Covid-19: Her står efterårets politiske slag for det civile Danmark

PRIORITERING: Coronavirus covid-19 er stadig i blandt os og det civile Danmark går et usikkert efterår i møde. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) fortæller her om de næste måneders politiske prioriteter.

Civilsamfundet står overfor en dilemmafyldt opgave.

Kan man forsvare at holde liv i fritidsaktiviteter, aktivisme og frivilligt socialt arbejde, når først vi ser, hvordan smitten hen over efteråret potentielt vil sprede sig på gymnastikhold, i lektiecafeer eller til en demonstration? 

Spørger man Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS), skal frygten for coronavirus ikke lamme de mange fine initiativer, som civilsamfundet og dets hær af frivillige kræfter udfører i almenvellets tjeneste.

En guide til genåbning
For hvis civilsamfundet på ubestemt tid læner sig tilbage og venter på, at et laboratorium ude i verden får skabt en vaccine, kan det få alvorlige og ødelæggende konsekvenser, lyder advarslen.

DGI har lavet denne grundige guide til genåbningen af aktiviteter efter nedlukningen. 

“Vi er ikke tilbage, hvor vi plejede at være, og vi ved ikke, hvor lang tid vi skal være i det her limbo. Tilstanden kan sagtens strække sig ind i foråret, og det må vi forberede os på. Derfor må vi heller ikke sætte os for langt tilbage i sofaen og vente. For jeg er simpelthen bange for, at vi ikke kommer op igen. At ventetiden går hen og bliver permanent,” siger DGI’s formand, Charlotte Bach Thomassen.

DGI vil gå langt for at frede børn og unge for nedlukninger
For DGI er det den overordnede prioritet at frede idræts- og fritidstilbud til børn og unge.

Det er et budskab, DGI-formanden har gentaget igen og igen til medier.

Hvis vi i nær fremtid står i en situation, hvor smitten breder sig, og en større nedlukning er på tapetet, vil DGI understrege budskabet i sin interessevaretagelse på Christiansborg: 

“Vi nåede en kæmpe milepæl lige før sommer, hvor vi fik al idrætten åbnet igen, både indendørs og udendørs. Det er vigtigt, at vi holder fanen højt på den prioritering, og vi skal sørge for, at børn og unge bliver ramt mindst muligt fremadrettet. For børn og unge er super-super afhængige af fællesskaber og den organisering, der er i foreningslivet. Man kan ikke på samme måde forvente, at de selv snører løbeskoene, som aktive voksne gør,” forklarer Charlotte Bach Thomassen.   

DGI har lavet en guide til håndtering af smittetilfælde. Find den her.

Behov for nye økonomiske støttehjul til efteråret
Hjælpepakker har holdt hånden under store dele af civilsamfundet, mens Danmark lukkede ned og også under den gradvise genåbning i forsommeren.

Men både DGI og Dansk Folkeoplysnings Samråd Økonomisk (DFS) ser stadig behov for økonomiske støttehjul.

Hos DFS går eksempelvis Folkeuniversiteterne en usikker fremtid i møde, da deres økonomi langt hen ad vejen afhænger af brugerbetaling.

Indtægterne kan ikke være de samme, når politisk besluttede afstandskrav sætter begrænsninger på antallet af elever pr. kursus, forklarer Carolina Magdalene Maier, sekretariatschef i DFS.

“Folkeuniversiteterne blev kompenseret hele foråret, men nu stopper hjælpepakkerne. Det betyder, at de potentielt kommer til at mangle cirka 40 procent af deres indtægter til efteråret. Det er et kæmpestort tab,” siger hun og uddyber:

“Det er jo ikke kun folkeoplysning, men også bredere kultur og idræt, hvor man er afhængig af billetindtægter, der rammes af forlængede forsamlingsforbud og afstandskrav. Vi har store forventinger til, at der kommer en løsning. Ellers ser vi foreninger, der går konkurs.” 

Civilsamfundet genåbner efter coronakrisen. Find her gode råd til, hvordan du motiverer dine frivillige efter krisen.

Civilsamfundet er ikke ene om at bløde 
I DGI’s organisation har ordet “samfundssind” fået ekstra vægt under coronakrisen.

Samfundssindet stod forrest som en værdi, da Danmark lukkede ned, og også da man forhandlede om genåbningen i foråret og sommeren.

Det er også samfundssind, der får DGI til at træde varsomt, når man fremsætter nye politiske krav om økonomisk hjælp, forklarer formand Charlotte Bach Thomassen: 

“Foreningsidrætten fik uddelt godt 80 millioner kroner fra hjælpepakkerne til lokale idrætsforeninger før sommerferien. Det er stadig en lille procent af det, der var ansøgt om. Ingen - heller ikke politikerne - er i tvivl om, at sektoren er voldsomt udfordret. Samtidig må vi også udvise det sædvanlige samfundssind, for vi er ikke de eneste, der bløder. Så vi skal bede om det, der er nødvendigt, men samtidig udvise forståelse for, at det er en kæmpe økonomisk krise, hele samfundet står i.”

