Gå på opdagelse i den nyeste civilsamfundsforskning

SERVICE: Få overblik over nye danske udgivelser af civilsamfundsforskning inden for netop det felt, du arbejder med – og klik dig let videre til kilderne her.

Civilsamfundets Videnscenter har de seneste mange måneder arbejdet på at opbygge et digitalt opslagsværk, der samler nordisk forskning i civilsamfund på ét sted. Nu er betaversionen af databasen med dansk civilsamfundsforskning klar til, at du kan gå på opdagelse i den.

Vi opdaterer løbende databasen og fylder den over de kommende måneder også med svensk og norsk civilsamfundsforskning. Samtidig begynder Civilsamfundets Videnscenter regelmæssigt at udsende artikler, hvor du kan få overblik over den nyeste forskning inden for netop dit felt.

Overblik over civilsamfundsforskningen i 2019
I denne overbliksartikel har vi indsamlet forskning i civilsamfundsrelaterede spørgsmål, som er blevet udgivet i 2019.

Indsamlingen er foregået dels ved videnscenterets egne søgninger i relevante databaser, dels ved at kontakte relevante universiteter og forskningsinstitutioner og bede dem om at byde ind.

Vi har inddelt forskningen tematisk, så du hurtigt kan danne dig et overblik over den nyeste forskning inden for de emner, der interesserer dig. Vi begynder med de forskningsartikler, som bredt beskæftiger sig med civilsamfundet, og kommer derefter rundt om emnerne samskabelse, græsrodsbevægelser, foreningsliv, frivillighed, medborgerskab, socialøkonomi, socialt ansvar, fonde og ngo'er.

Civilsamfund
Binderkrantz, A.S. & Pedersen. The lobbying success of citizen and economic groups in Denmark and the UK. H.H. Acta Polit (2019) 54: 75.
Læs abstract og find materialet her.

Binderkrantz, Anne Skorkjær. "How interest groups frame their policy demands: Membership representation or public appeal?". Journal of European Public Policy. 2019.
Læs abstract og find materialet her.

Grubb, Ane & Lars Skov Henriksen: On the Changing Civic Landscape in Denmark and its Consequences for Civic Action. In Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. February 2019, Volume 30, Issue 1, pp 62–73.
Læs abstract og find materialet her.

Gøtzsche-Astrup, Johan (2019) Civil society and its outside: Analysing the boundary between civil and uncivil society in the Danish anti-radicalization discourse, Journal of Civil Society, 15:2, 162-177.
Læs abstract og find materialet her.

Henriksen, Lars Skov, Kristin Strømsnes & Lars Svedberg (eds.):Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Cham: Springer, 2019.
Læs abstract og find materialet her.

Jessen, Mathias Hein (2019) "Rescuing Welfare Society. Political Strategies for Mobilizing Civil Society in Denmark, 2010-2018", VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organization, vol. 39, Issue 2, pp. 369-380.
Læs abstract og find materialet her.

Levinsen, Klaus 2019 (forth). "Civil Society and the Public Sphere". In: Benedikte Brincker (ed.) 2019 (forth). Introduction to Political Sociology. 2. Ed., Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.
Find materialet her.

Nyseth, T., Ringholm, T., & Agger, A. (2019). Innovative forms of citizen participation at the fringe of the formal planning system. Urban Planning, 4 (1), 7-18.
Læs abstract og find materialet her.

Samskabelse
Ibsen, Bjarne & Klaus Levinsen. 2019. (epub ahead of print). Collaboration between sports clubs and public institutions. European Journal for Sport and Society.
Find materialet her

Græsrodsbevægelser
Halkier, Bente "Political food consumerism between mundane routines and organizational alliance-building", Micheletti, Michele Boström, Magnus Oosterveer, Peter (red.). The Oxford handbook of political consumerism. Oxford University Press. 2019.
Læs abstract og find materialet her.

Toubøl, Jonas. "From democratic participation to civic resistance: The loss of institutional trust as an outcome of activism in the refugee solidarity movement". British Journal of Sociology. 2019.
Læs abstract og find materialet her.

Foreningsliv
Agergaard, Sine, Knud Ryom & Nikolai Toft (2019). 'Idræt som social integration: En analyse af socialisering i etniske minoritetsforeninger' I: Lidenskab og livskvalitet gennem idræt, Aarhus Universitetsforlag.
Find materialet her.

Albrecht, J., Elmose-Østerlund, K., Klenk, C., & Nagel, S. (2019). Sports clubs as a medium for integrating people with disabilities. European Journal for Sport and Society.
Læs abstract og find materialet her.

Forsberg og Iversen (2019). The Influence of Voluntary Sports Clubs on the Management of Community Sports Facilities in Denmark (Frivillige idrætsforeningers indflydelse på ledelse af idrætsanlæg i Danmark), International Journal of Sport Policy and Politics.
Læs abstract og find materialet her

Giver Kjer, Mikkel & Julie Schou Nicoajsen (2019). Evaluering af Red Barnet Ungdoms læringscafé. Vive
Læs abstract og find materialet her.

