Overflyvning: Søg støttekroner til børn, udsatte, idræt og udviklingsarbejde

Civilsamfundet er dybt afhængig af bevillinger fra fonde og sender et hav af ansøgninger afsted. Men mange ansøgninger ender i papirkurven, fordi matchet mellem fonden og ansøger er for skævt. Denne ikke-udtømmende overflyvning giver et indblik i, hvor bredt danske fonde favner.

Når et nyt projekt skal startes op kan det være en god idé at bede om økonomisk håndsrækning fra en af landets mange almennyttige fonde. Men mange ansøgninger ender med at være spildte, fordi fondes fundats ikke stemmer overens med det, civilsamfundet beder om penge til. 

Ifølge Fondenes Videnscenter var der 5280 uddelende fonde i Danmark i 2019 og det kræver tid og grundig research at få et overblik. For nogle fonde tager kun imod ansøger een gang om året, mens andre fokuserer på en snæver målgruppe eller et begrænset geografisk område. Her har vi håndplukket en række fonde, der støtter NGO’er, foreninger og andre civilsamfundsorganisationer i deres arbejde på forskellige fronter. 

Der er en række gode værktøjer, du kan benytte dig af i din research. 

legatbogen.dk er Danmarks største database over legater og fonde, den er gratis og giver dig dit første overblik over, hvilke fonde der findes i det felt, du arbejder indenfor. 

Udsatte børn 

Ole Kirks Fond er en almennyttig fond i Legostifter Ole Kirks navn og arbejder primært med følgende fem temaer: Børn som pårørende, Børn i familier med misbrug, Sårbare småbørnsfamilier, Børn og unge i mistrivsel, Børn udsat for vold og seksuelle overgreb.

Lauritzen Fonden er en erhvervsdrivende fond, der især har børn og unge som målgruppe. Her støttes projekter der blandt andet letter målgruppens adgang til kulturoplevelser, bevægelser og leg samt uddannelsesmulighed. Mødrehjælpen, Skolens Venner og FødevareBanken er nogle af de organisationer, der har fået bevillinger. 

Egmont Fonden har som overordnet formål, at alle unge kan gennemføre en ungdomsuddannelse i 2030. For at nå det mål har man valgt at fokusere støtte til fire strategiske indsatsområder: Den gode skolestart, ordblindhed, Anbragte børn og unge og småbørn. 

Idræt, friluftsliv og motion

En række fonde har idræt, friluftsliv og motion som et af deres fokusområder. Her kan søges om støtte fra alt til oprettelsen af nye sportsgrene, anlæg og nye holdtrøjer. Nordeafonden, Den Danske Naturfond og Lokale & Anlægsfonden er blot nogle aktører, der støtter foreninger og projekter indenfor dette område. 

Udsatte og mental sundhed

Drost Fonden uddeler hvert år midler rettet mod mennesker, som er psykisk sårbare og/eller har en psykisk lidelse.

Velux Fonden støtter en række forskellige indsatsområder herunder sociale projekter, der har til formål at få mennesker i udsatte positioner ind i konstruktive fællesskaber. 

Også Oak Foundation Denmark, der indgår i den international familie af Oak Fonde, støtter projekter målrettet udsatte grupper i samfundet. Fonden støtter sociale projekter i Danmark, Grønland og på Færøerne.

Penge til internationalt humanitært arbejde

Mange af de største danske fonde har et internationalt “ben” i deres uddelingsstrategi. Poul Due Jensen /Grundfos Foundation arbejder eksempelvis med internationale NGO’er om at skaffe rent og sikkert drikkevand til verdens fattigste. Også Danmarks mest uddelende fond, Novo Nordisk Fonden uddeler penge til globale, sociale projekter. Det samme gælder Augustinusfonden. Her tilfalder midlerne danske humanitære hjælpeorganisationer og skal afbøde konsekvenserne, når kriser og katastrofer rammer ude i verden.

Forrige artikel Sådan laver du en kooperativ virksomhed Sådan laver du en kooperativ virksomhed Næste artikel Sådan hjælper civilsamfundet den grønne omstilling på vej Sådan hjælper civilsamfundet den grønne omstilling på vej
VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

Et panel bestående af 11 personer, der selv har oplevet alvorlig psykisk mistrivsel, skal gøre VELUX FONDEN skarpere og mere præcise, når der skal uddeles projektmidler til nye indsatser. Panelet kan “forskubbe tyngdepunkter, vi ellers lægger vægt på”, siger programchef Vibeke Lybecker.  

Nødhjælp på speed: “Putin triggede vores retfærdighedsfølelse”

Nødhjælp på speed: “Putin triggede vores retfærdighedsfølelse”

Da Rusland invaderede Ukraine følte mange danskere et behov for at hjælpe. På Amager opstod et nyt initiativ, der i dag forgrener sig til indsamlinger, legegrupper og en butik, hvor ukrainske flygtninge kan forsyne sig med donerede varer. Læs her, hvordan private kræfter tog et lynkursus i nødhjælp.

Interessevaretagelse: Find de stærke cases og kom ud af starthullerne i tide

Interessevaretagelse: Find de stærke cases og kom ud af starthullerne i tide

En god interessevaretager kender de politiske positioner i et forhandlingslokale og ved, hvornår man skal slå til. Simon Nyborg er mangeårig rådgiver for Enhedslisten og har siden været ansvarlig for Mødrehjælpens politiske kommunikation. Han giver her fem svar på, hvordan du kan forbedre din organisations interessevaretagelse. 

Sådan fik gymnasieelever og Sex & Samfund ministerens øre

Sådan fik gymnasieelever og Sex & Samfund ministerens øre

Skolestrejke og live-streamet seksualundervisning var det sidste skub, der fik undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teil (S) til at love seksualundervisning på ungdomsuddannelser. Sex & Samfund og Danske Gymnasieelevers Sammenslutning fortæller her om det forudgående politiske arbejde.

Peptalk: Civilsamfundets “superhelte” skal aktiveres i klimakampen

Peptalk: Civilsamfundets “superhelte” skal aktiveres i klimakampen

Spejderlederen, den frivillige fodboldtræner eller arbejdspladsens tillidsrepræsentant er alle mestre i at samarbejde, invitere nye ind i fællesskaber og få ting til at ske. Initiativet 70i30 vil aktivere civilsamfundets ildsjæle på vejen til en grønnere fremtid, siger direktør i DeltagerDanmark, Rune Baastrup. 

Sådan hjælper civilsamfundet den grønne omstilling på vej

Sådan hjælper civilsamfundet den grønne omstilling på vej

Når kriser rammer, trækker civilsamfundet i arbejdstøjet. Derfor er det helt naturligt, at det civile Danmark også går målrettet ind i klimakampen. Men hvad gør man strategisk, for at hjælpe et bæredygtigt mindset på vej, og hvad kan vi gøre her og nu i den nære hverdag? Et nyt katalog fra DeltagerDanmark og Tænketanken Concito giver inspiration. 

Nordea-fonden vil fremover vurdere projekters klimapåvirkning

Nordea-fonden vil fremover vurdere projekters klimapåvirkning

De overordnede uddelingsområder ligger tæt op ad de nuværende, men det tværgående krav om hensyn til især grøn bæredygtighed er nyt. Fonden er i proces med at finde ud af, hvordan den selv skal leve op til de nye skærpede krav, den stiller til ansøgerne