Lynguide: Må du arbejde frivilligt?

TOMMELFINGERREGLER: Her får du et lynhurtigt overblik over de generelle regler for frivilligt arbejde, hvis du modtager kontanthjælp, dagpenge, efterløn eller andre sociale ydelser.

Reglerne for, hvor meget dagpengemodtagere og efterlønnere må arbejde frivilligt, er netop nu til diskussion. Nedenfor får du et lynhurtigt overblik over de eksisterende regler for frivilligt arbejde.

Der er tale om tommelfingerregler, for der eksisterer en række gråzoner, og blandt andre efterlønsmodtagere er tidligere kommet i klemme og er blevet trukket i ydelser, selvom de følte sig på sikker grund. Derfor er det altid en god idé at dobbelttjekke med din sagsbehandler, inden du kaster dig ud i at arbejde frivilligt eller udføre andre frivillige aktiviteter.

Tommelfingerreglerne er baseret på Center for Frivilligt Socialt Arbejdes grundige guide, som du kan finde her: http://frivillighed.dk/guides/regler-for-frivillige-paa-offentlige-ydelser.

Som udgangspunkt er du frit stillet til at udføre et hvilket som helst stykke frivilligt arbejde. Du skal dog være opmærksom på, at frivilligt arbejde kan påvirke, hvorvidt du er berettiget til at modtage en række ydelser fra det offentlige.

Hvis du modtager kontanthjælp
Du må gerne arbejde frivilligt, men du skal være opmærksom på, at din rådighedspligt ikke må påvirkes af dit frivillige arbejde.

Hvis du modtager sygedagpenge
Du må gerne arbejde frivilligt, men det frivillige arbejde må ikke forsinke din helbredelse eller spænde ben for dit samarbejde med kommunen.

Hvis du modtager førtidspension
Du må gerne arbejde frivilligt, men dit frivillige arbejde kan indgå i vurderingen af, om du har forbedret din erhvervsevne.

Hvis du er ansat i fleksjob
Du må som udgangspunkt gerne arbejde frivilligt, men det er vigtigt, at kommunen er indforstået med din frivillige indsats. Du bør derfor altid kontakte din sagsbehandler og få et skriftligt tilsagn, før du arbejder frivilligt.

Hvis du er i et ressourceforløb
Du må gerne arbejde frivilligt, men det frivillige arbejde kan indgå i vurderingen af din erhvervsevne.

Hvis du modtager folkepension
Du må gerne arbejde frivilligt.

Hvis du er på dagpenge eller efterløn
Du har pligt til skriftligt at orientere din A-kasse om, at du arbejder frivilligt. Center for Frivilligt Socialt Arbejde anbefaler desuden, at du får en skriftlig kvittering fra A-kassen på, at de er indforstået med typen og omfanget af det frivillige arbejde, inden du går i gang.

Der gælder nemlig særlige regler for, hvilke typer frivilligt arbejde, du må udføre, og hvis du overtræder A-kassens regler, kan din frivillige indsats blive modregnet i dine dagpenge eller i din efterløn.

Du må som udgangspunkt udføre frivilligt arbejde for almennyttige organisationer, foreninger eller lignende. Hvis du arbejder frivilligt i private virksomheder eller i offentlige institutioner, bliver du trukket i dine dagpenge eller din efterløn.

Det er afgørende, hvordan din frivillige indsats kategoriseres
Hvorvidt og hvor meget din A-kasse giver dig tilladelse til at arbejde frivilligt, uden at trække i din ydelse, afhænger blandt andet af, om arbejdet kategoriseres som en frivillig aktivitet eller som frivilligt ulønnet arbejde. A-kassen har myndighed til at afgøre, hvordan din frivillige indsats kategoriseres, men her er de overordnede retningslinjer:

  • Frivillige aktiviteter er kendetegnet ved at være arbejde, der ikke udbydes som almindeligt lønarbejde. Hvis den frivillige indsats kategoriseres som en frivillig aktivitet, er der ingen begrænsning på, hvor mange timer du må bruge på aktiviteten.
  • Frivilligt ulønnet arbejde er arbejde, som i princippet kunne udbydes som almindeligt lønarbejde. Indtil 20. marts 2017 var reglerne, at man måtte udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til 15 timer om ugen i gennemsnit i en udbetalingsperiode. Fra 20. marts 2017 ændredes reglerne, og man må herefter kun udføre frivilligt ulønnet arbejde i op til fire timer om ugen. Arbejdet må ikke have karakter af primær drift eller vedligeholdelse.

