Nyfødt hybrid mellem NGO og medie vil skubbe civilsamfundet endnu længere ud over rampen

Små og mindre velhavende organisationer får særligt favorable vilkår som kunder hos et spritnyt medie, der zoomer helt ind på effekten af sociale indsatser. For det er dem, der har størst behov for det, mener stifteren – et i disse spalter navnkundigt ansigt.

De fleste mennesker har en minutiøs erindring om, hvor de var, hvad de lavede og, hvem de var sammen med på dage, hvor store historiske begivenheder fandt sted.

I få og sjældne tilfælde sker det utænkelige, at en globalt skelsættende hændelse falder sammen med noget meget betydningsfuldt for det enkelte menneske.

Sådan et sjældent tilfælde fandt sted torsdag i sidste uge.

Den dag, Rusland invaderede Ukraine, var nemlig dagen, hvor Carsten Terp, hvis navn i disse spalter vil klinge bekendt som Altinget Civilsamfunds forrige og i øvrigt første redaktør, holdt en kæmpe fest.

Festen, som i praksis havde form af en konference med omkring 75 deltagere, holdt Carsten Terp for at fejre lanceringen af det nye medie, Impact Insider, som han forlod sin gode stol på Altinget for at sætte i verden. Impact Insiders eneste stofområde er effekten af de ressourcer, det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet investerer i samfundet i deres indsatser – det som på mundret dansk kaldes impact. Beskrevet fra alle tænkelige vinkler.

Altså i hvilken grad og ikke mindst hvorfor virker sociale projekter, når de gør; hvilken reel forandring har de skabt?

Det nye medies indhold omfatter således forskning og evalueringer, og formålet er at bidrage til forståelsen af, hvorfor visse tiltag lykkes, mens andre fejler.

Et medie, der går længere end at beskrive problemer

Altinget Civilsamfund deltog i festen og ved en efterfølgende en snak med den nybagte chefredaktør forklarede han, hvordan Impact Insider på den ene side har mange ting til fælles med sin stifters gamle revir, men på andre måder er, hvad Carsten Terp selv kalder grænseoverskridende:

”Impact Insider er missionsbåret, altså uden tilstræbt objektivitet og den påberåbte rolle som fjerde statsmagt. Man kan kalde det en blanding mellem en NGO og et medie. Missionen er klart at styrke dem, der arbejder på at gøre en positiv forskel. Det betyder ikke, vi tager politisk stilling eller fremhæver et initiativ frem for et andet – men vi vil skubbe sektoren fremad. Mediet er på aktørernes side, ” forklarer han.

Som læser vil man derfor opleve, at dem, der i mere traditionelle medier optræder som såkaldte cases med et problem (som hvordan, man måler effekten af et socialt initiativ) i Impact Insider, vil opnå mere end blot at få beskrevet deres problem. Både andre kilder og aktører med lignende udfordringer vil levere input, egne erfaringer og konkrete forslag til løsninger. 

Og ikke kun i spalterne som er rent digitale. En del af konceptet er et integrerende element, hvor Carsten Terp hurtigst muligt vil fortsætte med at lade de civile, private og offentlige aktører mødes fysisk så ofte, det overhovedet er praktisk muligt. Derudover via sociale medier og i selve produktet – nyhedsbreve og artikler, hvor han opfordrer alle aktører, både abonnenter og andre, til deltagelse.

Impact - en trussel eller en mulighed

Især kredser interessen om at få trukket de små og mindre velhavende civilsamfundsorganisationer til truget – fordi det er dem, der i hans øjne har mest brug for de andres input.

”For dem kan (fokus på) impact ses som både en trussel og en mulighed. En trussel, fordi både offentlige donorer og fonde i stigende grad holder dem til regnskab for, om det, de støtter, virker, og det er en virkelighed, de skal ruste sig så godt som muligt til. Ellers får de det svært. Omvendt åbner et øget fokus på impact for udbredelse af finansieringsmodeller, der kan komme mange civile organisationer til gavn,” mener han.

Med det hentyder han til sit ualmindeligt gode øje til de såkaldt sociale investeringsprojekter, social impact bonds. Metoden kan finansiere især sociale indsatser i et samarbejde mellem en myndighed, en investor og en ydelsesleverandør, som kan være en civil aktør.

Første år er gratis for små organisationer

Ud over forberedelsen til de sociale investeringsfonde har de små organisationer også meget at hente ved at engagere sig som både modtagere og bidragydere til det nye medie, mener Carsten Terp.

