Opdateres løbende: Information og guides til civilsamfundet under coronakrisen

GUIDE: Statsminister Mette Frederiksen (S) præsenterede mandag 6. april det første skridt i en mulig genåbningsplan for Danmark. Coronakrisen udfordrer stadig civilsamfundet på blandt andet økonomi. Her samler vi gode svar og nyttige links, der kan hjælpe din organisation gennem krisen.

Guiden er sidst opdateret 7. april klokken 22.10. Vi opdaterer guiden igen efter påskedagene.

...

Mandag aften løftede statsminister Mette Frederiksen (S) sløret for, hvordan første stadie af en kontrolleret genåbning af Danmark kan se ud, hvis de gode takter med at holde coronavirus covid-19 i skak fortsætter. 

Fra 15. april vil institutioner og skoler åbne for små børn til og med 5. klasse. Det er samtidig intentionen, at deres forældre i vid udstrækning stadig skal arbejde hjemmefra, medmindre de tilhører de grupper af arbejdsstyrken, der indtil nu har været undtaget nedlukningen. 

Dermed vil hverdagen for civilsamfundet ikke været markant forandret, når de første skridt til genåbningen af Danmark efter planen tages. 

"Kirker, biblioteker, foreninger og andet vil stadig være lukket," sagde statsministeren, der har forlænget en række påbud frem til 10. maj. Således vil Danmarks grænser fortsat være lukket, og man må stadig højst samles ti personer på et sted.

I denne guide samler vi myndigheders samt civilsamfundets egne guides og gode råd for at give svar på spørgsmål om alt fra foreningsdrift og hjælpepakker til nye måder at møde sine brugere på i en coronatid. Læs med. Vi opdaterer løbende guiden.

Sommerens store arrangementer aflyses
Under mandagens pressemøde sagde statsministeren også, at det ikke er muligt at afholde sommerens store festivaler og andre begivenheder, der tiltrækker tusindvis af mennesker. Påbuddet mod store forsamlinger vil gælde frem til 31. august. Statsministeren sagde også, at der kan komme til at gælde andre regler for mindre forsamlinger, og at det vil blive meldt ud, når der er klarhed.  

Aflysningerne af festivaler vil blandt andet ramme Roskilde Festival, der er en indsamlingsbegivenhed, som donerer sit overskud til velgørende arbejde med børn og unge. I en pressemeddelese skriver festivalen:

"Det er en ekstremt alvorlig situation for os, men ikke alene for os. Der vil være betydelige konsekvenser for kunstnere, leverandører, de frivillige foreninger, kulturpartnere, virksomheder og organisationer, der står bag boder, yder service på pladsen, eller som bidrager med programindhold, leverancer og produktion. Mange af disse aktører er i forvejen meget hårdt ramt." Læs mere her.

Også idrætslivet og sportsbegivenheder vil blive alvorligt ramt af de forlængede påbud, forudser direktør i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Morten Mølholm, ifølge Ritzau.

"Det, der er meldt ud nu, er, at de store arrangementer er aflyst til og med udgangen af august for tilskuere, og der kan ikke spilles noget som helst frem til 10. maj."

Endelig vil også årets Folkemødet blive aflyst på grund af coronakrisen. Det meldte Foreningen Folkemødet ud fredag 3. april. Det næste Folkemøde er planlagt til at finde sted 17.-20. juni 2021. Læs mere her.

Styrket indsats til sociale organisationer, idrætsforeninger og spejderne
Under pressemødet mandag 6. april, hvor regeringen fremlagde sine planer for første skridt af genåbningen af Danmark, sagde statsminister Mette Frederiksen også, at der pågår forhandlinger med de øvrige partier i Folketinget i fire spor: 

1. Hjælp til kultur- og foreningsliv
2. Hjælp til socialt udsatte og dem, der arbejder med dem 
3. Udvidelse af hjælpepakker til erhvervslivet 
4. Forhandlinger om aflysning/lempelse af eksaminer på ungdomsuddannelser  

Allerede tirsdag 7. april kom så svaret på, hvordan civilsamfundet bliver tænkt ind i de nye hjælpepakker. 

