Forskellige roller for frivillige i sprogtilegnelsen  

OVERBLIK: Der er et væld af forskellige måder, hvorpå man som frivillig kan støtte sprogtilegnelsen. Her får du et overblik over de forskellige roller i og uden for klasseværelset, så du kan finde ud af, hvilken rolle der passer dig bedst.

(OBS: Det er mere end et år siden, denne artikel er blevet redigeret. Vær derfor opmærksom på, at dele af indholdet kan være forældet)

Man kan dele de mange forskellige måder, hvorpå frivillige kan hjælpe flygtninge med at lære sprog på, op i de roller, som frivillige kan varetage i den formelle undervisning i et klasselokale, og de roller, som frivillige kan varetage uden for klasseværelset: 

1. Frivillige i klasselokalet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillige støtter på en række forskellige måder lønnede sprogundervisere i klasselokalerne i hele Europa. De frivillige kan holde sig til én rolle, eller de kan skifte rolle fra én undervisningsgang til den næste. 

Frivillige som sprogstøtte 
Nogle undervisere bruger frivillige til at arbejde med kursisterne enkeltvis eller i små grupper, mens underviseren koncentrerer sig om resten af klassen. Det kan være en god idé, hvis en eller to kursister har særlige behov, der adskiller sig fra resten af gruppens behov.

Alternativt kan den frivillige give tidsbegrænset intensiv sprogstøtte til alle kursister på skift. Det kan være med fokus på læsning, samtale eller bestemte aktiviteter. Det er selvsagt ikke alle frivillige, der har de fornødne kvalifikationer til at gøre det, og det bør altid være i samråd med underviseren. 

Frivillige, som deltagere i undervisningen  
Her deltager de frivillige i klassens aktiviteter, hvilket ofte skaber en følelse af lighed og kammeratskab mellem de frivillige og kursisterne, og det kan således være med til at opbygge et godt forhold mellem dem. Fordi de frivillige kender målsproget, forstår de instruktionerne godt og kan så støtte kursisterne i at deltage i aktiviteterne. 

Frivillige som hjælpelærere 
I mange europæiske lande bruger man frivillige som hjælpelærere. Det kan være praktikanter eller pensionerede lærere. Denne praksis har vi ikke i Danmark. 

2. Frivillige uden for klasselokalet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frivillige kan også stå for aktiviteter som supplement til den formelle undervisning. Samarbejde mellem undervisere og frivillige er i så fald til gavn for kursisterne. 

For eksempel kan undervisere henvise kursister til aktiviteter i frivillig-regi uden for lektionerne. God kommunikation giver de frivillige mulighed for at planlægge oplevelser eller aktiviteter, der kan supplere det, kursisterne lærer i klassen. Det kan for eksempel være: 

Frivillige, som støtter eller planlægger ture for kursisterne 
Sprogtilegnelse finder ikke kun sted i klasselokalet, og derfor kan det være nyttigt for kursisterne at tage på ture. Det er én ting at lære navnene på forskellige madvarer i en bog – det er noget andet at gå i supermarkedet eller på torvet og finde dem.

Det er fint at lære om at vise vej i klasselokalet, men ville det ikke være godt at afprøve sproget på gaden eller i bussen? Frivillige kan hjælpe med sådanne udflugter eller endda selv arrangere dem. 

Frivillige som sprogmentorer 
Sprogmentorordninger er populære i mange projekter. Frivillige og flygtninge matches ved et indledende møde og mødes derefter selv.

Nogle projekter tilbyder supervision eller fællesaktiviteter for alle deltagere i programmet sideløbende med de individuelle møder og mentoropgaver.

Sprogtilegnelse er ikke altid hovedformålet med disse projekter, men mentoren er stadig en meget vigtig samtalepartner for flygtningen. Tålmodige lyttere er en gave for alle, der skal lære et sprog. 

Frivillige som kontaktpersoner til fritidsaktiviteter/idrætsforeninger
Frivillige, der er medlem af idrætsklubber eller andre foreninger, kan støtte flygtninge ved at fungere som kontaktpersoner, der byder dem velkommen i klubben.

Det er godt for ens velbefindende at deltage i aktiviteter i en idrætsklub eller et haveprojekt. Det er med til at skabe nye relationer og giver mulighed for at bruge det nye sprog i "det virkelige liv".

