MODUL 2: Roller og arbejdsdeling i samarbejdet på flygtningeområdet

FORSKNINGSRESULTATER: I Modul 2 ser vi på samspillet mellem flygtningeorganisationer og kommuner, og hvilke udfordringer parterne møder i deres samarbejde.

(OBS: Det er mere end et år siden, denne artikel er blevet redigeret. Vær derfor opmærksom på, at dele af indholdet kan være forældet)

Introduktion til modul 2

I dette modul får du indsigt i, hvordan flygtningeorganisationer og kommunale aktører samarbejder, og hvilke kritikpunkter parterne har af hinanden. Det vil du gøre ved at læse et uddrag af publikationen ‘Kort fortalt: Samspillet mellem lokale flygtningeorganisationer og kommunale institutioner’. Her beskriver Klaus Levinsen og Michael Fehsenfeld, hvordan relationerne mellem frivillige fra flygtningeforeningerne og kommunalt ansatte folder sig ud i dagligdagen.

Modulet afsluttes med en opgave.

 

Litteraturlæsning
Modtagelse og integration af flygtninge er en kommunal opgave i Danmark. Dog har flygtningeorganisationer som Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp i flere årtier spillet en central rolle i integrationen af nyankomne flygtninge. Som konsekvens af den store flygtningestrøm og stigningen i antallet af flygtninge i 2015 oplevede mange kommuner ifølge Kommunernes Landsforening (KL) et presserende ressourcebehov i forbindelse med håndteringen af integrationsindsatserne. Det førte til, at flere kommuner etablerede tættere samarbejder med både nationale og lokale frivillige foreninger og flygtningeorganisationer om en række opgaver på integrationsområdet.

Som lektor Klaus Levinsen forklarede i videoforlæsningen i modul 1, viser forskningsprojektet, at de frivillige foreninger og flygtningeorganisationer generelt har været positive over for udvidelsen og styrkelsen af samarbejdet med offentlige aktører. Alligevel viser forskningsprojektet, at de frivillige fra foreningerne ofte oplever det som en udfordring at skulle håndtere rollen som fortaler for flygtningenes interesser og samtidig være i tæt kontakt med kommunalt ansatte på flygtningeområdet.

Læs side 3-8 i ‘Kort fortalt: Samspillet mellem lokale flygtningeorganisationer og kommunale institutioner’.

Stop ved afsnittet: ‘En service og forretningsorienteret strategi´på side 8, som vi arbejder videre med i modul 3.

For at få et bredere indblik i forskellige samarbejdsformer mellem offentlige aktører og civilsamfundet kan du supplere med at læse side 8-10 i forskningsrapporten ‘Foreningers samarbejde med kommunale institutioner’, som også er en del af fra forskningsprojektet ‘Samspillet mellem frivillige og den kommunale sektor’.

 

Opgave: Kortlægning af din organisations dilemmaer vedrørende samskabelse
I videoforelæsningen i modul 1 forklarer lektor Klaus Levinsen fra Syddansk Universitet, at forskningen viser, at tættere relationer til offentlige myndigheder kan påvirke civilsamfundsorganisationernes prioriteringer og deres måde at arbejde på. Klaus Levinsen forklarer, at kritikere fremhæver, at intensiveret samarbejde og formaliserede partnerskaber på sigt kan skade civilsamfundets selvstændighed og underminere dets rolle som kritiske stemmer og fortalere for marginaliserede gruppers rettigheder. Meget tætte relationer mellem civilsamfundsorganisationer og den offentlige sektor kan også påvirke organisationernes vilje til at engagere sig i åben kritik af politiske tiltag og offentlige institutioner.

  • Du skal nu ved at bruge denne skabelon visualisere og skabe overblik over, hvilke udfordringer og dilemmaer du og dine kollegaer og frivillige møder i jeres samarbejder med kommunale aktører.