Men Impact Insiders forretningsmodel bygger på betalende abonnenter, hvilket - prisniveauet uagtet- i sig selv kan være en hæmsko for netop dem med det største behov. Derfor går Impact Insider i luften med en solidarisk betalingsmodel, hvor organisationer med op til fire årsværk kan få gratis abonnement i et år. Derefter overgår de til et betalingsabonnement, men med en klækkelig rabat hvis de efterfølgende giver ’gratis-stafetten’ videre til en anden lignende organisation.  

”De små organisationer har ikke ressourcer til at løfte sig op i helikopteren, fordi de hele tiden må hoppe fra trædesten til trædesten for at finde den næste finansiering,” har Carsten Terp gennem mange år erfaret.  

Civile aktører vil og skal fylde mere

Med erfaringen er også formet og muligvis skærpet en klar holdning hos den garvede journalist og redaktør. En holdning til de civile aktører han i mange år har beskæftiget sig med:

”Jeg tror, at civilsamfundet får en mere fremtrædende plads i bevidstheden i de kommende år – der er allerede sket noget i de civile organisationers selvbevidsthed, men politisk halter det bagefter. Der er en blind plet, også i embedsværket, hvor man godt kan nævne civilsamfundet i skåltaler og sende dem forslag i høring. Men når det handler om lovgivning, som har store konsekvenser for sektoren, enten fordi de civile aktører kan bidrage, eller fordi noget rammer dem, så er de helt fraværende. Det skal ændres – og jeg tror at samarbejdet med de øvrige sektorer er noget af det, der kan skubbe på for den forandring,” lyder den.

Det er ikke den eneste klare holdning, Carsten Terp giver udtryk for. I anledning af lanceringen har han ladet sig interviewe til sit eget medie. Heri ytrer han sig også om forskellen på at lave et jubel-medie og et konstruktivt medie – det første har Danmark efter hans mening ikke brug for, det andet vil han gerne lave:

"Det er rigtigt, at de indsatser, som ikke er specielt effektive, kommer jeg ikke til at beskæftige mig meget med, medmindre de går ud og ’impact-washer’ – altså snyder på vægten og påstår, at indsatser, som ikke er særligt effektive, er det. Så kommer jeg efter dem. Så du kan godt sige, at min tilgang vil være kritisk over for metoder eller indsatser som ikke virker, men med nuancer," siger han og tilføjer, at evalueringer kan give anledning til kritiske historier, hvis formålsbeskrivelsen for et projekt adskiller sig fra resultatet. Men ikke altid:

"Nogle gange er der en god forklaring på det, men det kommer vi til at spørge ind til. Jeg vil faktisk hellere tale om grundig journalistik end kritisk journalistik. Fordi det handler om at forstå, hvad der eventuelt er gået galt,” siger han.

Mødet med dem, det hele handler om

Ud over det uønskede dramatiske internationale bagtæppe for konferencedagen er der ikke meget, der er gået galt i lanceringen af Impact Insider. Carsten Terp er en glad, men træt mand. Målet for antallet af opskrevne til nyhedsbreve er gået langt over ambitionerne, og coronaepidemiens sidste krampetrækninger har tilladt et betragteligt antal deltagere at nå frem til det fysiske arrangement. 

Skal han fremhæve noget, han er særlig glad for, skal vi også et smut tilbage til torsdagens konference i Københavns Nordvest-kvarter. Og en kaffepause i programmet.

Her blev deltagerne smidt ud i kulden med byens varmeste hjerter i brystet.

Det skete, da den udendørs kaffevogns personale gik på scenen for at introduceret sig selv. Kaffe Karma, hedder foretagendet, der drives af frivillige samt mennesker med ringe eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet i fællesskab.

Midt i den langhårede snak om effektmålinger, innovationsdrevne virksomheder og ledelse fik baristaerne Mia og Johnny sat ansigter og stemmer på en ultrakort fortælling om et liv med fængselsdom, fordomme og absolut ingen erfaring med det konventionelle arbejdsmarked. Og hvor stor værdi, et smil i tilgift for en kop kaffe, kan have for en skrøbelig sjæl.

På bageste række sendte deres korte introduktion flere deltagere til kaffepause med let fugtige øjne. Til værtens store begejstring.

”Konferencer foregår ofte på et meta-niveau, så man nogle gange glemmer, hvad det handler om. Her handler det jo om at gøre en forskel for mennesker i udsatte positioner, og så synes jeg, det er på sin plads at vi ser, hvor meget, det kan betyde for et menneske at gå på arbejde og sælge en kop kaffe,” lyder det.     