Henriksen, Lars Skov & Klaus Levinsen. 2019. "Forandringer i foreningsmedlemskab og frivilligt arbejde". In: Morten Frederiksen (ed.) Usikker modernitet. København: Hans Reitzels Forlag, 193–229
Læs abstract og find materialet her.

Ibsen, Christian Lyhne og Steen Erik Navrbjerg. "Adapting to survive: The case of Danish employers' organisations". Human Resource Management Journal. 2019, 29(1). 36-50.
Læs abstract og find materialet her.

Ibsen, Bjarne & Klaus Levinsen. 2019. Foreninger og frivillige i samspil med kommunale institutioner og forvaltninger 2018. Odense: Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. (Movements; nr. 6, Bind 2019)
Læs abstract og find materialet her.

Ibsen, B; Elmose-Østerlund, K.; Feiler, S.; Breuer, C.; Seippel, Ø.; Van der Roest, J-W; Scheerder, J. (2019). Democratic participation in voluntary associations. A multilevel analysis of sports clubs in Europe. "Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations", 22 jan. 2019, Springer.
Læs abstract og find materialet her.

Pilgaard, M. (2019). 'Sports participation in Denmark' I: Sport in Scandinavia and the Nordic Countries. P. 16-39. Edited by Green, K., Sigurjónsson, T. and Skille, E. Å. London: Routledge.
Læs abstract og find materialet her

Søndergård Pedersen, Hanne & Katrine Iversen (2019). Børnenes Brobygger: Dokumentations- og evalueringsplan. Vive.
Læs abstract og find materialet her.

Vestergaard, T.R.; Kruse, L.D. og Elmose-Østerluknd, K. (2019). Er Københavns Kommunes idrætsforeninger tilfredse med deres rammebetingelser? En kvantitativ undersøgelse af tilfredsheden med kommunens idrætsfaciliteter blandt københavnske idrætsforeninger. Forum for Idræt – Historie & Samfund. Årgang 34, Nr. 1.
Læs abstract og find materialet her.

Frivillighed
Amilon, Anna, Torben Fridberg & Malene Rode Larsen (2019). Ældres frivillige arbejde. Vive.
Læs abstract og find materialet her.

Boje T.P., Hermansen J., Møberg R.J. (2019) Gender and Volunteering in Scandinavia. In: Henriksen L., Strømsnes K., Svedberg L. (eds) Civic Engagement in Scandinavia. Nonprofit and Civil Society Studies (An International Multidisciplinary Series). Springer, Cham.
Læs abstract og find materialet her.

Qvist HP.Y., Folkestad B., Fridberg T., Lundåsen S.W. (2019) Trends in Volunteering in Scandinavia. In: Henriksen L., Strømsnes K., Svedberg L. (eds) Civic Engagement in Scandinavia. Nonprofit and Civil Society Studies (An International Multidisciplinary Series). Springer, Cham
Læs abstract og find materialet her.

Medborgerskab
Nielsen, A. M. W., & Sørensen, N. U. (2019) (Accepted/In press). Youth on the edge of society and their participation in community art projects. International Journal of Education Through Art.
Læs abstract og find materialet her.

Socialøkonomi
Andersen, L.L. & Hulgård, L., (2019) Socialøkonomi og solidaritetsøkonomi som bæredygtige velfærdsarenaer. I Social bæredygtighed. Dupret, K. & Li Langergaard, L. (red.). Frydenlund Academic.
Endnu ikke udgivet. Læs mere her.

Andersen, L. L., & Bannerjee, S. (2019). Collective Social Entrepreneurship: Arenas for Gendering Social Innovation and Marginalized Women's Collective Action. In S. Carney, S. Bannerjee, & L. Hulgård (Eds.), People Centered Social Innovation: Global Perspectives on an Emerging Paradigm. Routledge.
Endnu ikke udgivet. Læs mere her.

Eynaud, P., Laville, J.-L., dos Santos, L., Banerjee, S., Avelino, F. & Hulgård, L. (eds.). (2019) Theory of Social Enterprise and Pluralism: Social Movements, Solidarity Economy, and Global South (s. 69-90). Routledge. Routledge Studies in Social Enterprises & Social Innovation.
Læs abstract og find materialet her

Hulgård, L., & Lundgaard Andersen, L. (2019). Reconfiguring the Social and Solidarity Economy in a Danish/Nordic Welfare Context. I L. Hulgård, P. Eynaud, J-L. Laville, L. dos santos, S. Banerjee, & F. Avelino (red.), Theory of Social Enterprise and Pluralism: Social Movements, Solidarity Economy, and Global South (s. 69-90). Routledge. Routledge Studies in Social Enterprises & social Innovation
Læs abstract og find materialet her.

Socialt ansvar
Nagbøl, Søren Peter & Niels Rosendal Jensen (2019). Spaces in the city – traditions of sport and social work. DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.
Læs abstract og find materialet her.

Fonde
Kristiansen, M. H. (2019) "Fondenes betydning i velfærdsproduktionen – fra donation til definitionsmagt?" i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 2, maj 2019.
Find materialet her.