  • Udfordringerne og dilemmaerne inddeles i to kategorier: udtalt eller uudtalt, altså udfordringer og dilemmaer, som I italesætter / ikke italesætter i jeres organisation. Tænk på konkrete situationer, hvor du har oplevet det som en udfordring at skulle håndtere rollen som fortaler for flygtninges interesser og samtidig bevare den gode relation og det tætte bånd til kommunen.

  • Når du har kortlagt og visualiseret udfordringerne i skabelonen, skal du reflektere over mulige løsninger til, hvordan I kan tackle disse udfordringer.

Dette mindmap skal du bruge i den afsluttende opgave i modul 3.

Klik her for at komme videre til modul 3: Tre forskellige strategier for fortalerarbejde i praksis

Supplerende litteratur

Artikler

Forrige artikel MODUL 3: Tre forskellige strategier for fortalerarbejde i praksis MODUL 3: Tre forskellige strategier for fortalerarbejde i praksis Næste artikel MODUL 1: Tættere relationer udfordrer civilsamfundets uafhængighed MODUL 1: Tættere relationer udfordrer civilsamfundets uafhængighed
To nøglepersoner om deres læringer: ‘Sådan ville jeg gøre, hvis jeg skulle starte Medborgerne igen’

To nøglepersoner om deres læringer: ‘Sådan ville jeg gøre, hvis jeg skulle starte Medborgerne igen’

Borger-alliancen Medborgerne fra Nørrebro/Nordvest drejede nærmest lydløst nøglen rundt i forsommeren. Den platform, der skulle samle civilsamfundet lokalt og styrke nærdemokratiet, overlevede ikke. Men hvorfor? Og hvor bør man justere, hvis andre vil prøve kræfter med Community Organising i Danmark? Det har Civilsamfundets Videnscenter spurgt to centrale kræfter i Medborgerne om.

Lær af Næstehjælperne: Sådan beskytter du sårbare facebookmedlemmer

Lær af Næstehjælperne: Sådan beskytter du sårbare facebookmedlemmer

Mere end 22.000 danskere er medlem af en lokal facebookgruppe under Næstehjælperne. Bevægelsen er en protest- og hjælpegruppe, der skaber forbindelse mellem fattige eller udsatte og andre, der har overskud til at hjælpe. Læs her, hvordan Susanne Jakobsen fra København varetager rollen som administrator.

Lær af Albertslund Kommune: Sådan gøder du et sundt og trygt naboskab

Lær af Albertslund Kommune: Sådan gøder du et sundt og trygt naboskab

Borgere, der tidligere frygtede hinanden, blev i Albertslund Kommune bragt i samme rum til en samtale om utryghed. Arbejdet resulterede i et styrket naboskab og det giver god mening i kriminalitetsforebyggelsen. Civilsamfundets ses som et forlængende led i forhold til myndighedernes indsats.

VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

Et panel bestående af 11 personer, der selv har oplevet alvorlig psykisk mistrivsel, skal gøre VELUX FONDEN skarpere og mere præcise, når der skal uddeles projektmidler til nye indsatser. Panelet kan “forskubbe tyngdepunkter, vi ellers lægger vægt på”, siger programchef Vibeke Lybecker.  

10 gode råd: Sådan bliver du en (endnu) bedre ordstyrer på Folkemødet

10 gode råd: Sådan bliver du en (endnu) bedre ordstyrer på Folkemødet

Der er rift om publikums opmærksomhed på Folkemødet. Det stiller krav til ordstyrere og facilitatorer om at balancere og styre en debat, så folk bliver hængende. Sille van Loon og Solveig Hvidtfeldt fra Good Company Cph giver dig her tip og råd til, hvordan du sætter en krog i publikum. 

Nødhjælp på speed: “Putin triggede vores retfærdighedsfølelse”

Nødhjælp på speed: “Putin triggede vores retfærdighedsfølelse”

Da Rusland invaderede Ukraine følte mange danskere et behov for at hjælpe. På Amager opstod et nyt initiativ, der i dag forgrener sig til indsamlinger, legegrupper og en butik, hvor ukrainske flygtninge kan forsyne sig med donerede varer. Læs her, hvordan private kræfter tog et lynkursus i nødhjælp.