Det drypper ikke længere på foreninger
Der er ingen tvivl om, at civilsamfundet er gået glip af betydelige indtægter hen over sommeren. Hvor meget i kroner og ører har ingen endnu gjort op.

Men når eksempelvis Hjallerup Marked eller Langelandsfestivalen må aflyses, er der ikke længere kausalitet i det gamle ordsprog om, at regn på præsten har effekt på degnen.

Det drypper simpelthen ikke i samme omfang på det lokale foreningsliv: 

“I Vendsyssel har mange foreninger struktureret deres økonomi omkring indtægterne fra Hjallerup Marked. Det samme gælder Sydfyn og Langelandsfestivalen. Heldigvis kan jeg med glæde erfare, at kommunerne har et fint blik for, hvad man lokalt kan yde af håndsrækning til kultur- og idrætsliv. Den lokalpolitiske velvilje er ligeså vigtig, som når vi taler om takter fra nationalt hold,” siger DGI-formand, Charlotte Bach Thomassen. 

Kommunerne som medspillere
Også hos DFS har man et håb om og tro på, at kommunerne vil være med til at sikre fremtiden for folkeoplysningen.

For coronavirus covid-19 betyder eksempelvis, at aftenskolerne ikke kan leve op til de krav og præmisser, de kommunale støttekroner normalt gives på.

At kommunerne vil være konstruktive medspillere, har DFS allerede fået indikationer på fra både Kommunernes Landsforening og ministerier. 

“Vores forventning er, at kommunerne er large - at de støtter på lige fod med forrige år - og at de også accepterer, at aktiviteten er mindre og holdene er mindre. Vi forventer også, at de ikke trækker pengene tilbage fra de aktiviteter, vi ikke kunne gennemføre i foråret,” siger sekretariatschef Carolina Magdalene Maier. 

DFS: Kan “coronaen” bruges til at give unødvendigt bureaukrati sparket?
For Carolina Magdalene Maier og DFS vil fleksibilitet være et nøgleord, både når man taler sin sag til nationale og lokale politikere dette efterår.

Den enkelte forening har brug for at kunne indrette sig fleksibelt og tænke kreativt for at gennemføre sine aktiviteter.

Det betyder, at man må skrue ned for den rigiditet, der ofte følges med offentlige støttekroner, lyder det.

Carolina Magdalene Maier håber, at coronakrisen endda kan være en anledning til opgør med regeltyranni og bureaukrati på den længere bane: 

“I forhold til coronaen kommer vi til at være meget mere på forkant dette efterår. Derfor vil vi også sammen med Dansk Ungdoms Fællesråd lave en evaluering af, hvilken betydning sygdommen har haft for folkeoplysningen. Evalueringen skal også undersøge, om det giver mening, at nogle af de strukturelle ændringer, vi laver i coronaens navn, skal gøres permanente. Ligesom alle mulige andre kriser står vi midt i en læringssituation, og det skal vi huske at udnytte.”

Forrige artikel Sådan håndterer du smitte i din forening Sådan håndterer du smitte i din forening Næste artikel Status: Hvad civilsamfundet skal vide om Status: Hvad civilsamfundet skal vide om "dansen med coronavirus"
Normale spilleregler sættes ud af kraft, når frivillige hjælper til i kommuner

Normale spilleregler sættes ud af kraft, når frivillige hjælper til i kommuner

FORSKNING: Professor Bjarne Ibsen og hans kolleger ved Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet har gennem flere år nærstuderet samarbejdet mellem kommuner og frivillige. Mange steder mangler de frivillige og kommuner klare aftaler for samarbejdet, lyder konklusionen.

Naturens vogtere: Vi tænker ret højt om vores communities

Naturens vogtere: Vi tænker ret højt om vores communities

BEST PRACTISE: I nutidens medielandskab er SoMe-kampagnen stedet, du for alvor kan samle natur- og klimainteresserede mennesker og kræve forandring. Danmarks Naturfredningsforenings digitale redaktør, Sanne Buggeskov, tager Civilsamfundets Videnscenter med om bag kulissen.

Sådan gøder socialøkonomiske virksomheder kommunalt samarbejde

Sådan gøder socialøkonomiske virksomheder kommunalt samarbejde

GUIDE: Mange kommuner har et småstøvet notat liggende om, at de gerne vil samarbejde med socialøkonomiske virksomheder, men de har samtidig svært ved at knække koden. I denne guide klæder Dorte Bukdahl, der er centerleder i Copenhagen Dome - Videnscenter for socialøkonomi, parterne på til at indgå i gode samarbejder. 