Fælles interesser er et fantastisk udgangspunkt for samtale og relationer – uanset de sproglige barrierer. Kontakt sprogundervisere for at se, om de kan henvise deres kursister til foreningen eller aktiviteterne.

Eller endnu bedre – se, om underviseren vil invitere den frivillige kontaktperson på besøg i klassen for at fortælle om foreningen eller aktiviteten. 

Frivillige som ekstra støtte på andre områder  
Mange frivillige muliggør sprogtilegnelse med deres støtte på specifikke områder som for eksempel børnepasning eller administration.

Disse frivillige er ikke nødvendigvis involveret direkte i sprogtilegnelsen, men uden deres engagement ville visse grupper ikke have adgang til sprogundervisning.

Kom videre til næste del i modul tre her: Sådan støtter du bedst underviseren i et klasselokale som frivillig 

Eller vend tilbage til indholdsfortegnelsen her.

Forrige artikel Sådan støtter du bedst underviseren i et klasselokale som frivillig  Sådan støtter du bedst underviseren i et klasselokale som frivillig Næste artikel Quiz til modul 2: Har du fulgt med? Quiz til modul 2: Har du fulgt med?
VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

Et panel bestående af 11 personer, der selv har oplevet alvorlig psykisk mistrivsel, skal gøre VELUX FONDEN skarpere og mere præcise, når der skal uddeles projektmidler til nye indsatser. Panelet kan “forskubbe tyngdepunkter, vi ellers lægger vægt på”, siger programchef Vibeke Lybecker.  

Nødhjælp på speed: “Putin triggede vores retfærdighedsfølelse”

Nødhjælp på speed: “Putin triggede vores retfærdighedsfølelse”

Da Rusland invaderede Ukraine følte mange danskere et behov for at hjælpe. På Amager opstod et nyt initiativ, der i dag forgrener sig til indsamlinger, legegrupper og en butik, hvor ukrainske flygtninge kan forsyne sig med donerede varer. Læs her, hvordan private kræfter tog et lynkursus i nødhjælp.

Interessevaretagelse: Find de stærke cases og kom ud af starthullerne i tide

Interessevaretagelse: Find de stærke cases og kom ud af starthullerne i tide

En god interessevaretager kender de politiske positioner i et forhandlingslokale og ved, hvornår man skal slå til. Simon Nyborg er mangeårig rådgiver for Enhedslisten og har siden været ansvarlig for Mødrehjælpens politiske kommunikation. Han giver her fem svar på, hvordan du kan forbedre din organisations interessevaretagelse. 

Sådan fik gymnasieelever og Sex & Samfund ministerens øre

Sådan fik gymnasieelever og Sex & Samfund ministerens øre

Skolestrejke og live-streamet seksualundervisning var det sidste skub, der fik undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil (S) til at love seksualundervisning på ungdomsuddannelser. Sex & Samfund og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning fortæller her om det forudgående politiske arbejde.

Peptalk: Civilsamfundets “superhelte” skal aktiveres i klimakampen

Peptalk: Civilsamfundets “superhelte” skal aktiveres i klimakampen

Spejderlederen, den frivillige fodboldtræner eller arbejdspladsens tillidsrepræsentant er alle mestre i at samarbejde, invitere nye ind i fællesskaber og få ting til at ske. Initiativet 70i30 vil aktivere civilsamfundets ildsjæle på vejen til en grønnere fremtid, siger direktør i DeltagerDanmark, Rune Baastrup. 

Sådan hjælper civilsamfundet den grønne omstilling på vej

Sådan hjælper civilsamfundet den grønne omstilling på vej

Når kriser rammer, trækker civilsamfundet i arbejdstøjet. Derfor er det helt naturligt, at det civile Danmark også går målrettet ind i klimakampen. Men hvad gør man strategisk, for at hjælpe et bæredygtigt mindset på vej, og hvad kan vi gøre her og nu i den nære hverdag? Et nyt katalog fra DeltagerDanmark og Tænketanken Concito giver inspiration. 

Nordea-fonden vil fremover vurdere projekters klimapåvirkning

Nordea-fonden vil fremover vurdere projekters klimapåvirkning

De overordnede uddelingsområder ligger tæt op ad de nuværende, men det tværgående krav om hensyn til især grøn bæredygtighed er nyt. Fonden er i proces med at finde ud af, hvordan den selv skal leve op til de nye skærpede krav, den stiller til ansøgerne