Gå på opdagelse i den nyeste civilsamfundsforskning

SERVICE: Få overblik over nye danske udgivelser af civilsamfundsforskning inden for netop det felt, du arbejder med – og klik dig let videre til kilderne her.

Civilsamfundets Videnscenter har de seneste mange måneder arbejdet på at opbygge et digitalt opslagsværk, der samler nordisk forskning i civilsamfund på ét sted. Nu er betaversionen af databasen med dansk civilsamfundsforskning klar til, at du kan gå på opdagelse i den.

Vi opdaterer løbende databasen og fylder den over de kommende måneder også med svensk og norsk civilsamfundsforskning. Samtidig begynder Civilsamfundets Videnscenter regelmæssigt at udsende artikler, hvor du kan få overblik over den nyeste forskning inden for netop dit felt.

Overblik over civilsamfundsforskningen i 2019
I denne overbliksartikel har vi indsamlet forskning i civilsamfundsrelaterede spørgsmål, som er blevet udgivet i 2019.

Indsamlingen er foregået dels ved videnscenterets egne søgninger i relevante databaser, dels ved at kontakte relevante universiteter og forskningsinstitutioner og bede dem om at byde ind.

Vi har inddelt forskningen tematisk, så du hurtigt kan danne dig et overblik over den nyeste forskning inden for de emner, der interesserer dig. Vi begynder med de forskningsartikler, som bredt beskæftiger sig med civilsamfundet, og kommer derefter rundt om emnerne samskabelse, græsrodsbevægelser, foreningsliv, frivillighed, medborgerskab, socialøkonomi, socialt ansvar, fonde og ngo'er.

Civilsamfund
Binderkrantz, A.S. & Pedersen. The lobbying success of citizen and economic groups in Denmark and the UK. H.H. Acta Polit (2019) 54: 75.
Læs abstract og find materialet her.

Binderkrantz, Anne Skorkjær. "How interest groups frame their policy demands: Membership representation or public appeal?". Journal of European Public Policy. 2019.
Læs abstract og find materialet her.

Grubb, Ane & Lars Skov Henriksen: On the Changing Civic Landscape in Denmark and its Consequences for Civic Action. In Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. February 2019, Volume 30, Issue 1, pp 62–73.
Læs abstract og find materialet her.

Gøtzsche-Astrup, Johan (2019) Civil society and its outside: Analysing the boundary between civil and uncivil society in the Danish anti-radicalization discourse, Journal of Civil Society, 15:2, 162-177.
Læs abstract og find materialet her.

Henriksen, Lars Skov, Kristin Strømsnes & Lars Svedberg (eds.):Civic Engagement in Scandinavia. Volunteering, Informal Help and Giving in Denmark, Norway and Sweden. Cham: Springer, 2019.
Læs abstract og find materialet her.

Jessen, Mathias Hein (2019) "Rescuing Welfare Society. Political Strategies for Mobilizing Civil Society in Denmark, 2010-2018", VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organization, vol. 39, Issue 2, pp. 369-380.
Læs abstract og find materialet her.

Levinsen, Klaus 2019 (forth). "Civil Society and the Public Sphere". In: Benedikte Brincker (ed.) 2019 (forth). Introduction to Political Sociology. 2. Ed., Copenhagen: Hans Reitzels Forlag.
Find materialet her.

Nyseth, T., Ringholm, T., & Agger, A. (2019). Innovative forms of citizen participation at the fringe of the formal planning system. Urban Planning, 4 (1), 7-18.
Læs abstract og find materialet her.

Samskabelse
Ibsen, Bjarne & Klaus Levinsen. 2019. (epub ahead of print). Collaboration between sports clubs and public institutions. European Journal for Sport and Society.
Find materialet her

Græsrodsbevægelser
Halkier, Bente "Political food consumerism between mundane routines and organizational alliance-building", Micheletti, Michele Boström, Magnus Oosterveer, Peter (red.). The Oxford handbook of political consumerism. Oxford University Press. 2019.
Læs abstract og find materialet her.

Toubøl, Jonas. "From democratic participation to civic resistance: The loss of institutional trust as an outcome of activism in the refugee solidarity movement". British Journal of Sociology. 2019.
Læs abstract og find materialet her.

Foreningsliv
Agergaard, Sine, Knud Ryom & Nikolai Toft (2019). 'Idræt som social integration: En analyse af socialisering i etniske minoritetsforeninger' I: Lidenskab og livskvalitet gennem idræt, Aarhus Universitetsforlag.
Find materialet her.

Albrecht, J., Elmose-Østerlund, K., Klenk, C., & Nagel, S. (2019). Sports clubs as a medium for integrating people with disabilities. European Journal for Sport and Society.
Læs abstract og find materialet her.

