Nyfødt hybrid mellem NGO og medie vil skubbe civilsamfundet endnu længere ud over rampen

Små og mindre velhavende organisationer får særligt favorable vilkår som kunder hos et spritnyt medie, der zoomer helt ind på effekten af sociale indsatser. For det er dem, der har størst behov for det, mener stifteren – et i disse spalter navnkundigt ansigt.

De fleste mennesker har en minutiøs erindring om, hvor de var, hvad de lavede og, hvem de var sammen med på dage, hvor store historiske begivenheder fandt sted.

I få og sjældne tilfælde sker det utænkelige, at en globalt skelsættende hændelse falder sammen med noget meget betydningsfuldt for det enkelte menneske.

Sådan et sjældent tilfælde fandt sted torsdag i sidste uge.

Den dag, Rusland invaderede Ukraine, var nemlig dagen, hvor Carsten Terp, hvis navn i disse spalter vil klinge bekendt som Altinget Civilsamfunds forrige og i øvrigt første redaktør, holdt en kæmpe fest.

Festen, som i praksis havde form af en konference med omkring 75 deltagere, holdt Carsten Terp for at fejre lanceringen af det nye medie, Impact Insider, som han forlod sin gode stol på Altinget for at sætte i verden. Impact Insiders eneste stofområde er effekten af de ressourcer, det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet investerer i samfundet i deres indsatser – det som på mundret dansk kaldes impact. Beskrevet fra alle tænkelige vinkler.

Altså i hvilken grad og ikke mindst hvorfor virker sociale projekter, når de gør; hvilken reel forandring har de skabt?

Det nye medies indhold omfatter således forskning og evalueringer, og formålet er at bidrage til forståelsen af, hvorfor visse tiltag lykkes, mens andre fejler.

Et medie, der går længere end at beskrive problemer

Altinget Civilsamfund deltog i festen og ved en efterfølgende en snak med den nybagte chefredaktør forklarede han, hvordan Impact Insider på den ene side har mange ting til fælles med sin stifters gamle revir, men på andre måder er, hvad Carsten Terp selv kalder grænseoverskridende:

”Impact Insider er missionsbåret, altså uden tilstræbt objektivitet og den påberåbte rolle som fjerde statsmagt. Man kan kalde det en blanding mellem en NGO og et medie. Missionen er klart at styrke dem, der arbejder på at gøre en positiv forskel. Det betyder ikke, vi tager politisk stilling eller fremhæver et initiativ frem for et andet – men vi vil skubbe sektoren fremad. Mediet er på aktørernes side, ” forklarer han.

Som læser vil man derfor opleve, at dem, der i mere traditionelle medier optræder som såkaldte cases med et problem (som hvordan, man måler effekten af et socialt initiativ) i Impact Insider, vil opnå mere end blot at få beskrevet deres problem. Både andre kilder og aktører med lignende udfordringer vil levere input, egne erfaringer og konkrete forslag til løsninger. 

Og ikke kun i spalterne som er rent digitale. En del af konceptet er et integrerende element, hvor Carsten Terp hurtigst muligt vil fortsætte med at lade de civile, private og offentlige aktører mødes fysisk så ofte, det overhovedet er praktisk muligt. Derudover via sociale medier og i selve produktet – nyhedsbreve og artikler, hvor han opfordrer alle aktører, både abonnenter og andre, til deltagelse.

Impact - en trussel eller en mulighed

Især kredser interessen om at få trukket de små og mindre velhavende civilsamfundsorganisationer til truget – fordi det er dem, der i hans øjne har mest brug for de andres input.

”For dem kan (fokus på) impact ses som både en trussel og en mulighed. En trussel, fordi både offentlige donorer og fonde i stigende grad holder dem til regnskab for, om det, de støtter, virker, og det er en virkelighed, de skal ruste sig så godt som muligt til. Ellers får de det svært. Omvendt åbner et øget fokus på impact for udbredelse af finansieringsmodeller, der kan komme mange civile organisationer til gavn,” mener han.

Med det hentyder han til sit ualmindeligt gode øje til de såkaldt sociale investeringsprojekter, social impact bonds. Metoden kan finansiere især sociale indsatser i et samarbejde mellem en myndighed, en investor og en ydelsesleverandør, som kan være en civil aktør.

