Sådan retter du fejl, så det understøtter læringen

METODE: Man lærer sprog ved at bruge det og øve sig. Det er en uundgåelig og naturlig del af alt læring at lave fejl. Her får du retningslinjer for, hvordan du bedst retter fejl, så det understøtter læringen. 

(OBS: Det er mere end et år siden, denne artikel er blevet redigeret. Vær derfor opmærksom på, at dele af indholdet kan være forældet)

Når man lærer et sprog, vil man gerne rettes, når man taler eller skriver. Der er imidlertid megen diskussion blandt sprogfolk om, hvorvidt det overhovedet virker at rette fejl. Det er helt sikkert ikke en god idé at rette hver enkelt fejl. Det kan underminere folks selvtillid, det gør det svært at tale flydende, og ingen kan huske alle rettelser.

Alt for nidkære rettelser bygger måske på den fejlagtige opfattelse, at hvis man ikke retter fejl, vil kursisten indlære "forkert" sprog, og fejlene vil sidde fast. Men det vigtigste er at skabe en atmosfære, hvor kursisterne bliver opmuntret til at tale, og det kan modarbejde en sådan anerkendende pædagogik, hvis man hele tiden retter fejl. 

Forskel på at rette fri tale og at rette fejl i kontrollerede øvelser 
Det er vigtigt at skelne mellem fri tale og kontrollerede øvelser. I fri tale kan det virke unødvendigt forstyrrende, hvis man griber ind med for mange rettelser, hvorimod der i kontrollerede aktiviteter, som når kursisterne skal træne bestemte strukturer (for eksempel "lav sætninger med 'hvis'"), kan være behov for rettelser for at sikre, at kursisten faktisk øver bestemte færdigheder.

Mange kursister vil dog gerne rettes i fejl, de laver gentagne gange, og mange vil især gerne rettes i deres udtale. Mange kursister oplever netop udtalen som det sværeste ved at lære et nyt sprog. 

Påpeg en eller to slags fejl i skriftlige opgaver  
I forbindelse med skriftlige opgaver er det en god idé kun at påpege en eller to slags fejl i stedet for at understrege hver eneste stavefejl med rødt. Der er faktisk mange, der mener, at underviserens (eller den frivilliges) kuglepen overhovedet ikke har noget at gøre i kursisternes tekster.

I stedet kan man skrive på post-its, og så kan kursisterne selv rette og redigere deres tekster. Gør eventuelt opmærksom på gennemgående fejl, fejl i forbindelse med noget, der er gennemgået for nylig, eller fejl, der virkelig er hæmmende for forståelsen. 

Lad være med at afbryde kursisten 
I forbindelse med det mundtlige sprog, så lad være med at afbryde kursisten, men noter eventuelt fejl ned, og udvælg to eller tre, som I snakker om bagefter. Husk, at det er godt at lave fejl, da det som regel betyder, at kursisten prøver sproget af og kommer uden for sin komfortzone.

Man skal heller ikke nødvendigvis rette fejl i en grammatisk struktur, som kursisten endnu ikke har lært eller er stødt på. 

Tilpas fejlretning til den enkelte kursist 
Fejlretning afhænger også af, hvilken kursisttype det drejer sig om, hvilke sammenhænge kursisten bruger (eller skal bruge) sproget i og af kursistens niveau. For eksempel kan kursister, der skal arbejde i offentlige eller akademiske sammenhænge, have brug for at kunne skrive præcise tekster til en målgruppe, der er mindre tolerant over for fejl. 

NB! Hvis du er med en underviser i klassen, så prøv at følge deres måde at rette fejl på. Man skal aldrig rette flere fejl, end underviseren gør.

Kom videre til næste del i modul to her: Vigtige egenskaber i frivilligt arbejde med flygtninges sprogtilegnelse 

Eller vend tilbage til indholdsfortegnelsen her.

Forrige artikel Vigtige egenskaber i frivilligt arbejde med flygtninges sprogtilegnelse Vigtige egenskaber i frivilligt arbejde med flygtninges sprogtilegnelse Næste artikel Fire gode råd til, hvordan du bedst understøtter sprogtilegnelsen Fire gode råd til, hvordan du bedst understøtter sprogtilegnelsen
Overblik: Her taler politikerne og fagbosserne 1. maj

Overblik: Her taler politikerne og fagbosserne 1. maj

Fejringen af arbejdernes internationale kampdag 1. maj 2023 markeres ved en lang række arrangementer. Blandt talerne er statsminister Mette Frederiksen og justitsminister Peter Hummelgaard. Få overblik her.

Nogle af dem uden stemmeret har fået en stemme og lyst til at bruge den

Nogle af dem uden stemmeret har fået en stemme og lyst til at bruge den

Unge med flygtningebaggrund kan have svært ved at komme til orde og har ofte heller ikke stemmeret. Derfor har DFUNK - Dansk Flygtningehjælp Ungdom sat sig for at få inddraget de unge i den demokratiske debat. Nu har DFUNK fået indsatsen evalueret, og resultaterne er til at føle på. 

Eksperter om betalte frivillige:

Eksperter om betalte frivillige: "Går man ned ad den vej, er det svært at komme tilbage." "Man skal ikke være så bange for hybride konstruktioner"

Det behøver ikke være problematisk, at civilsamfundsorganisationer betaler for opgaver, der oprindeligt eller delvist løses af frivillige, siger to af sektorens fyrtårne. Marie Baad Holdt påpeger dog, at en betalingspraksis er endnu et benspænd for organisationer, som i forvejen har svært ved at tjene penge. Mads Roke Clausen mener, at civilsamfundets vigtigste særkende er, at det ikke er en myndighed - ikke om det drives helt eller delvist af frivillige.

En grønskolling vokset ud af 2014-revolutionen og et håndholdt orgie af frivillig handlekraft. Her er et øjebliksbillede af Ukraines civilsamfund

En grønskolling vokset ud af 2014-revolutionen og et håndholdt orgie af frivillig handlekraft. Her er et øjebliksbillede af Ukraines civilsamfund

Efter et år med krig har det danske og internationale civilsamfunds indsats for at støtte ukrainerne fået – berettiget – meget rampelys. Til gengæld har det ukrainske civilsamfund selv ikke fyldt meget. Hvad er det for en størrelse, hvilken forskel gør det, og hvilke trængsler har det? Altinget råder en smule bod på den manglende opmærksomhed.

Når ngo’er og udsatte selv fordeler fondsmidler, er det både en gave for diversiteten og en mulighed for at ’washe’ beskidt tjente formuer renere

Når ngo’er og udsatte selv fordeler fondsmidler, er det både en gave for diversiteten og en mulighed for at ’washe’ beskidt tjente formuer renere

Selvom participatory grantmaking ikke er noget ubeskrevet blad i Danmark, har vi endnu til gode at se en udgave, hvor beslutningerne om bevillinger er helt overladt til målgrupperne. Men det har Hannah Paterson set masser af vellykkede eksempler på – og hun finder det både fantastisk og forfærdeligt. Hun er Churchill fellow og ekspert i metoden. Altinget har mødt hende i Danmark.