Forskellige roller for frivillige i sprogtilegnelsen  

OVERBLIK: Der er et væld af forskellige måder, hvorpå man som frivillig kan støtte sprogtilegnelsen. Her får du et overblik over de forskellige roller i og uden for klasseværelset, så du kan finde ud af, hvilken rolle der passer dig bedst.

(OBS: Det er mere end et år siden, denne artikel er blevet redigeret. Vær derfor opmærksom på, at dele af indholdet kan være forældet)

Man kan dele de mange forskellige måder, hvorpå frivillige kan hjælpe flygtninge med at lære sprog på, op i de roller, som frivillige kan varetage i den formelle undervisning i et klasselokale, og de roller, som frivillige kan varetage uden for klasseværelset: 

1. Frivillige i klasselokalet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillige støtter på en række forskellige måder lønnede sprogundervisere i klasselokalerne i hele Europa. De frivillige kan holde sig til én rolle, eller de kan skifte rolle fra én undervisningsgang til den næste. 

Frivillige som sprogstøtte 
Nogle undervisere bruger frivillige til at arbejde med kursisterne enkeltvis eller i små grupper, mens underviseren koncentrerer sig om resten af klassen. Det kan være en god idé, hvis en eller to kursister har særlige behov, der adskiller sig fra resten af gruppens behov.

Alternativt kan den frivillige give tidsbegrænset intensiv sprogstøtte til alle kursister på skift. Det kan være med fokus på læsning, samtale eller bestemte aktiviteter. Det er selvsagt ikke alle frivillige, der har de fornødne kvalifikationer til at gøre det, og det bør altid være i samråd med underviseren. 

Frivillige, som deltagere i undervisningen  
Her deltager de frivillige i klassens aktiviteter, hvilket ofte skaber en følelse af lighed og kammeratskab mellem de frivillige og kursisterne, og det kan således være med til at opbygge et godt forhold mellem dem. Fordi de frivillige kender målsproget, forstår de instruktionerne godt og kan så støtte kursisterne i at deltage i aktiviteterne. 

Frivillige som hjælpelærere 
I mange europæiske lande bruger man frivillige som hjælpelærere. Det kan være praktikanter eller pensionerede lærere. Denne praksis har vi ikke i Danmark. 

2. Frivillige uden for klasselokalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillige kan også stå for aktiviteter som supplement til den formelle undervisning. Samarbejde mellem undervisere og frivillige er i så fald til gavn for kursisterne. 

For eksempel kan undervisere henvise kursister til aktiviteter i frivillig-regi uden for lektionerne. God kommunikation giver de frivillige mulighed for at planlægge oplevelser eller aktiviteter, der kan supplere det, kursisterne lærer i klassen. Det kan for eksempel være: 

Frivillige, som støtter eller planlægger ture for kursisterne 
Sprogtilegnelse finder ikke kun sted i klasselokalet, og derfor kan det være nyttigt for kursisterne at tage på ture. Det er én ting at lære navnene på forskellige madvarer i en bog – det er noget andet at gå i supermarkedet eller på torvet og finde dem.

Det er fint at lære om at vise vej i klasselokalet, men ville det ikke være godt at afprøve sproget på gaden eller i bussen? Frivillige kan hjælpe med sådanne udflugter eller endda selv arrangere dem. 

Frivillige som sprogmentorer 
Sprogmentorordninger er populære i mange projekter. Frivillige og flygtninge matches ved et indledende møde og mødes derefter selv.

Nogle projekter tilbyder supervision eller fællesaktiviteter for alle deltagere i programmet sideløbende med de individuelle møder og mentoropgaver.

Sprogtilegnelse er ikke altid hovedformålet med disse projekter, men mentoren er stadig en meget vigtig samtalepartner for flygtningen. Tålmodige lyttere er en gave for alle, der skal lære et sprog. 

Frivillige som kontaktpersoner til fritidsaktiviteter/idrætsforeninger
Frivillige, der er medlem af idrætsklubber eller andre foreninger, kan støtte flygtninge ved at fungere som kontaktpersoner, der byder dem velkommen i klubben.