Først blev et bredt flertal i Folketinget enig om otte tiltag, der skal holde hånden under de organisationer, der yder hjælp til socialt udsatte grupper i Danmark. Organisationerne har været trængte, fordi mange modtager en stor del offentlig støtte og derfor ikke lever op til kravene i regeringens hjælpepakker til erhvervslivet. Senere tirsdag aften meldte kulturminister Joy Mortensen, at der ligeledes var opnået enighed om nye støttekroner til idrætslivet og spejderbevægelsen.

Social- og Indenrigsminsteriet vurderer, at hjælpepakken til de sociale organisationer vil resultere i en økonomisk støtte til organisationerne på et trecifret millionbeløb.

Her er de otte tiltag til sociale organisationer helt kort: 

1. Alle organisationer på det sociale område kommer nu også med i den statslige pulje til lønkompensation uanset niveau for offentlig støtte (læs mere nedenfor). 
2. Alle organisationer på det sociale område kommer med i den statslige pulje for kompensation for faste udgifter uanset niveau for offentlig støtte (læs mere nedenfor).
3. Kommunerne kan fortsat betale for socialøkonomiske virksomheder, der driver tilbud efter servicelovens §§ 103 og 104.
4. Organisationer på det sociale område kan i udgangspunktet beholde tilskud fra staten til projekter, hvis aktiviteterne udskydes på grund af covid-19. Der opfordres til, at fonde og kommuner med flere, som yder samme former for tilskud, overvejer samme linje.
5. Social- og Indenrigsministeriet opretter en rådgivningsfunktion, der skal matche organisationer med fonde, der vil investere i sociale indsatser under covid-19.
6. Perioden for støtte til udgifter for aflyste arrangementer udvides, så der kan udbetales kompensation i en længere periode (læs mere nedenfor).
7. Partierne noterer sig, at håndtering af de sociale tilbuds covid-19-relaterede ekstraudgifters situation kan håndteres inden for gældende regler. Hvis tilbuddene ikke kan afholde deres covid-relaterede ekstraudgifter inden for deres almindelige driftsbudget, kan de hæve deres takster, selv om det er midt i året.
8. Der afsættes 50 millioner kroner i 2020 til en kompensationspulje målrettet frivillige sociale civilsamfundsorganisationer, som varetager sociale tilbud til blandt andet sårbare børn, udsatte voksne og mennesker med handicap. Der vil være et særligt hensyn til socialøkonomiske virksomheder og genbrugsbutikker, som måtte falde igennem de generelle ordninger. Der ydes kun støtte for udgifter, som ikke dækkes af andre kompensationsordninger med videre, og såfremt der er tale om et konkret behov som følge af covid-19.

Her kan du læse mere om den nye hjælpepakke til sociale organisationer.

Den hjælpende hånd til lokale idrætsforeninger og spejderbevægelsen kommer i form af et nyt tilskud på 50 millioner kroner. Beløbet skal afbøde de økonomiske konsekvenser, som foreninger rundt omkring i Danmark oplever på grund af aflyste fodboldskoler, spejderstævner og mange andre manglende indtægter. 

Midlerne fordeles forholdsmæssigt i de tre foreningspuljer, der allerede eksisterer på idræts- og spejderområdet til lokalforeninger, og som administreres af henholdsvis Firmaidrætten, DIF og DGI i fællesskab samt DUF. De 50 millioner kroner afsættes med 23 millioner kroner til DIF, 21 millioner kroner til DGI, 3,5 millioner kroner til Firmaidrætten og 2,5 millioner kroner til DUF øremærket spejderne, skriver ministeriet.

Her kan du læse mere om den nye aftale.  

Nedenfor kan du læse en hurtig overflyvning af de øvrige nødpuljer og hjælpepakker, som kan komme civilsamfundet til gavn.

1. Hjælpepakker til lønkompensation 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensationsordning for fyringstruede medarbejdere. Kompensationsordningen vil gælde fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020. Læs mere her.

30. marts blev det maksimale støtteniveau for lønkompensation hævet til 30.000 kroner om måneden. Det kan du læse mere om her.

