstid og midler i at få partnerskabet kørt i gang. Vigtigt er det også, at ledelsen i begge organisationer har god kontakt, så der er tid, rum og plads til arbejdet i maskinrummet og til at udvikle samarbejdet. Uoverensstemmelser eller manglende opbakning i organisationerne kan være en stopklods for partnerskabet.

Tag et skridt ad gangen
Det har desuden været vigtigt for os at starte i det små og tage et skridt af gangen. I samarbejdets spæde opstart brugte Børnefonden en del af Maternity Foundations app i et andet projekt. Dernæst gik vi sammen om at udrulle hele app’en i det vestafrikanske land Benin – og nu træder vi altså også ind på den humanitære platform.

I dag er danske ngo'er højspecialiserede og professionelle. Dette er et must for at kunne arbejde i de kontekster og lande, vi alle opererer i. Derfor er vi også nødt til at arbejde sammen, søge partnerskaber og se fordele i hinandens nicher og kompetencer. Vi kan ganske enkelt ikke det hele selv. Vores indsats bliver løftet, når vi arbejder sammen. Vores kompetencer kommer i spil de rigtige steder. Og synergien af partnerskabet skaber gode resultater.

Forrige artikel Özlem Cekic: Jeg har mistet tilliden til Christiansborg Özlem Cekic: Jeg har mistet tilliden til Christiansborg Næste artikel Fri os fra din anprisning (af dig selv) Fri os fra din anprisning (af dig selv)
Studievejledere til ngo'er: Praktik skal være et læringsforløb

Studievejledere til ngo'er: Praktik skal være et læringsforløb

OPFORDRING: Et nyt kuld studerende begynder i disse uger i praktik hos mange civilsamfundsorganisationer. Studievejledere opfordrer organisationerne til at have fokus på praktikanternes faglige udvikling og minder om, at praktikanter ikke er gratis arbejdskraft.