Forsberg og Iversen (2019). The Influence of Voluntary Sports Clubs on the Management of Community Sports Facilities in Denmark (Frivillige idrætsforeningers indflydelse på ledelse af idrætsanlæg i Danmark), International Journal of Sport Policy and Politics.
Læs abstract og find materialet her

Giver Kjer, Mikkel & Julie Schou Nicoajsen (2019). Evaluering af Red Barnet Ungdoms læringscafé. Vive
Læs abstract og find materialet her.

Henriksen, Lars Skov & Klaus Levinsen. 2019. "Forandringer i foreningsmedlemskab og frivilligt arbejde". In: Morten Frederiksen (ed.) Usikker modernitet. København: Hans Reitzels Forlag, 193–229
Læs abstract og find materialet her.

Ibsen, Christian Lyhne og Steen Erik Navrbjerg. "Adapting to survive: The case of Danish employers' organisations". Human Resource Management Journal. 2019, 29(1). 36-50.
Læs abstract og find materialet her.

Ibsen, Bjarne & Klaus Levinsen. 2019. Foreninger og frivillige i samspil med kommunale institutioner og forvaltninger 2018. Odense: Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund, Institut for Idræt og Biomekanik, Syddansk Universitet. (Movements; nr. 6, Bind 2019)
Læs abstract og find materialet her.

Ibsen, B; Elmose-Østerlund, K.; Feiler, S.; Breuer, C.; Seippel, Ø.; Van der Roest, J-W; Scheerder, J. (2019). Democratic participation in voluntary associations. A multilevel analysis of sports clubs in Europe. "Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations", 22 jan. 2019, Springer.
Læs abstract og find materialet her.

Pilgaard, M. (2019). 'Sports participation in Denmark' I: Sport in Scandinavia and the Nordic Countries. P. 16-39. Edited by Green, K., Sigurjónsson, T. and Skille, E. Å. London: Routledge.
Læs abstract og find materialet her

Søndergård Pedersen, Hanne & Katrine Iversen (2019). Børnenes Brobygger: Dokumentations- og evalueringsplan. Vive.
Læs abstract og find materialet her.

Vestergaard, T.R.; Kruse, L.D. og Elmose-Østerluknd, K. (2019). Er Københavns Kommunes idrætsforeninger tilfredse med deres rammebetingelser? En kvantitativ undersøgelse af tilfredsheden med kommunens idrætsfaciliteter blandt københavnske idrætsforeninger. Forum for Idræt – Historie & Samfund. Årgang 34, Nr. 1.
Læs abstract og find materialet her.

Frivillighed
Amilon, Anna, Torben Fridberg & Malene Rode Larsen (2019). Ældres frivillige arbejde. Vive.
Læs abstract og find materialet her.

Boje T.P., Hermansen J., Møberg R.J. (2019) Gender and Volunteering in Scandinavia. In: Henriksen L., Strømsnes K., Svedberg L. (eds) Civic Engagement in Scandinavia. Nonprofit and Civil Society Studies (An International Multidisciplinary Series). Springer, Cham.
Læs abstract og find materialet her.

Qvist HP.Y., Folkestad B., Fridberg T., Lundåsen S.W. (2019) Trends in Volunteering in Scandinavia. In: Henriksen L., Strømsnes K., Svedberg L. (eds) Civic Engagement in Scandinavia. Nonprofit and Civil Society Studies (An International Multidisciplinary Series). Springer, Cham
Læs abstract og find materialet her.

Medborgerskab
Nielsen, A. M. W., & Sørensen, N. U. (2019) (Accepted/In press). Youth on the edge of society and their participation in community art projects. International Journal of Education Through Art.
Læs abstract og find materialet her.

Socialøkonomi
Andersen, L.L. & Hulgård, L., (2019) Socialøkonomi og solidaritetsøkonomi som bæredygtige velfærdsarenaer. I Social bæredygtighed. Dupret, K. & Li Langergaard, L. (red.). Frydenlund Academic.
Endnu ikke udgivet. Læs mere her.

Andersen, L. L., & Bannerjee, S. (2019). Collective Social Entrepreneurship: Arenas for Gendering Social Innovation and Marginalized Women's Collective Action. In S. Carney, S. Bannerjee, & L. Hulgård (Eds.), People Centered Social Innovation: Global Perspectives on an Emerging Paradigm. Routledge.
Endnu ikke udgivet. Læs mere her.

Eynaud, P., Laville, J.-L., dos Santos, L., Banerjee, S., Avelino, F. & Hulgård, L. (eds.). (2019) Theory of Social Enterprise and Pluralism: Social Movements, Solidarity Economy, and Global South (s. 69-90). Routledge. Routledge Studies in Social Enterprises & Social Innovation.
Læs abstract og find materialet her

Hulgård, L., & Lundgaard Andersen, L. (2019). Reconfiguring the Social and Solidarity Economy in a Danish/Nordic Welfare Context. I L. Hulgård, P. Eynaud, J-L. Laville, L. dos santos, S. Banerjee, & F. Avelino (red.), Theory of Social Enterprise and Pluralism: Social Movements, Solidarity Economy, and Global South (s. 69-90). Routledge. Routledge Studies in Social Enterprises & social Innovation
Læs abstract og find materialet her.