Alle organisationer på det sociale område kommer nu også med i den statslige pulje til lønkompensation, uanset niveau for offentlig støtte, blev det besluttet tirsdag 7. april.

Isobro, Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, har konsulteret Deloitte for at få afklaret, om lønkompensationsordningen også gælder foreninger, fonde og selvejende institutioner. De korte svar er, at dele af civilsamfundet vil være dækket, hvis de modtager mindre end halvdelen af institutionernes driftsudgifter i offentligt tilskud. Isobro anbefaler, at din organisation søger individuel rådgivning og henviser sammen med Deloitte til dette tillæg til ordningen om lønkompensation (se under punkt B). 

Deloittes samlede gennemgang af spørgsmål og svar i forbindelse med coronavirus finder du her.

Her kan du desuden læse mere om muligheden for at udskyde moms, AM-bidrag og A-skat. Og her kan du læse mere om mulighederne for statsgaranterede lån.

2. Hjælpepakke til at dække faste omkostninger
En række virksomheder og organisationer kan desuden få hjælp til at dække dokumenterbare faste omkostninger som husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (eksempelvis leasing) i en periode, hvor organisationen er udsat for en stor  omsætningsnedgang. 

Alle organisationer på det sociale område kommer med i den statslige pulje for kompensation for faste udgifter, uanset niveau for offentlig støtte, blev det besluttet tirsdag 7. april.

Virksomheder og organisationer kan ikke søge om kompensation, hvis deres faste omkostninger udgør mindre end 25.000 kr. Puljen dækker perioden fra 9. marts til og med 8. juni og åbner for ansøgninger 8. april. Det er nødvendigt at sende en revisorpåtegnet opgørelse over faste udgifter de tre foregående måneder, før man kan komme i betragtning. Læs mere her.

3. Hjælpepakke til sygdom 
Du kan også som arbejdsgiver få kompensation, hvis en medarbejder bliver syg af coronavirus og ikke kan udføre sit arbejde. Ordningen gælder fra 27. februar 2020 til 1. januar 2021. Her kan du læse om din organisations ret til sygedagpengerefusion.

Og her kan du finde myndighedernes vejledning til, hvordan du bør agere, hvis du selv eller en frivillig/ansat bliver syg. 

4. Nødpulje til små foreninger 
I takt med at coronavirus smitter stadig flere danskere, har myndighederne gradvist strammet reglerne for, hvor mange mennesker der må være samlet til arrangementer. Først hed grænsen 1.000 personer. Senere blev det til 100 personer, og 17. marts blev grebet endnu en gang strammet, så der højst må være ti personer samlet ved offentlige arrangementer, uanset om de foregår ude eller inde. 

Forbuddene betyder tabte indtægter for civilsamfundet, da genbrugsforretninger lukkes ned, indsamlinger aflyses, og indtægter i forbindelse med arrangementer som velgørenhedskoncerter og idrætsstævner udebliver.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) meldte fredag 20. marts på et pressemøde ud, at regeringen er klar til at afsætte en "nødpulje" målrettet mindre foreninger, der udfører frivilligt arbejde for de svage grupper i samfundet. 

Sent om eftermiddagen torsdag 2. april kom så svaret på, hvordan nødpuljen til organisationer, der arbejder inden for handicapområdet eller det sociale område, ser ud. Et enigt Folketing afsatte fem millioner, der skal kompensere organisationer for aflyste arrangementer. 

Kun arrangementer, der blev sat i søen før 11. marts 2020, kan komme i betragtning. Læs mere her om den nye pulje.

5. Hjælpepakke til aflyste arrangementer
De organisationer, der har aflyst eksempelvis en velgørenhedskoncert eller et idrætsstævne, kan desuden komme i betragtning til delvis økonomisk kompensation for tabte indtægter.

Kompensationsordningen gælder for arrangementer, der skulle være afholdt fra 6. marts og frem til 9. juni 2020. Ordningen gælder for arrangementer med over 1.000 deltagere eller 500 deltagere, hvis arrangementet var målrettet særlige risikogrupper som ældre eller i forvejen svækkede borgere. Læs mere her.