Det er godt for ens velbefindende at deltage i aktiviteter i en idrætsklub eller et haveprojekt. Det er med til at skabe nye relationer og giver mulighed for at bruge det nye sprog i "det virkelige liv".

Fælles interesser er et fantastisk udgangspunkt for samtale og relationer – uanset de sproglige barrierer. Kontakt sprogundervisere for at se, om de kan henvise deres kursister til foreningen eller aktiviteterne.

Eller endnu bedre – se, om underviseren vil invitere den frivillige kontaktperson på besøg i klassen for at fortælle om foreningen eller aktiviteten. 

Frivillige som ekstra støtte på andre områder  
Mange frivillige muliggør sprogtilegnelse med deres støtte på specifikke områder som for eksempel børnepasning eller administration.

Disse frivillige er ikke nødvendigvis involveret direkte i sprogtilegnelsen, men uden deres engagement ville visse grupper ikke have adgang til sprogundervisning.

Kom videre til næste del i modul tre her: Sådan støtter du bedst underviseren i et klasselokale som frivillig 

Eller vend tilbage til indholdsfortegnelsen her.

Forrige artikel Sådan støtter du bedst underviseren i et klasselokale som frivillig  Sådan støtter du bedst underviseren i et klasselokale som frivillig Næste artikel Quiz til modul 2: Har du fulgt med? Quiz til modul 2: Har du fulgt med?
Vildt sommervejr og klimakrise puster til engagement i organisationerne

Vildt sommervejr og klimakrise puster til engagement i organisationerne

Skovbrande på Rhodos, varmerekorder i Sydeuropa og et knastørt dansk forår. Klimakrisen har erobret dagsordenen, både i medierne og hos en række organisationer. Flere af dem, som har sat klima højt på dagsordenen, beretter om flere aktivister, men også om et emne, som påvirker organisationernes ståsted og måde at virke på.

Betændt arbejdsmiljø er det beskidte vasketøj, som ingen civilsamfundsorganisationer ønsker at hænge offentligt til tørre

Betændt arbejdsmiljø er det beskidte vasketøj, som ingen civilsamfundsorganisationer ønsker at hænge offentligt til tørre

Der er mange grunde til, at emnet er svært at tale om: Blandt andet frygt for dårlig medieomtale eller at blive fyret. Men tavshed gør samtidig problemet svært at løse. Det kom frem, da centrale civilsamfundsaktører på Bornholm debatterede dårligt arbejdsmiljø – et emne som desværre forbliver lige så hot som den danske sommer indtil nu, også selvom Folkemødet er slut for i år.

Festivalsommer lige om hjørnet: I år er der frivillige nok

Festivalsommer lige om hjørnet: I år er der frivillige nok

Sidste år havde flere festivaller og de foreninger, der tjener deres penge dér, problemer med at få frivillige nok. Men i år er de frivillige tilbage, lyder det fra Skive Festival, som holdes her i weekenden, og fra Boldklubben Fremad Valby, som arbejder for Roskilde Festival. Men det har krævet en ekstra indsats.

Sager i modvind: Her er sagslobbyistens værktøjskasse

Sager i modvind: Her er sagslobbyistens værktøjskasse

Mange af de grundlæggende redskaber er de samme, hvad end man arbejder for en sag i modvind eller en sag i medvind. Men der er også nogle klare forskelle, fortæller Public Affairs chef i forandringsbureauet Operate, Louise Stenstrup.

Overblik: Her taler politikerne og fagbosserne 1. maj

Overblik: Her taler politikerne og fagbosserne 1. maj

Fejringen af arbejdernes internationale kampdag 1. maj 2023 markeres ved en lang række arrangementer. Blandt talerne er statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Peter Hummelgaard. Få overblik her.

Nogle af dem uden stemmeret har fået en stemme og lyst til at bruge den

Nogle af dem uden stemmeret har fået en stemme og lyst til at bruge den

Unge med flygtningebaggrund kan have svært ved at komme til orde og har ofte heller ikke stemmeret. Derfor har DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom sat sig for at få inddraget de unge i den demokratiske debat. Nu har DFUNK fået indsatsen evalueret, og resultaterne er til at føle på.