Ngo'er
Fehsenfeld, Michael & Klaus Levinsen. 2019. Taking Care of the Refugees: Exploring Advocacy and Cross-Sector Collaboration in Service Provision for Refugees. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 30(2): 422-435.
Læs abstract og find materialet her

...

Civilsamfundets Videnscenters forskningsdatabase er stadig under opbygning, og vi har brug for din hjælp til at gøre den så god som muligt. Vi håber derfor, at du vil klikke dig ind på Civilsamfundets Videnscenter, gå på opdagelse i den danske forskning og fortælle os om dine erfaringer med opbygning, indhold og søgemaskiner, så vi kan gøre opslagsværket endnu bedre. Feedback modtages med stor tak på cvc@altinget.dk.

Hvis du selv forsker i civilsamfundsspørgsmål og har udgivet relevante publikationer, som endnu ikke er med i opslagsværket, må du også meget gerne tippe os ved at udfylde formularen nederst på siden her.

 

Rettelse: Ved en fejl havde der sneget sig forskningspublikationer ældre end 2019 med på listen. Publikationerne er d. 20.06 2019 fjernet fra artiklen. 

Forrige artikel Hjælp os med at opbygge et nyttigt opslagsværk med civilsamfundsforskning Hjælp os med at opbygge et nyttigt opslagsværk med civilsamfundsforskning
Fem ngo'er laver guide for bedre succes med strategiske partnerskaber

Fem ngo'er laver guide for bedre succes med strategiske partnerskaber

GUIDE: Hvis ngo’erne vil indgå stærke partnerskaber med virksomheder, skal de kommunikere bedre og tale ind i virksomhedernes forretningsforståelse. Det mener fem danske ngo’er, som sammen med eksperter i partnerskaber har lavet en guide, der skal hjælpe ngo’er til at indgå bedre partnerskaber med virksomheder.

Skyd partnerskabet i gang med et pilotprojekt

Skyd partnerskabet i gang med et pilotprojekt

GUIDE: Hvordan sikrer man, at et strategisk partnerskab mellem en virksomhed og en civilsamfundsorganisation bliver en succes og ikke ender med at være skønne, spildte kræfter? Et pilotprojekt kan hjælpe med at afgøre, om partnerskabet er indsatsen værd. Her får du gode råd til, hvordan du kan starte med et pilotprojekt.

Kom godt i gang med sociale investeringer trin for trin

Kom godt i gang med sociale investeringer trin for trin

GUIDE: De første danske pilotprojekter med sociale investeringer er sat i søen. Her får du en trin for trin-guide med gode råd til, hvordan man kommer godt i gang fra en investor og en kommune, som har kastet sig ud i det største sociale investeringspartnerskab i Danmark.

Syv gode råd: Sådan undgår små fonde irrelevante ansøgninger

Syv gode råd: Sådan undgår små fonde irrelevante ansøgninger

KOMMUNIKATION: Alt for mange små fonde bruger for mange ressourcer på at behandle ansøgninger, der ikke er relevante for deres formål. Skarpere kommunikation kan ifølge projektleder hos Grant Compass Tine Brodersen reducere irrelevante ansøgninger med op til 40 procent. Her giver hun små fonde syv gode råd til bedre kommunikation.

Til små fonde: Sådan tackler I de ekstremt lave renter

Til små fonde: Sådan tackler I de ekstremt lave renter

LAVE RENTER: Mens mange jubler over de ekstremt lave renter i disse år, er tusindvis af små private fonde i krise. De lave renter betyder nemlig, at små fondes afkast er markant reduceret. Advokat Anker Laden-Andersen kender problematikken alt for godt. Her kommer hans gode råd til at tackle de lave renter.

Her er halvanden times ansøgningstips fra tre markante fonde

Her er halvanden times ansøgningstips fra tre markante fonde

FONDSANSØGNING: Ræk ud og spørg om hjælp, vi kan være med til at åbne dørene for jer. Det var bare en af mange opfordringer, som Nordea-fonden, Egmont Fonden og Bikubenfonden gav til 130 deltagere ved Civilsamfundets Videnscenters nye læserarrangement, Videnscentret Live i april.

Her er de tre største forandringer, Foreningsdanmark står overfor

Her er de tre største forandringer, Foreningsdanmark står overfor

TENDENSER: Ældre stormer ud i foreningslivet, mens folk i den arbejdsdygtige alder svigter. Samtidig er Foreningsdanmark i dag mere ligestillet – både når det gælder køn og sociale skel. Professor Lars Skov Henriksen tegner her et landkort over et Foreningsdanmark i forandring og giver sine bud på, hvordan foreningerne ruster sig til fremtiden.

I tal: De sociale skel er blevet mindre i foreningslivet

I tal: De sociale skel er blevet mindre i foreningslivet

SOCIAL ULIGHED: Forskellene mellem rig og fattig og højtuddannede og lavtuddannede er blevet mindre i Foreningsdanmark – både når det handler om frivilligt arbejde og foreningsmedlemskab. Her kan du dykke ned i nøgletallene.