Erhvervsstyrelsen anbefaler desuden, at civilsamfundet holder sig opdateret på denne hjemmeside. 

Her kan du desuden få overblik over myndighedernes anbefalinger om arrangementer og større forsamlinger. 

6. Håndsrækning til højskoler og organisationer for familier og hjemløse
31. marts meddelte Kulturministeriet desuden, at der bliver tilført 141 millioner kroner til en hjælpeordning, som skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 procent af deres tabte deltagerbetaling for perioden 9. marts til 8. juni 2020. Samtidig er det sikret, at stederne kan opretholde det hidtidige offentlige tilskud, selv om elevtallet går ned. Læs mere her.

Et enigt Folketing har derudover 31. marts afsat 5,5 millioner kroner til ni trængte organisationer, der arbejder med hjemløse. Læs mere her.

Endelig blev der 1. april underskrevet en aftale om en såkaldt børnepakke, hvor der afsættes 13,5 millioner kroner til ni navngivne organisationer, der yder rådgivning og familiestøtte. Der er tale om Red Barnet, Tuba, Børns Vilkår, KFUM, Dansk Røde Kors, Blå Kors, Mødrehjælpen, Psykiatrifonden og Kirkens Korshær. Læs mere her.

Her kan du finde myndighedernes samlede informationer om covid-19.

Andre økonomiske håndsrækninger til civilsamfundet
Rundtom i landet søsætter kommuner også på opfordring fra Kommunernes Landsforening deres egne små hjælpepakker, der skal holde liv i foreningslivet. Eksempelvis udskydes huslejeopkrævninger i en række kommuner. Her kan du læse, hvad Odense Kommune gør for at holde liv i kultur- og fritidslivet. 

En række fonde har desuden meldt sig klar til at hjælpe støttemodtagere, som eksempelvis må aflyse events eller udskyde planlagte aktiviteter, de har fået bevilget fondsmidler til. Det kan du læse mere om her.

Samtidig får coronavirussens hærgen på aktiemarkederne foreløbig ikke de store fonde til at skrue ned for deres uddelinger, lyder meldingen fra seks fonde, Altinget har talt med. Det kan du læse mere om her.

Flere fonde er også begyndt at komme coronanødlidende organisationer til hjælp. Poul Due Jensens Fond har for eksempel foretaget en strategisk beslutning om at støtte indsatser, der kan bremse skadevirkningerne af coronakrisen. Læs mere her.

Tuborgfondet har oprettet en akutpulje, hvor ungdomsorganisationer kan søge penge til at styrke fællesskaber for dem, der er særligt udsat under coronakrisen. Akutpuljen kan indtil videre søges til og med 1. april. Læs mere her.

Og Trygfonden har med en lånegaranti på 20 millioner kroner spændt et sikkerhedsnet ud under kriseramte sociale virksomheder. Læs mere her.

Center for frivilligt Socialt Arbejde har desuden udformet disse gode råd til bestyrelser om, hvordan man bedst sikrer sin forenings økonomi under krisen.

Tilbagebetaling af medlemskontingent under Corona?
Danmarks Idrætsforbund, DIF, anbefaler deres foreninger ikke at tilbagebetale kontingent for perioden, hvor foreningens aktiviteter er påvirket af coronakrisen. 

"Formelt set kan medlemmer ikke kræve at få en del af kontingentet retur, fordi foreningens aktivitet er stoppet i en periode, så medlemmerne ikke kan træne eller for eksempel deltage i en opvisning eller en holdkamp. Kontingentet er udtryk for en betaling for det at være medlem i en idrætsforening og ikke for en specifik ydelse," skriver DIF her.

DGI's jurister har også lavet en grundig gennemgang af foreningers retsstilling i forhold til at refundere eksempelvis indtægter fra billetsalg og kontingenter. DGI Jura gør opmærksom på, at der er tale om vejledninger på juridisk komplekse emner, og at ingen svar er almengyldige. Læs mere her

Nye måder at være der for målgruppen på under corona
Nedlukningen af Danmark rammer nogle familier og borgere hårdere end andre. Samfundets mest sårbare børn bliver eksempelvis afskåret fra at få tiltrængte pusterum, som civilsamfundet normalt sørger for. Mange foreninger og ngo'er forsøger derfor at finde nye måder at være noget meningsfuldt for deres målgrupper på. 