Socialt ansvar
Nagbøl, Søren Peter & Niels Rosendal Jensen (2019). Spaces in the city – traditions of sport and social work. DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse.
Læs abstract og find materialet her.

Fonde
Kristiansen, M. H. (2019) "Fondenes betydning i velfærdsproduktionen – fra donation til definitionsmagt?" i Dansk Pædagogisk Tidsskrift, nr. 2, maj 2019.
Find materialet her.

Ngo'er
Fehsenfeld, Michael & Klaus Levinsen. 2019. Taking Care of the Refugees: Exploring Advocacy and Cross-Sector Collaboration in Service Provision for Refugees. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 30(2): 422-435.
Læs abstract og find materialet her

...

Civilsamfundets Videnscenters forskningsdatabase er stadig under opbygning, og vi har brug for din hjælp til at gøre den så god som muligt. Vi håber derfor, at du vil klikke dig ind på Civilsamfundets Videnscenter, gå på opdagelse i den danske forskning og fortælle os om dine erfaringer med opbygning, indhold og søgemaskiner, så vi kan gøre opslagsværket endnu bedre. Feedback modtages med stor tak på cvc@altinget.dk.

Hvis du selv forsker i civilsamfundsspørgsmål og har udgivet relevante publikationer, som endnu ikke er med i opslagsværket, må du også meget gerne tippe os ved at udfylde formularen nederst på siden her.

 

Rettelse: Ved en fejl havde der sneget sig forskningspublikationer ældre end 2019 med på listen. Publikationerne er d. 20.06 2019 fjernet fra artiklen. 

Forrige artikel Hjælp os med at opbygge et nyttigt opslagsværk med civilsamfundsforskning Hjælp os med at opbygge et nyttigt opslagsværk med civilsamfundsforskning Næste artikel Vil du være med til at udvikle Civilsamfundets Videnscenter? Vil du være med til at udvikle Civilsamfundets Videnscenter?
Sådan håndterer du paradokserne i frivilligledelse

Sådan håndterer du paradokserne i frivilligledelse

FRIVILLIGLEDELSE: Ledelse af frivillige er fyldt med paradokser, mener ErhvervsPhD ved Roskilde Universitet Jonas Hedegaard. Her er hans bud på, hvordan organisationer kan skabe mening og retning, når værdier, motivation og mål kan være i konflikt.

Steen Hildebrandt om civilsamfundet: Der er brug for simpel oprydning 

Steen Hildebrandt om civilsamfundet: Der er brug for simpel oprydning 

EFTERSYN: Indfør et årligt værdieftersyn på chefgangene i de danske civilsamfundsorganisationer, lyder opfordringen fra ledelsesekspert Steen Hildebrandt. Han efterspørger selvransagelse og et kritisk blik på ledelsesforhold og -kultur med hjælp fra uvildige eksperter.

Bosse: Vi skal turde lønne vores ngo-direktører ordentligt

Bosse: Vi skal turde lønne vores ngo-direktører ordentligt

LØNFORHØJELSE: Skal civilsamfundssektoren løftes, skal bestyrelserne lønne direktørerne bedre. Sådan lød den klare melding fra Stine Bosse, der i en paneldebat om ledelse i civilsamfundet hos Altinget ville have de danske ngo-bestyrelser til lommerne for at rekruttere gode ledere, som kan udvikle sektoren.

Typiske konflikter i foreningslivet og gode råd til at løse dem

Typiske konflikter i foreningslivet og gode råd til at løse dem

GODE RÅD: Konflikter bliver lettere personlige i foreningslivet, siger Julia Bjerre Hunt, som underviser i konflikthåndtering og ledelse af frivillige. Her gennemgår hun nogle af de typiske årsager til konflikter i foreningslivet og giver gode råd til at håndtere dem. 

Gode råd og værktøjer til at håndtere konflikter i frivillige foreninger

Gode råd og værktøjer til at håndtere konflikter i frivillige foreninger

KONFLIKTLØSNING: Hvordan eskalerer en uenighed til en konflikt? Og hvad gør man, når en medfrivillig fortæller én om en konflikt, han eller hun selv har? I frivilligt arbejde, hvor alle brænder for sagen, opstår konflikter let. Her får du baggrundsviden om konflikters dynamik og værktøjer til at forebygge og nedtrappe dem. 

Øvelse: Sådan laver I et konfliktberedskab i jeres forening

Øvelse: Sådan laver I et konfliktberedskab i jeres forening

VÆRKTØJ: Det er en god idé allerede i fredstid at lave et sæt spilleregler for, hvordan I håndterer konflikter i jeres forening. Her får du en øvelse, som kan hjælpe jer i gang. Øvelsen er et uddrag af Ingerfairs bog "Sådan leder du frivillige i forskellige situationer".