Første år er gratis for små organisationer

Ud over forberedelsen til de sociale investeringsfonde har de små organisationer også meget at hente ved at engagere sig som både modtagere og bidragydere til det nye medie, mener Carsten Terp.

Men Impact Insiders forretningsmodel bygger på betalende abonnenter, hvilket - prisniveauet uagtet- i sig selv kan være en hæmsko for netop dem med det største behov. Derfor går Impact Insider i luften med en solidarisk betalingsmodel, hvor organisationer med op til fire årsværk kan få gratis abonnement i et år. Derefter overgår de til et betalingsabonnement, men med en klækkelig rabat hvis de efterfølgende giver ’gratis-stafetten’ videre til en anden lignende organisation.  

”De små organisationer har ikke ressourcer til at løfte sig op i helikopteren, fordi de hele tiden må hoppe fra trædesten til trædesten for at finde den næste finansiering,” har Carsten Terp gennem mange år erfaret.  

Civile aktører vil og skal fylde mere

Med erfaringen er også formet og muligvis skærpet en klar holdning hos den garvede journalist og redaktør. En holdning til de civile aktører han i mange år har beskæftiget sig med:

”Jeg tror, at civilsamfundet får en mere fremtrædende plads i bevidstheden i de kommende år – der er allerede sket noget i de civile organisationers selvbevidsthed, men politisk halter det bagefter. Der er en blind plet, også i embedsværket, hvor man godt kan nævne civilsamfundet i skåltaler og sende dem forslag i høring. Men når det handler om lovgivning, som har store konsekvenser for sektoren, enten fordi de civile aktører kan bidrage, eller fordi noget rammer dem, så er de helt fraværende. Det skal ændres – og jeg tror at samarbejdet med de øvrige sektorer er noget af det, der kan skubbe på for den forandring,” lyder den.

Det er ikke den eneste klare holdning, Carsten Terp giver udtryk for. I anledning af lanceringen har han ladet sig interviewe til sit eget medie. Heri ytrer han sig også om forskellen på at lave et jubel-medie og et konstruktivt medie – det første har Danmark efter hans mening ikke brug for, det andet vil han gerne lave:

"Det er rigtigt, at de indsatser, som ikke er specielt effektive, kommer jeg ikke til at beskæftige mig meget med, medmindre de går ud og ’impact-washer’ – altså snyder på vægten og påstår, at indsatser, som ikke er særligt effektive, er det. Så kommer jeg efter dem. Så du kan godt sige, at min tilgang vil være kritisk over for metoder eller indsatser som ikke virker, men med nuancer," siger han og tilføjer, at evalueringer kan give anledning til kritiske historier, hvis formålsbeskrivelsen for et projekt adskiller sig fra resultatet. Men ikke altid:

"Nogle gange er der en god forklaring på det, men det kommer vi til at spørge ind til. Jeg vil faktisk hellere tale om grundig journalistik end kritisk journalistik. Fordi det handler om at forstå, hvad der eventuelt er gået galt,” siger han.

Mødet med dem, det hele handler om

Ud over det uønskede dramatiske internationale bagtæppe for konferencedagen er der ikke meget, der er gået galt i lanceringen af Impact Insider. Carsten Terp er en glad, men træt mand. Målet for antallet af opskrevne til nyhedsbreve er gået langt over ambitionerne, og coronaepidemiens sidste krampetrækninger har tilladt et betragteligt antal deltagere at nå frem til det fysiske arrangement. 

Skal han fremhæve noget, han er særlig glad for, skal vi også et smut tilbage til torsdagens konference i Københavns Nordvest-kvarter. Og en kaffepause i programmet.

Her blev deltagerne smidt ud i kulden med byens varmeste hjerter i brystet.

Det skete, da den udendørs kaffevogns personale gik på scenen for at introduceret sig selv. Kaffe Karma, hedder foretagendet, der drives af frivillige samt mennesker med ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet i fællesskab.