Nogle laver virtuelle aktiviteter og opretter chat og hotlines, hvor man anonymt kan ringe ind. Andre mobiliserer kræfter og koordinerer opgaver via sociale medier, så svækkede borgere ikke selv skal købe ind eller lufte deres hund og dermed udsætte sig for smitterisiko. Center for Frivilligt Socialt Arbejde har her fem råd til, hvordan du ansvarligt bruger Facebook til at hjælpe udsatte borgere. 

I det hele taget medfører coronakrisen en række udfordringer, som civilsamfundet aldrig har stået i før. Hvordan holder du modet oppe hos medarbejdere, frivillige og brugere? Hvordan leder du decentralt? Og hvilke handlemuligheder har din organisation i det hele taget?

Center for Frivilligt Socialt Arbejde arrangerer en række gratis webinarer frem til påske, og dem kan du finde mere om her. 

FOA har desuden lavet en grundig guide til, hvordan du sikrer arbejdsmiljøet for ansatte. Og Sundhedsstyrelsen udgav desuden 25. marts 11 gode råd til, hvordan man holder sig mentalt sund under coronaepidemien. Du finder rådene her.

De allermest udsatte skal fortsat have hjælp 
En række foreninger og civilsamfundsorganisationer har desuden tæt kontakt til hjemløse og andre grupper i samfundet, som er særligt udsatte under coronakrisen. 

Hvad angår herberger, kvindekrisecentre og andre såkaldt kritiske funktioner i forhold til at hjælpe de allermest socialt udsatte i Danmark, så er hovedreglen, at de ikke lukkes ned. Socialstyrelsen har oprettet en hotline, hvor kommuner, sociale tilbud og organisationer kan få vejledning om forebyggelse og håndtering af coronasmitte. Du kan ringe på dette telefonnummer: 7242 4000. 

Derudover har myndighederne samlet en række spørgsmål og svar her om gældende regler på socialområdet i håndteringen af covid-19. 

Mange socialøkonomiske virksomheder løfter velfærdsopgaver på blandt andet nødherberger og andre kritiske funktioner. Brancheforeningen Selveje Danmark har samlet en række spørgsmål og svar på, hvordan man sikrer sit personale. Læs mere her, hvis du eksempelvis søger svar på test af personale, eller hvornår man må vende tilbage til sit job efter at have været syg med coronavirus.

De hjemløses landsorganisation, Sand, bringer løbende information til hjemløse om corona og opdaterer også en vejledende liste over ændringer i tilbud til hjemløse. Læs mere her.

Center for Frivilligt Socialt Arbejde opfordrer desuden til, at civilsamfundet hjælper med at sprede information til mennesker i risikogruppen om, hvordan de undgår selv at blive smittet og sprede smitte. Det kan for eksempel ske ved at ringe rundt til brugere eller medlemmer, eller ved at udbrede Sundhedsstyrelsens foldere og plakater. 

24. marts udsendte Sundhedsstyrelsen nye materialer særligt målrettet hjemløse, brugere og ansatte ved herberger og forsorgshjem og/eller brugere af væresteder og behandlingssteder. Du finder dem her. Og her finder du resten af Sundhedsstyrelsens materialer målrettet særligt sårbare grupper. Folderne er oversat til ni sprog.

Også Mino Danmark har oversat covid-19-information til i alt 25 forskellige sprog. Find dem her

Foråret er generalforsamlingstid. Hvad gør vi?
De generalforsamlinger, der er planlagt inden 13. april, bør udskydes eller forsøges afholdt digitalt jævnfør regeringens anbefalinger om begrænsning af fysiske møder. Det er endnu for tidligt at sige, om det samme vil gælde generalforsamlinger, der efter planen skal afholdes senere på foråret. 