Hos Center for Frivilligt Socialt Arbejde kan du læse meget mere om reglerne for frivillige på dagpenge og efterløn og finde eksempler på frivilligt arbejde, som du må og ikke må udføre: http://frivillighed.dk/guides/regler-for-frivillige-paa-dagpenge-og-efterloen

Forrige artikel Sådan bliver du en god ngo-lobbyist Sådan bliver du en god ngo-lobbyist Næste artikel Lynguide: Kom godt i gang med collective impact Lynguide: Kom godt i gang med collective impact
Folkemødeklar: Ti analoge råd fra den digitale ekspert

Folkemødeklar: Ti analoge råd fra den digitale ekspert

#FMDK: Har I fået bestilt de nye visitkort, planlagt den hæsblæsende debat og gjort klar til en SoMe-storm med vilde videoer, så har I forberedt jer helt forkert til årets folkemøde. Det mener den digitale ekspert Benjamin Rud Elberth, der her kommer med ti gode råd til et folkemøde nede i gear.

5 råd: Få adgang til pressen på Folkemødet

5 råd: Få adgang til pressen på Folkemødet

OMTALE: Folkemødet giver dig fire dage i juni, hvor du står ansigt til ansigt med pressen. Men hvordan skal du henvende dig med den gode historie? Det får du fem bud på her.

Fem ngo'er laver guide for bedre succes med strategiske partnerskaber

Fem ngo'er laver guide for bedre succes med strategiske partnerskaber

GUIDE: Hvis ngo’erne vil indgå stærke partnerskaber med virksomheder, skal de kommunikere bedre og tale ind i virksomhedernes forretningsforståelse. Det mener fem danske ngo’er, som sammen med eksperter i partnerskaber har lavet en guide, der skal hjælpe ngo’er til at indgå bedre partnerskaber med virksomheder.

Skyd partnerskabet i gang med et pilotprojekt

Skyd partnerskabet i gang med et pilotprojekt

GUIDE: Hvordan sikrer man, at et strategisk partnerskab mellem en virksomhed og en civilsamfundsorganisation bliver en succes og ikke ender med at være skønne, spildte kræfter? Et pilotprojekt kan hjælpe med at afgøre, om partnerskabet er indsatsen værd. Her får du gode råd til, hvordan du kan starte med et pilotprojekt.

Kom godt i gang med sociale investeringer trin for trin

Kom godt i gang med sociale investeringer trin for trin

GUIDE: De første danske pilotprojekter med sociale investeringer er sat i søen. Her får du en trin for trin-guide med gode råd til, hvordan man kommer godt i gang fra en investor og en kommune, som har kastet sig ud i det største sociale investeringspartnerskab i Danmark.

Syv gode råd: Sådan undgår små fonde irrelevante ansøgninger

Syv gode råd: Sådan undgår små fonde irrelevante ansøgninger

KOMMUNIKATION: Alt for mange små fonde bruger for mange ressourcer på at behandle ansøgninger, der ikke er relevante for deres formål. Skarpere kommunikation kan ifølge projektleder hos Grant Compass Tine Brodersen reducere irrelevante ansøgninger med op til 40 procent. Her giver hun små fonde syv gode råd til bedre kommunikation.

Til små fonde: Sådan tackler I de ekstremt lave renter

Til små fonde: Sådan tackler I de ekstremt lave renter

LAVE RENTER: Mens mange jubler over de ekstremt lave renter i disse år, er tusindvis af små private fonde i krise. De lave renter betyder nemlig, at små fondes afkast er markant reduceret. Advokat Anker Laden-Andersen kender problematikken alt for godt. Her kommer hans gode råd til at tackle de lave renter.