Impact Insider er et medie, der skriver om andre aktørers og projekters impact. Hvordan vil du måle Impact Insiders egen impact?

”Aner det ikke. Det er en kæmpe udfordring, især fordi Impact Insider ikke leverer en specifik ydelse med en specifik målgruppe. Og forandringsteorien er mildt sagt kompliceret: Hvordan skal jeg sandsynliggøre, at fordi jeg har skrevet en god guide om forretningsmodeller for organisationer, så kommer det John, som er hjemløs til gode? Det er selvfølgelig lidt sat på spidsen, men det er reelt nok, og på den måde står jeg selv samme sted som mange af dem, jeg skriver for og om. Det er en bunden opgave, og jeg vil meget gerne tales ved, når jeg har fundet en måde at løse den.”

Forrige artikel Peptalk: Civilsamfundets “superhelte” skal aktiveres i klimakampen Peptalk: Civilsamfundets “superhelte” skal aktiveres i klimakampen Næste artikel Derfor er civilsamfundet i selvsving over Ukraine: Vi er handlesyge og selvmodsigende væsener Derfor er civilsamfundet i selvsving over Ukraine: Vi er handlesyge og selvmodsigende væsener
Ekspert om at afskedige en frivillig: Det skal gøres ordentligt og værdigt

Ekspert om at afskedige en frivillig: Det skal gøres ordentligt og værdigt

I den nye udgave af antologien ”Samtaler der kræver mod” bevæger Center for Frivilligt Socialt arbejde sig ind på et område, som har relevans langt ud over de foreninger, som driver socialt arbejde – nemlig hvordan man ”fyrer” en frivillig, som ikke fungerer, og ikke mindst, hvordan man gør det på en ordentlig måde.

Han udgiver digte til fordel for udsatte børn. Selv ville han ønske, han var blevet fjernet fra sit barndomshjem

Han udgiver digte til fordel for udsatte børn. Selv ville han ønske, han var blevet fjernet fra sit barndomshjem

Trods synlige tegn på vold og vanrøgt blev drengen Jimmy Gørtz og hans bror aldrig fjernet fra deres dybt alkoholiske far. På mirakuløs vis voksede Jimmy Gørtz op og blev topleder, terapeut, frivilligleder og forfatter. Senest er han sprunget ud som digter. Selvom meget er blevet bedre siden hans egen barndom, mener han, at systemet stadig kan lære af den smerte, han blev forvoldt som barn.

Frie Grønne skabte mobiliseringsmirakel i Vollsmose, mens Liberal Alliance blev de unges foretrukne parti. Begge succes’er kalder sig mere bevægelse end politisk kampagne

Frie Grønne skabte mobiliseringsmirakel i Vollsmose, mens Liberal Alliance blev de unges foretrukne parti. Begge succes’er kalder sig mere bevægelse end politisk kampagne

I Vollsmose fik Frie Grønne 27,8 procent af stemmerne – mod 0,9 procent i resten af landet. For mens valgfesten udeblev på landsplan, fik partiet vendt op og ned på det politiske landskab i flere af landets udsatte boligkvarterer ved folketingsvalget i november. Og hvis unge vælgere skulle bestemme, var Liberal Alliance landets blevet landets største parti. Læs her, hvordan de to partier gjorde det umulige.

Mangfoldigheden halter bagefter i civilsamfundet

Mangfoldigheden halter bagefter i civilsamfundet

En ny undersøgelse foretaget af Groupcare viser, at kun cirka hver fjerde forening eller organisation herhjemme arbejder målrettet med inklusion og diversitet. Det tyder også på, at det danske civilsamfund halter bagud, når vi sammenligner os med Sverige og Norge.

Marie blev aktivist, da hun stod i vuggestuen: ’Det lå ikke i blodet, men da mærkede jeg på min egen krop, at noget var helt galt’

Marie blev aktivist, da hun stod i vuggestuen: ’Det lå ikke i blodet, men da mærkede jeg på min egen krop, at noget var helt galt’

At være aktivist er under et valg er et ’altabsorberende monster’. Men at være det under to valg og tiden imellem er kaotisk, opslidende og en proces, der får folk til at brænde sammen. Så hvorfor står en mor til to endnu en gang og pakker banners og hoodies ud med den ene hånd og sms’er med journalister med den anden, imens nattesøvn er en by i Rusland og penge altid er en mangelvare?