Center for Frivilligt Socialt Arbejde anbefaler, at foreninger læser egne vedtægter grundigt og afklarer, hvilke regler foreningen har vedtaget for afholdelse af generalforsamlinger. 

"Der vil typisk være mulighed for lovformeligt at udskyde generalforsamlingen, når afholdelse for eksempel er i strid med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, eller hvis enkelte målgrupper, i dette tilfælde særligt ældre og udsatte, ikke kan deltage," skriver Center for Frivilligt Socialt Arbejde i sine gode råd om foreningsdrift og generalforsamlinger under coronakrisen, som du finder her. I guiden kan du også finde svar på spørgsmål såsom: "Hvordan får vi godkendt sidste års regnskab, hvis vi udskyder generalforsamlingen?"

Hvis man udsætter sin generalforsamling, vil den siddende bestyrelse fortsætte, indtil den udsatte generalforsamling har været afholdt. Blandt andre DGI's jurist anbefaler, at bestyrelsen i forlængelsen agerer mere forsigtigt, så den ikke træffer andre beslutninger end dem, som hører til almindelig drift, eller som er uopsættelige beslutninger.

Her finder du DGI's spørgsmål og svar i forbindelse med afholdelse og udsættelse af generalforsamlinger under coronavirus. 

Glem ikke regnskabet!
Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har ligeledes lavet en udførlig guide til foreninger om generalforsamlinger, regnskaber og aktiviteter under krisen.

Heri skriver DUF, at foreninger som hovedregel ikke er underlagt bogføringsloven. Det vil sige, at foreningerne som udgangspunkt skal få afsluttet regnskab og efterfølgende revidere det som under normale omstændigheder. 

DUF skriver videre, at hvis egne vedtægters deadline overskrides, skal man forsøge at afslutte regnskabet hurtigst muligt og ikke vente til generalforsamlingen. I de fleste foreningers vedtægter er det bestyrelsen, der skal skrive under på regnskabet, og det kræver ikke en godkendelse fra generalforsamlingen for at få det afsluttet. 

Læs hele DUF-guiden her.

Hvad med frister for regnskaber til Socialstyrelsen?  
På baggrund af regeringens delvise nedlukning af Danmark har Socialstyrelsen besluttet at udskyde styrelsens frister til regnskaber, så foreninger, der har sendt medarbejdere hjem, ikke kommer i klemme. 

Fristen for indsendelse af årsregnskab og øvrigt materiale udskydes til 30. maj 2020 for driftstilskudsmodtagere. Derudover flyttes alle frister for projektregnskaber og rapporter med frist i perioden fra og med uge 12 til og med uge 16 til 30. april 2020. 

Ændringer af fristerne vil fremgå af Socialstyrelsens hjemmeside, som du finder her.

Socialstyrelsen udbetaler også fortsat tilskud. Udbetaling til mindre civilsamfundsorganisationer og driftstilskud prioriteres før øvrige tilskud, oplyser Socialstyrelsen.

Takt og tone under det virtuelle møde 
Mange ansatte og virksomheder har i disse dage en stejl læringskurve i at bruge virtuelle værktøjer, der sikrer, at vi mødes og koordinerer vores arbejde, selv om vi sidder adskilt. 

Men hvad er egentlig god takt og tone under et videomøde? Hvilke krav stiller det interaktive forum til mødeledelse? Og hvad skal du sørge for at gemme væk fra kollegers nysgerrige blikke? 

Politiken har oversat det tyske medie Der Spiegels guide til det gode videomøde, som du finder her

Også Dansk Ungdoms Fællesråd har samlet en række gode råd til, hvordan I bedst håndterer opgaver, leder projekter og deler filer, når I arbejder sammen hver for sig. Guiden finder du her. Og her finder du DUF's samling af råd og guides til, hvordan man bedst skaber virtuelle fællesskaber i foreninger, når man er tvunget til at holde afstand. 

