Lynguide: Må du arbejde frivilligt?

TOMMELFINGERREGLER: Her får du et lynhurtigt overblik over de generelle regler for frivilligt arbejde, hvis du modtager kontanthjælp, dagpenge, efterløn eller andre sociale ydelser.

Reglerne for, hvor meget dagpengemodtagere og efterlønnere må arbejde frivilligt, er netop nu til diskussion. Nedenfor får du et lynhurtigt overblik over de eksisterende regler for frivilligt arbejde.

Der er tale om tommelfingerregler, for der eksisterer en række gråzoner, og blandt andre efterlønsmodtagere er tidligere kommet i klemme og er blevet trukket i ydelser, selvom de følte sig på sikker grund. Derfor er det altid en god idé at dobbelttjekke med din sagsbehandler, inden du kaster dig ud i at arbejde frivilligt eller udføre andre frivillige aktiviteter.

Tommelfingerreglerne er baseret på Center for Frivilligt Socialt Arbejdes grundige guide, som du kan finde her: http://frivillighed.dk/guides/regler-for-frivillige-paa-offentlige-ydelser.

Som udgangspunkt er du frit stillet til at udføre et hvilket som helst stykke frivilligt arbejde. Du skal dog være opmærksom på, at frivilligt arbejde kan påvirke, hvorvidt du er berettiget til at modtage en række ydelser fra det offentlige.

Hvis du modtager kontanthjælp
Du må gerne arbejde frivilligt, men du skal være opmærksom på, at din rådighedspligt ikke må påvirkes af dit frivillige arbejde.

Hvis du modtager sygedagpenge
Du må gerne arbejde frivilligt, men det frivillige arbejde må ikke forsinke din helbredelse eller spænde ben for dit samarbejde med kommunen.

Hvis du modtager førtidspension
Du må gerne arbejde frivilligt, men dit frivillige arbejde kan indgå i vurderingen af, om du har forbedret din erhvervsevne.

Hvis du er ansat i fleksjob
Du må som udgangspunkt gerne arbejde frivilligt, men det er vigtigt, at kommunen er indforstået med din frivillige indsats. Du bør derfor altid kontakte din sagsbehandler og få et skriftligt tilsagn, før du arbejder frivilligt.

Hvis du er i et ressourceforløb
Du må gerne arbejde frivilligt, men det frivillige arbejde kan indgå i vurderingen af din erhvervsevne.

Hvis du modtager folkepension
Du må gerne arbejde frivilligt.

Hvis du er på dagpenge eller efterløn
Du har pligt til skriftligt at orientere din A-kasse om, at du arbejder frivilligt. Center for Frivilligt Socialt Arbejde anbefaler desuden, at du får en skriftlig kvittering fra A-kassen på, at de er indforstået med typen og omfanget af det frivillige arbejde, inden du går i gang.

Der gælder nemlig særlige regler for, hvilke typer frivilligt arbejde, du må udføre, og hvis du overtræder A-kassens regler, kan din frivillige indsats blive modregnet i dine dagpenge eller i din efterløn.

Du må som udgangspunkt udføre frivilligt arbejde for almennyttige organisationer, foreninger eller lignende. Hvis du arbejder frivilligt i private virksomheder eller i offentlige institutioner, bliver du trukket i dine dagpenge eller din efterløn.

Det er afgørende, hvordan din frivillige indsats kategoriseres
Hvorvidt og hvor meget din A-kasse giver dig tilladelse til at arbejde frivilligt, uden at trække i din ydelse, afhænger blandt andet af, om arbejdet kategoriseres som en frivillig aktivitet eller som frivilligt ulønnet arbejde. A-kassen har myndighed til at afgøre, hvordan din frivillige indsats kategoriseres, men her er de overordnede retningslinjer:

  • Frivillige aktiviteter er kendetegnet ved at være arbejde, der ikke udbydes som almindeligt lønarbejde. Hvis den frivillige indsats kategoriseres som en frivillig aktivitet, er der ingen begrænsning på, hvor mange timer du må bruge på aktiviteten.
  • Frivilligt ulønnet arbejde er arbejde, som i princippet kunne udbydes som almindeligt lønarbejde. Indtil 20. marts 2017 var reglerne, at man måtte udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen i gennemsnit i en udbetalingsperiode. Fra 20. marts 2017 ændredes reglerne, og man må herefter kun udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til fire timer om ugen. Arbejdet må ikke have karakter af primær drift eller vedligeholdelse.

Hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan du læse meget mere om reglerne for frivillige på dagpenge og efterløn og finde eksempler på frivilligt arbejde, som du må og ikke må udføre: http://frivillighed.dk/guides/regler-for-frivillige-paa-dagpenge-og-efterloen

Forrige artikel Sådan bliver du en god ngo-lobbyist Sådan bliver du en god ngo-lobbyist Næste artikel Lynguide: Kom godt i gang med collective impact Lynguide: Kom godt i gang med collective impact
Her er halvanden times ansøgningstips fra tre markante fonde

Her er halvanden times ansøgningstips fra tre markante fonde

FONDSANSØGNING: Ræk ud og spørg om hjælp, vi kan være med til at åbne dørene for jer. Det var bare en af mange opfordringer, som Nordea-fonden, Egmont Fonden og Bikubenfonden gav til 130 deltagere ved Civilsamfundets Videnscenters nye læserarrangement, Videnscentret Live i april.

Boguddrag: Udviklingen i frivilligt arbejde

Boguddrag: Udviklingen i frivilligt arbejde

UDDRAG: Efter aftale med Hans Reitzels Forlag bringer Altinget en smagsprøve fra bogen Usikker modernitet – Danskernes værdier fra 1981 til 2017. Uddraget er skrevet af professor Lars Skov Henriksen og lektor Klaus Levinsen og handler om udviklingen i frivilligt arbejde.

Her er halvanden times ansøgningstips fra tre markante fonde

Her er halvanden times ansøgningstips fra tre markante fonde

FONDSANSØGNING: Ræk ud og spørg om hjælp, vi kan være med til at åbne dørene for jer. Det var bare en af mange opfordringer, som Nordea-fonden, Egmont Fonden og Bikubenfonden gav til 130 deltagere ved Civilsamfundets Videnscenters nye læserarrangement, Videnscentret Live i april.

Sådan leder du frivillige under valget

Sådan leder du frivillige under valget

LEDELSE: Identificer interesser, søg motivationen, og mæng dig med de frivillige. Frivilligeksperter og partisekretærer giver deres bud på god ledelse, når både partisoldaten og mor melder sig som frivillig i valgkampen.

Sådan bider foreningen Fair Dog sig fast i haserne på politikerne

Sådan bider foreningen Fair Dog sig fast i haserne på politikerne

FOLKEBEVÆGELSE: Siden hundeloven blev indført i 2010, er næsten 3.000 hunde blevet aflivet. Lige så længe har en “hundelobby” bekæmpet loven. Bevægelsen udnytter mediernes spilleregler og låner lidt af Linse Kesslers stjernedrys. Men den virkelige kamp bliver ført uden for rampelyset bag Christiansborgs mure.

Her er, hvad græsrodsbevægelser kan lære af #Metoo

Her er, hvad græsrodsbevægelser kan lære af #Metoo

FOLKEBEVÆGELSE: Da #Metoo rullede, stod græsrodsbevægelser i Sverige klar. I Danmark blev #Metoo modtaget mere afdæmpet. Men uanset hvilket land, sagen ramte, satte den dagsorden. Til inspiration for alle, som drømmer om at få deres mærkesag øverst på den globale dagsorden, er her historien om, hvordan #Metoo blev til den perfekte storm.

Overblik: Her er fordelene ved robotteknologi

Overblik: Her er fordelene ved robotteknologi

TEKNOLOGI: Mange civilsamfundsorganisationer kan med fordel overlade mange administrative opgaver til robotter. I denne artikel giver en ekspert fra Dansk Industris ekspertpanel dig overblik over fordelene ved at bruge robotteknologi i jeres organisation.

Forsker: Her er de 4 største udfordringer for civilsamfundet i Europa

Forsker: Her er de 4 største udfordringer for civilsamfundet i Europa

Udfordringerne for det europæiske civilsamfund hober sig op, fastslår en af forskerne bag det hidtil største studie af civilsamfundet i Europa. Mangel på frivillige, fokus på målbar effekt og ansættelse af mindre fagligt kompetente personale er blot nogle af de tendenser, der presser den såkaldte tredje sektor, mener Bernard Enjolras.