Midt i den langhårede snak om effektmålinger, innovationsdrevne virksomheder og ledelse fik baristaerne Mia og Johnny sat ansigter og stemmer på en ultrakort fortælling om et liv med fængselsdom, fordomme og absolut ingen erfaring med det konventionelle arbejdsmarked. Og hvor stor værdi, et smil i tilgift for en kop kaffe, kan have for en skrøbelig sjæl.

På bageste række sendte deres korte introduktion flere deltagere til kaffepause med let fugtige øjne. Til værtens store begejstring.

”Konferencer foregår ofte på et meta-niveau, så man nogle gange glemmer, hvad det handler om. Her handler det jo om at gøre en forskel for mennesker i udsatte positioner, og så synes jeg, det er på sin plads at vi ser, hvor meget, det kan betyde for et menneske at gå på arbejde og sælge en kop kaffe,” lyder det.     

Impact Insider er et medie, der skriver om andre aktørers og projekters impact. Hvordan vil du måle Impact Insiders egen impact?

”Aner det ikke. Det er en kæmpe udfordring, især fordi Impact Insider ikke leverer en specifik ydelse med en specifik målgruppe. Og forandringsteorien er mildt sagt kompliceret: Hvordan skal jeg sandsynliggøre, at fordi jeg har skrevet en god guide om forretningsmodeller for organisationer, så kommer det John, som er hjemløs til gode? Det er selvfølgelig lidt sat på spidsen, men det er reelt nok, og på den måde står jeg selv samme sted som mange af dem, jeg skriver for og om. Det er en bunden opgave, og jeg vil meget gerne tales ved, når jeg har fundet en måde at løse den.”

Forrige artikel Peptalk: Civilsamfundets “superhelte” skal aktiveres i klimakampen Peptalk: Civilsamfundets “superhelte” skal aktiveres i klimakampen Næste artikel Derfor er civilsamfundet i selvsving over Ukraine: Vi er handlesyge og selvmodsigende væsener Derfor er civilsamfundet i selvsving over Ukraine: Vi er handlesyge og selvmodsigende væsener
VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

Et panel bestående af 11 personer, der selv har oplevet alvorlig psykisk mistrivsel, skal gøre VELUX FONDEN skarpere og mere præcise, når der skal uddeles projektmidler til nye indsatser. Panelet kan “forskubbe tyngdepunkter, vi ellers lægger vægt på”, siger programchef Vibeke Lybecker.  

10 gode råd: Sådan bliver du en (endnu) bedre ordstyrer på Folkemødet

10 gode råd: Sådan bliver du en (endnu) bedre ordstyrer på Folkemødet

Der er rift om publikums opmærksomhed på Folkemødet. Det stiller krav til ordstyrere og facilitatorer om at balancere og styre en debat, så folk bliver hængende. Sille van Loon og Solveig Hvidtfeldt fra Good Company Cph giver dig her tip og råd til, hvordan du sætter en krog i publikum. 

Nødhjælp på speed: “Putin triggede vores retfærdighedsfølelse”

Nødhjælp på speed: “Putin triggede vores retfærdighedsfølelse”

Da Rusland invaderede Ukraine følte mange danskere et behov for at hjælpe. På Amager opstod et nyt initiativ, der i dag forgrener sig til indsamlinger, legegrupper og en butik, hvor ukrainske flygtninge kan forsyne sig med donerede varer. Læs her, hvordan private kræfter tog et lynkursus i nødhjælp.

Interessevaretagelse: Find de stærke cases og kom ud af starthullerne i tide

Interessevaretagelse: Find de stærke cases og kom ud af starthullerne i tide

En god interessevaretager kender de politiske positioner i et forhandlingslokale og ved, hvornår man skal slå til. Simon Nyborg er mangeårig rådgiver for Enhedslisten og har siden været ansvarlig for Mødrehjælpens politiske kommunikation. Han giver her fem svar på, hvordan du kan forbedre din organisations interessevaretagelse. 

Sådan fik gymnasieelever og Sex & Samfund ministerens øre

Sådan fik gymnasieelever og Sex & Samfund ministerens øre

Skolestrejke og live-streamet seksualundervisning var det sidste skub, der fik undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil (S) til at love seksualundervisning på ungdomsuddannelser. Sex & Samfund og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning fortæller her om det forudgående politiske arbejde.