Lige netop fællesskaberne kan være udfordrede i disse uger, hvor vi står sammen ved at holde afstand. Deltager Danmark har derfor lavet denne guide til, hvordan man skaber nærhed på afstand. Her kan du desuden læse Deltager Danmarks fem gode råd til at få videomøder til at spille – uden for meget bøvl med teknikken. Og her kan du læse om Deltager Danmarks tilbud om starthjælp til digitale teammøder og finde link til tilmelding til et webinar med gode råd, erfaringer og eksempler, som er gratis for små fællesskaber og foreninger. 

Hos DGI kan du desuden finde denne trin-for-trin-guide til, hvordan du kommer i gang med at livestreame aktiviteter, som tidligere foregik fælles i et fysisk rum.

Tre gratis videomødeværktøjer
Der findes en række værktøjer, man kan bruge, når man som kolleger er afskåret fra hinanden. Her følger en kort introduktion til tre gratis videomødeværktøjer, som sitet Techradar.pro har lavet: 

Zoom Meeting:
Zoom Meeting fås til Mac, Windows, Linux, iOS og Android. Der er både gratis og betalte udgaver, men i den gratis version kan du enten afholde 1-til-1-møder eller gruppemøder med op til 100 deltagere. Møder med tre eller flere deltagere har en tidsbegrænsning på 40 minutter.

Skype:
Skype er et produkt, som de fleste nok allerede er bekendt med. Hvor Microsofts videochatværktøj ofte primært bruges til at holde kontakt med venner og familie, understøtter appen, som fungerer på tværs af platforme, også gruppevideoopkald for op til 50 deltagere.

Google Hangouts:
Hangouts er et meget enkelt værktøj, som understøtter chat med op til 150 brugere, imens videoopkald er begrænset til maksimalt ti brugere. Der er ikke mange indstillinger, men det handler om hastighed og tilgængelighed. Hangouts kan bruges i din browser, og der findes apps til Chrome OS, iOS og Android. 

Læs den fulde guide her.  

Desuden har Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark, Frise, lavet denne vejledning til samarbejdsværktøjer, som kan være relevante til informationsdeling, når I arbejder sammen, men må opholde jer hver for sig. 

Gode råd til online kurser og workshops
Hvis du i den kommende coronatid er nødt til at konvertere et planlagt, fysisk uddannelsesforløb eller en workshop til et digitalt format, er der desuden hjælp at hente hos Deltager Danmark, som har udarbejdet ti gode råd, som du kan finde her

Et af rådene lyder: "Det er svært at koncentrere sig længe ad gangen på skærmen. Onlineformaterne skal være korte, målrettede og gerne energifyldte, for at deltagerne bevarer fokus. Skal du ombryde hele kursusdage, så del dem op i bidder med opgaver, øvelser og skærmfri pauser imellem. Brug tominuttersreglen til at huske dig selv på, at du maks. bør tale to minutter, før du involverer deltagerne eller laver et skift i form og indhold."

Endelig: Rekruttering af frivillige
Normalt sukker civilsamfundet efter frivillige, og i krisetider oplever vi, at mange danskere melder sig til at hjælpe, hvor de kan. Eksempelvis har Røde Kors rekrutteret frivillige, der køber ind for svækkede borgere, der skal isolere sig for ikke at blive smittet med coronavirus. Også staten har modtaget henvendelser fra pensionerede læger og sygeplejersker, der ønsker at træde ind i beredskabet i forbindelse med håndteringen af coronavirus.

Frivilligjob.dk har oprettet en særlig sektion til rekruttering af frivillige under coronavirus. Du kan uploade dit opslag her.

Fra mandag 23. marts og to uger frem tilbyder Ingerfair desuden hver dag gratis virtuelle oplæg om blandt andet ledelse af frivillige, konflikthåndtering og den ekstraordinære frivillighed i ekstraordinære tider. Du kan finde en oversigt over alle de gratis virtuelle oplæg her.

...

Guiden opdateres løbende med nyt fra myndighederne og nye input fra Civilsamfundets aktører. Har din forening eller organisation lavet guideartikler eller lignende, som andre civilsamfundsaktører kan have gavn af under coronakrisen, må du endelig tippe os om det på julie@altinget.dk.

Guiden er senest opdateret 7. april klokken 22.10. 