Socialøkonomi: Succeskommunen Silkeborg skruer op for partnerskaber

Socialøkonomi: Succeskommunen Silkeborg skruer op for partnerskaber

BEST PRACTISE: Da John Kvistgaard kom til Silkeborg Kommune, lå der ikke meget andet end en hensigtserklæring om socialøkonomi på et stykke papir. I dag - efter godt fem år - har kommunen succes med at få langtidsledige i job og har sparet millioner. Næste skridt er partnerskaber.

FRAK: Vi er nysgerrige af natur

FRAK: Vi er nysgerrige af natur

At tjene sine egne penge og blive anerkendt for sin indsats kan være den forskel, der gør, at en ung bryder social arv. Det ved den socialøkonomiske virksomhed FRAK, der er på evig jagt efter arbejdstræning og fritidsjob til unge på kanten. Læs mere her om, hvordan FRAK spreder sin indsats ud og skaber nye jobs.

Sådan sætter du arbejdsmiljøet på dagsordenen i din organisation

Sådan sætter du arbejdsmiljøet på dagsordenen i din organisation

GUIDE: Civilsamfundet er ikke fritaget for stressede medarbejdere, ustrukturerede ledere eller arbejdspukler, der fører til konsekvent overarbejde. Konsulenthuset Ingerfair og Dansk Magisterforening har sat spot på det gode arbejdsklima og udarbejdet værktøjer, som er målrettet civilsamfundet.

SOS Børnebyerne: Et kærligt “hjem” for alle medarbejdere

SOS Børnebyerne: Et kærligt “hjem” for alle medarbejdere

BEST PRACTISE: Dansk Magisterforening har sammen med konsulenthuset Ingerfair sat fokus på arbejdsmiljøet i en ny undersøgelse. Læs her, hvorfor SOS Børnebyerne sætter medarbejdertrivslen i højsædet, og få gode råd til at give arbejdsmiljøet et tjek.

Status: Hvad civilsamfundet skal vide om

Status: Hvad civilsamfundet skal vide om "dansen med coronavirus"

CORONARETNINGSLINJER: Sommeren er ovre, og store dele af civilsamfundet er igen i omdrejninger efter forårets nedlukning. Her finder du seneste nyt om forsamlingsforbud, mundbind og hvad du skal gøre, hvis du oplever smittespredning i din organisation.

Sådan håndterer du smitte i din forening

Sådan håndterer du smitte i din forening

CORONAKØREPLAN: Når et medlem eller en frivillig bliver smittet med coronavirus covid-19, er der brug for overblik og klar kommunikation. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) giver her et kig ned i deres manual for smittehåndtering.

Sådan ser foreningslivets økonomiske fremtid ud efter genåbningen

Sådan ser foreningslivets økonomiske fremtid ud efter genåbningen

VEJEN UD AF KRISEN: Fire nøgleaktører i civilsamfundet tegner her en skitse af det forandrede økonomiske landskab, som foreningslivet skal navigere i efter genåbningen. Hør analysen og få gode råd til at navigere i det nye økonomiske terræn fra Frivilligrådets formand, sekretariatschefen i Fondenes Videnscenter, en professor og DGI’s landsformand.

Over sommeren: Få status over genåbning og corona-hjælp til civilsamfundet her

Over sommeren: Få status over genåbning og corona-hjælp til civilsamfundet her

GUIDE: Danmark er nu godt på vej til mere normaliserede forhold. Men efterdønningerne af coronakrisen udfordrer stadig civilsamfundet på blandt andet økonomi. Her samler vi gode svar og nyttige links, der kan hjælpe din organisation om på den anden side af krisen. Guiden er senest opdateret 17. juni og opdateres igen på den anden side af sommerferien.

Efter lock down: Gode råd til at byde dine frivillige velkommen tilbage

Efter lock down: Gode råd til at byde dine frivillige velkommen tilbage

FASTHOLDELSE: Den nye coronavirus tog os på sengen. Mange organisationer, der engagerer frivillige, nåede ikke at få sagt ordentligt farvel og på gensyn. At starte op efter krisen kræver derfor tydelig ledelse, så man får pejlet sine frivillige ordentligt ind på kerneopgaven igen. Nogle frivillige har brug for en peptalk. Andre står utålmodigt og stamper i gulvet. Her guider Center for Frivilligt Socialt Arbejde til den gode genopstart.

Poul Due Jensens Fond: 75 procent af vores donationer går til coronakrisen i år

Poul Due Jensens Fond: 75 procent af vores donationer går til coronakrisen i år

KRISEHJÆLP: Poul Due Jensens Fond har til en vis grad måttet lægge mantraer om god processtyring til side for lynhurtigt at kunne støtte coronarelaterede projekter. Når året er omme vil cirka 75 procent af pengene være gået til projekter relateret til coronakrisen. Kim Nøhr Skibsted giver her indblik i, hvordan krisehåndtering ser ud fra maskinrummet i en fond.