Her er civilsamfundets økonomiske muligheder under nedlukningen

OVERBLIK: Sidste år blev der åbnet for et hav hjælpepakker, offentlige puljer og fondsmidler øremærket coronakrisen. Læs med og se, hvilke muligheder der er lige nu.

Endnu engang er Danmark lukket ned, medarbejdere hjemsendt og utallige arrangementer aflyst eller udskudt.

Selvom åbningsdatoen er sat til 7. februar, synes den endnu uklar.

Civilsamfundets Videnscenter har derfor forsøgt at skabe et overblik over de økonomiske muligheder, der i øjeblikket er for civilsamfundet.


 
Hjælpepakkerne er genoplivede
14. januar forlængede regeringen endnu engang hjælpepakkerne til dansk erhvervs- og kulturliv i takt med den forlængede nedlukning til 7. februar.

Hjælpepakke til at dække faste omkostninger
Den generelle kompensationsordning for faste omkostninger såsom husleje er blevet forlænget til den 28. februar og kan søges af blandt andet kulturinstitutioner, der oplever en omsætningsnedgang på minimum 30 procent i perioden i forhold til en referenceperiode. Puljen har frist 15. april. Læs mere her.

Hjælpepakker til lønkompensation
Lønkompensationen er ligeledes forlænget som en generel ordning med trepartsaftalen af den 10. december 2020. Den gælder fyringstruede og hjemsendte medarbejdere, og du kan læse mere her.

Ny og forlænget hjælpepakke til højskoler og folkeoplysningen
Partierne er også enige om at udvide den økonomiske hjælp til folkehøjskolerne, således at der etableres en samlet kompensationsordning for tabt deltagerbetaling kurser i perioden 9. december 2020 frem til og med 7. februar 2021.

Der er yderligere afsat 40 millioner til en pulje, som aftenskoler, daghøjskoler og Folkeuniversitet kan søge og få kompensation for op til 90 procent af deres tabte deltagerbetaling i januar og februar. Læs mere her.

Hjælpepakke til aflyste arrangementer
Store events er selvsagt stadig aflyst, og derfor har man forlænget kompensationsordningen for aflyste kultur- og idrætsarrangementer med over 350 personer. Det gælder også for gratis arrangementer.Ansøgningsrunden er endnu ikke startet. Man kan læse mere her, hvor man også kan skrive sig op til et nyhedsbrev om nye frister. 

En række øremærkede puljer

Foreningspulje
Foreningspuljen skal hjælpe lokale idræts- og spejderforeninger, der lider under medlemstilbagegang og aflyste mindre arrangementer. Den er forlænget til 28. februar og forhøjes med 50 millioner kroner. Læs aftaleteksten her, og følg også med under DIF her.

Aktivitetspuljen
Partierne har valgt at tilføre 80 millioner kroner til aktivitetspuljen, hvor tredje runde er åben og har frist den 8. marts. Her kan kulturaktører søge tilskud til nye eller planlagte publikumsrettede aktiviteter i perioden fra 1. januar 2021 til 28. februar 2021. Læs mere her

Særligt nødlidende kulturinsitutioner
Der er lavet en midlertidig ordning for særligt nødlidende kulturinstitutioner, der som følge af COVID-19-foranstaltninger er i risiko for at gå konkurs. Man skal som ansøger skal have søgt støtte fra alle generelle COVID-19 kompensationsordninger og ansøgningsfristen er 1. marts. Læs mere her.

Bekæmpelse af ensomhed i almene boligområder
Folketinget har netop afsat 50 millioner kroner til at afhjælpe ensomhed i almene boligområder som følge af coronakrisen. 15 millioner kroner udmøntes af Kulturministeriet til Danmarks Almene Boliger (BL). Deadline for ansøgning er fredag 5. februar 2021 kl. 12. Læs mere her.
 
Kommunale tilbud
De forskellige kommuner har løbende puljer til foreningslivet og kulturlivet, der skal afhjælpe konsekvenserne af covid-19. Eksempelvis:

Aarhus Kommune har netop åbnet en civilsamfundspulje på 250.000 kroner, der skal modvirke ensomhed og mistrivsel blandt socialt udsatte. Ansøgninger behandles løbende frem til 1. juni. Læs mere her.

