SOS Børnebyerne: Et kærligt “hjem” for alle medarbejdere

BEST PRACTISE: Dansk Magisterforening har sammen med konsulenthuset Ingerfair sat fokus på arbejdsmiljøet i en ny undersøgelse. Læs her, hvorfor SOS Børnebyerne sætter medarbejdertrivslen i højsædet, og få gode råd til at give arbejdsmiljøet et tjek.

(OBS: Det er mere end et år siden, denne artikel er blevet redigeret. Vær derfor opmærksom på, at dele af indholdet kan være forældet)

"Et kærligt hjem til alle børn."

Sådan rammer SOS Børnebyerne sin sag ind. Spørger man HR-partner Maiken Steen Hummelshøj, om hun kan koge organisationens visioner for et sundt arbejdsmiljø ned i en bouillonterning, finder hun inspiration i netop organisationens motto og omskriver det en smule: 

“SOS Børnebyerne skal være et kærligt hus for alle medarbejderne.”

Medregner man alle funktioner lige fra direktionsgangen til praktikanterne, så huser SOS Børnebyen i deres kontor på Vesterbro i København syv forskellige afdelinger med godt 80 ansatte og frivillige i alt.

Trivsel starter i hverdagen
Når man som medarbejder møder ind i huset på en tilfældig hverdag, kan man mærke, at det sunde arbejdsmiljø er en integreret del af organisationen og har været det de seneste 10 år, forklarer Maiken Steen Hummelshøj:

“I dagligdagen handler det sunde arbejdsmiljø jo om helt jordnære ting som at hilse pænt på hinanden, spørge hvordan ens weekend har været og udvise respekt for hinanden. Vi interesserer os for hinanden og har en omsorgsfuld og kærlig omgangsform.”

Målinger og workshops
På det strukturelle plan har organisationen forskellige måleinstrumenter, der jævnligt tager temperaturen på arbejdsmiljøet.

Det er eksempelvis halvårlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS), arbejdspladsvurderinger, egne surveys og et eksternt firma, der står for undersøgelser af arbejdsmiljøet.

Under samtalerne er medarbejderudvikling i form af mulige kurser og efteruddannelse et højt prioriteret punkt, fremhæver Maiken Steen Hummelshøi blandt andet.

Sideløbende med alle målingerne har SOS Børnebyerne et trivselsudvalg, der sørger for at samle huset på tværs af afdelinger til faglige og sociale arrangementer.

Endelig samler organisationen op på diverse målinger ved at afholde workshops.

I år har hver afdeling eksempelvis fået til opgave at finde tre ting, som man vil arbejde videre med: 

“Det kan være alt lige fra, om støjniveauet i vores åbne kontorer er for højt, til hvordan man forbedrer samarbejdet med andre afdelinger,” eksemplificerer HR-partner Maiken Steen Hummelshøj.

Men hvor tilfredse er SOS-Børnebyernes medarbejdere med deres arbejdsmiljø?

Kigger man på målingerne, ser det godt ud.

“97 procent af medarbejderne svarer, at de generelt er tilfredse. Dykker vi mere ned i tallene og analyserer dem, kan vi se, at der er behov for et stadigt fokus. Eksempelvis med forebyggelse af stress - hvordan holder vi fast i det lange løb? Kan vi gøre det endnu bedre?” fortæller HR-partner Maiken Steen Hummelshøj om det kontinuerlige arbejde med at sikre et sundt arbejdsmiljø.

Fra København til Nairobi
SOS Børnebyerne er afhængige af en række samarbejdspartnere i fjerne verdensdele.

I det arbejde læner organisationen sig op af række nedfældede politikker om, hvordan man agerer forsvarligt og samarbejder bedst muligt både på kontorer og i børnebyerne ude i verden.

Reglerne er sat i verden for at undgå eksempelvis korruption og frem for alt for at beskytte børnene.

Læs mere her om SOS Børnebyernes politikker og tiltag for beskyttelse af børn.