 

Forrige artikel Sådan håndterer din forening eller civilsamfundsorganisation coronakrisen Sådan håndterer din forening eller civilsamfundsorganisation coronakrisen Næste artikel Nyt inspirationskatalog: Lær af civilsamfundets nytænkning under coronakrisen Nyt inspirationskatalog: Lær af civilsamfundets nytænkning under coronakrisen
Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

Trygfonden kaster redningskrans til sociale virksomheder i knibe

LÅNEGARANTI: Med en lånegaranti på 20 millioner kroner spænder Trygfonden et sikkerhedsnet ud under kriseramte sociale virksomheder. Det vil forhindre konkurser, men branchen har stadig brug for hjælp fra staten, mener Selveje Danmark. 

Ungdomstilbuddet KBH+ holder åbent, selvom dørene er låst

Ungdomstilbuddet KBH+ holder åbent, selvom dørene er låst

INSPIRATION: Med live-yoga, fjernundervisning i musikredigering samt indkøb og uddeling af store mængder hackysacks forsøger ungdomstilbuddet Askovfonden KBH+ at række ud til sin målgruppe under coronakrisen. På de virtuelle mødesteder bliver det hurtigt tydeligt, om det, du gør, virker eller ej, siger direktør Stine Hamburger.

Oxfam Ibis går live 1. maj

Oxfam Ibis går live 1. maj

INSPIRATION: Fælledparken i København bliver underlig tom, når kalenderen viser 1. maj. Men Oxfam Ibis har besluttet at holde fast i den gamle tradition om at mødes og fejre den internationale kampdag. Denne gang via telefoner, tablets og computere.

Gode råd: Kriser kræver klar kommunikation

Gode råd: Kriser kræver klar kommunikation

GUIDE: En krise stiller krav til god ledelse og klar kommunikation. Undgå at bevæge dig ud i spekulationer, og husk vigtige mellemregninger, lyder rådene blandt andet fra Kragelund Kommunikation, der har mere end 20 års erfaring i krisekommunikation.

Tidligere generalsekretær: Fem corona-råd til civilsamfundets ledere

Tidligere generalsekretær: Fem corona-råd til civilsamfundets ledere

DEBAT: Medier og politikere har alt for lidt fokus på, hvordan virus og karantæne kan ramme ngo'er, foreninger, højskoler og efterskoler. Tidligere generalsekretær i Unicef, Steen M. Andersen, kommer her med fem punkter, der kan hjælpe ledelsen gennem coronakrisen.

Markus Bjørn Kraft: Fonde har ny rolle i coronakrisen

Markus Bjørn Kraft: Fonde har ny rolle i coronakrisen

DEBAT: De fleste fonde har i dag større formue, bedre ledelse og andre samarbejdsrelationer i dag set i forhold til finanskrisen 2008-2009. Men hvordan den nuværende krise kommer til at påvirke fondene, kommer an på recessionens dybde og længde, skriver Markus Bjørn Kraft.

Sådan håndterer din forening eller civilsamfundsorganisation coronakrisen

Sådan håndterer din forening eller civilsamfundsorganisation coronakrisen

GUIDE: Store dele af Danmark er lukket ned for at forhindre covid-19 i at sprede sig. Den nye situation rejser en række spørgsmål for civilsamfundet: Hvordan mødes vi digitalt? Hvordan kommunikerer vi klart? Og hvad gør vi med generalforsamlinger og andre frister, vi under normale omstændigheder skal overholde? Få en del af svarene her. 

Lær af DGI: Coronavirus kalder på tydeligt lederskab og kommunikation

Lær af DGI: Coronavirus kalder på tydeligt lederskab og kommunikation

ERFARINGER: Covid-19 har for alvor sat sit præg på vores samfund, og store dele af befolkningen mødes ikke længere på job, i skoler eller i fritiden. Her fortæller Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers formand, Charlotte Bach Thomassen, hvordan man som stor civilsamfundsorganisation navigerer i en krisesituation. Vi begynder fortællingen om de otte tumultariske døgn fredag 6. marts, hvor statsministeren gradvist lukker vores samfund ned.