I tal: Socialøkonomiske virksomheder i Danmark

FAKTA: Hvor mange socialøkonomiske virksomheder eksisterer der i Danmark? Hvilke brancher er der flest socialøkonomiske virksomheder i? Og hvem er deres største kunder? Her får du et hurtigt overblik over de socialøkonomiske virksomheders arbejde i Danmark.  

De er sat i verden for at tjene et højere formål end blot at skabe profit. Socialøkonomiske virksomheder er private virksomheder, som har til formål at fremme sociale og samfundsgavnlige formål på hver deres måde. Men de har også en lang række fællestræk. De er f.eks. typisk små med relativt få ansatte, og så er deres største kunder i langt de fleste tilfælde kommunerne.


Her får du en række nøgletal for de socialøkonomiske virksomheder i Danmark.


Så mange socialøkonomiske virksomheders findes der
En kortlægning foretaget af Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder fandt frem til, at der i 2013 eksisterede mindst 292 socialøkonomiske virksomheder i Danmark.


Der findes ikke nyere, komplette opgørelser, men Sociale Entreprenører i Danmark (SED) anslår, at der i 2017 eksisterer cirka 400 socialøkonomiske virksomheder i Danmark. På SED’s hjemmeside har de en oversigt med 230-240 socialøkonomiske virksomheder inddelt geografisk.  


Antallet af ansatte i socialøkonomiske virksomheder
Flere undersøgelser af socialøkonomiske virksomheder i Danmark viser, at de fleste er små med relativt få ansatte.


En kortlægning foretaget af Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder i 2013 viste eksempelvis, at danske socialøkonomiske virksomheder i gennemsnit beskæftiger 12,4 årsværk. Næsten 80 procent af de socialøkonomiske virksomheder har under ti fuldtidsansatte, og lidt over halvdelen (51 procent) har kun ansatte svarende til mellem nul og et årsværk.


I 2012 beskæftigede de danske socialøkonomiske virksomheder tilsammen, hvad der svarer til 3.483 årsværk fordelt på både fuldtids- og deltidsansættelser.


Beskæftigelse af udsatte grupper
Mange socialøkonomiske virksomheder ansætter forskellige grupper af udsatte eller handicappede.

En spørgeundersøgelse fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

blandt 99 socialøkonomiske virksomheder viste i 2013, at:


31,3 % har ansat medarbejdere med fysisk handicap.

17,2 % har ansat medarbejdere med hjerneskade/udviklingshæmning.

40,4 % har ansat medarbejdere, hvis primære diagnose er en psykisk lidelse eller et psykisk handicap.

26,3 % har ansat medarbejdere, der er eller har været hjemløse, alkoholikere, narkomaner eller prostituerede.


De socialøkonomiske virksomheders fordeling på brancher
Over 40 procent af de socialøkonomiske virksomheder befinder sig inden for branchen sundhed og socialvæsen, som også tæller fonde med sociale og velgørende formål. Samlet er hele 60 procent af de ansatte i socialøkonomiske virksomheder beskæftiget inden for denne branche. Det viser en kortlægning foretaget af Udvalget for Socialøkonomiske Virksomheder i 2013.    

De socialøkonomiske virksomheders formål
Størstedelen af de socialøkonomiske virksomheder anser deres vigtigste eksistensberettigelse som værende at beskæftige, opkvalificere og uddanne udsatte borgere, mens blot 14,9 procent svarer, at de i meget høj grad ser deres formål som værende at give økonomisk overskud. Det viser en Undersøgelse, som SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd foretog i 2013.

Kommunerne er de største kunder
Langt de største kunder hos danske socialøkonomiske virksomheder er kommunerne.


Det viser en spørgeundersøgelse blandt 45 socialøkonomiske virksomheder foretaget af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i 2013:


De socialøkonomiske virksomheders salg til kommuner: 72 %

De socialøkonomiske virksomheders salg til stat og regioner: 11 %

De socialøkonomiske virksomheders salg til andre (private, organisationer mm): 17%


Kilde: Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark - når udsatte bliver ansatte, SFI 2013.

 

Næste artikel De største uddelende fonde i tal De største uddelende fonde i tal