I Vejle er der ligeledes lavet en pulje på 250.000 kroner. Den er øremærket til at forebygge ensomhed blandt ældre og kan søges af frivillige, sociale foreninger kan frem til 15. marts 2021. Læs med her.
 
Andre fonde og puljer med coronahjælp:

Ole Kirks Fond
Ole Kirks Fond åbner for endnu en akut-pulje på 10 millioner. Den er særligt rettet mod projekter, de allerede støtter:

”COVID-19 situationen kalder på fleksibilitet og tilpasning og et øje for de særligt udsatte og sårbare børn, som har behov for ekstra støtte. Vores nye COVID-19 pulje på 10 millioner kroner tager først og fremmest afsæt i dialoger med vores samarbejdspartnere på det sociale område, som også er det største uddelingsområde i fonden. Bevillinger fra puljen vil primært blive prioriteret to indsatsområder: forebyggelse og afhjælpning af læringstab samt fællesskabsfremmende aktiviteter, som kan øge trivslen på den korte bane, men også når samfundet åbner igen. Derudover vil vi med puljen fortsat også bevilge støtte til rådgivningstilbud til børn og familier samt fungere som en hjælpende hånd til de partnere, der har økonomiske udfordringer - enten på grund af ekstra omkostninger eller manglende indtægter,” lyder det fra Karin Skjødt Hindkjær, direktør i Ole Kirk’s Fond.
 
Dansk Ungdoms Fællesråd
DUF har åbnet for tredje ansøgningsrunde til deres nødpulje for lokalforeninger og lokale sammenslutninger under DUFs medlemsorganisationer, der er trængt økonomisk af coronapandemien.

Der er 2 ansøgningsfrister: Søndag 7. februar og mandag 15. marts 2021. I denne omgang kan lokalforeninger også ansøge om støtte til merudgifter til værnemidler og til at overholde sundhedsmyndighedernes anbefalinger om god hygiejne ved arrangementer.
Læs mere her.

Generelle ansøgninger
Desuden fremhæver Tuborgfondet og Nordea-fonden, at deres indbakker som altid står åbne for ansøgninger til støtte til nye aktiviteter, også som følge af covid-19.

Læs her Fondenes Videnscenters liste over fondenes initiative under covid-19.

Læs også denne analyse fra videnscentret omkring fondene under krisen, som blandt andet siger, at flere fonde har planer om at yde mere covid-19 relateret hjælp, og at mange fonde regner med at øge deres bevillinger på baggrund af krisen.

Forrige artikel Corona skabte et digitalt boom: Disse indsamlingstrends vil vi se mere til Corona skabte et digitalt boom: Disse indsamlingstrends vil vi se mere til
Gode råd: Sådan afholder civilsamfundet events under corona

Gode råd: Sådan afholder civilsamfundet events under corona

INSPIRATION: At skabe arrangementer kan synes umuligt under coronakrisen, men det kan faktisk godt lade sig gøre. Civilsamfundets Videnscenter har fundet seks opfindsomme eksempler på events, der blev afholdt med succes i 2020.

Ældre Sagen: Her er vores erfaringer med Ældretelefonen

Ældre Sagen: Her er vores erfaringer med Ældretelefonen

DEBAT: Ældretelefon opstod under nedlukningen i foråret. Nu handler det om at se tilbage, lytte, tilpasse og afvikle, så vi kan skabe en bæredygtig tjeneste, der skaber værdi for vores brugere, skriver Christina Madsen.

Psykiatrifonden: Sådan skaber vi tryghed for bekymrede brugere

Psykiatrifonden: Sådan skaber vi tryghed for bekymrede brugere

DIALOG: Psykisk sårbare har været ekstra udsatte under corona, og det har gjort det svært at skabe trygge rammer for dem, fortæller Psykiatrifonden. En dedikeret projektleder har dog fundet en krævende, men succesfuld løsning på problemet.

Fem organisationer: Her er, hvad vi lærte af 2020

Fem organisationer: Her er, hvad vi lærte af 2020

Q&A: Lukkede grænser, nedlukning og digital omstilling har defineret 2020. Men året bød også på et boom i frivillighed og fællesskab, ekstra puljer, borgerrettighedsprotester og ikke mindst globalt sammenhold. Læs her, hvad fem af de største NGO’er tager med fra det forgangne år.