Men normer og krav til arbejdsmiljøet hos en organisation i København kan ikke nødvendigvis oversættes en-til-en hos samarbejdspartnerne, fremhæver Maiken Steen Hummelshøi:

“Det er en vigtig pointe, at hvert kontor ude i verden tilpasser deres retningslinjer for medarbejdertrivsel i overensstemmelse med det pågældende land, arbejdskulturen og kutymer i øvrigt. Kulturen i København er jo en anden i forhold til vores kollegaers i Kenyas hovedstad, Nairobi. ”

Walk the talk
Adspurgt om organisationer i civilsamfundet har en særlig forpligtelse til at sikre et sundt arbejdsmiljø, tager HR-partner Maiken Steen Hummelshøi en mindre tænkepause, før hun svarer.

“Som udgangspunkt synes jeg, at alle virksomheder har en forpligtelse til at skabe et sundt arbejdsmiljø”, siger hun og fortsætter:

“Om vi som ngo har en ekstra forpligtelse? Ja. Det handler om, at man også inden for hjemmets fire rammer skal være et rart sted. Ellers ville det klinge lidt hult i forhold til vores overordnede sag. Hvis vi ikke har det godt, hvordan kan vi så få det bedst mulige ud af det arbejde, vi laver til gavn for børnene? Vi leverer bedre resultater og skaber større værdi, når arbejdsmiljøet er godt.” 

Vi runder “besøget” hos SOS-børnebyerne af, med at udfritte HR-partner Maiken Steen Hummelshøis om hendes bedste råd til at fremme trivslen på arbejdspladsen:

  1. Hvis man vil ændre et usundt psykisk arbejdsmiljø, er det vigtigt, at ledelsen tager en klar beslutning om at rykke ved det. Et godt sted at starte er at oprette et arbejdsmiljøudvalg og lave en egentlig trivselspolitik. 
  2. Kig på, hvordan tonen er i din organisation. Det lyder måske banalt, men en respektfuld tone mellem medarbejdere forplanter sig og bliver en del af kulturen.  
  3. Lyt oprigtigt til dine medarbejdere, når du spørger dem, hvad der konkret kan fremme arbejdsmiljøet. I nogle organisationer vil medarbejdere ikke sige deres ærlige mening, fordi de frygter repressalier. Derfor kan det give mening at bede om input i anonyme spørgeskemaer. 
  4. Sæt trivsel på agendaen i en mere struktureret form. Trivselsundersøgelser, MUS og eventuelle workshops skal sættes ind i årshjulet, så indsatsen ikke bliver udskudt til fordel for andre ting, der presser sig på.
  5. SOS Børnebyerne har et trivselsudvalg. Det har jeg ikke set andre steder. For os har det en stor betydning, at vi har et organ, der laver faglige og sociale arrangementer på tværs af organisationen.  
Forrige artikel Mino Danmark: Krisen modnede os Mino Danmark: Krisen modnede os Næste artikel FRAK: Vi er nysgerrige af natur FRAK: Vi er nysgerrige af natur
Når ngo’er og udsatte selv fordeler fondsmidler, er det både en gave for diversiteten og en mulighed for at ’washe’ beskidt tjente formuer renere

Når ngo’er og udsatte selv fordeler fondsmidler, er det både en gave for diversiteten og en mulighed for at ’washe’ beskidt tjente formuer renere

Selvom participatory grantmaking ikke er noget ubeskrevet blad i Danmark, har vi endnu til gode at se en udgave, hvor beslutningerne om bevillinger er helt overladt til målgrupperne. Men det har Hannah Paterson set masser af vellykkede eksempler på – og hun finder det både fantastisk og forfærdeligt. Hun er Churchill fellow og ekspert i metoden. Altinget har mødt hende i Danmark.

Quiz: Test din viden om frivillige, fastholdelse og rekruttering

Quiz: Test din viden om frivillige, fastholdelse og rekruttering

Resultaterne af en af de mest omfattende danske undersøgelser af udfordringer og muligheder i forhold til at rekruttere og fastholde frivillige er for nylig offentliggjort og udkommet i bogform. Se hvordan dine antagelser og viden matcher undersøgelsen her

Ekspert om at afskedige en frivillig: Det skal gøres ordentligt og værdigt

Ekspert om at afskedige en frivillig: Det skal gøres ordentligt og værdigt

I den nye udgave af antologien ”Samtaler der kræver mod” bevæger Center for Frivilligt Socialt arbejde sig ind på et område, som har relevans langt ud over de foreninger, som driver socialt arbejde – nemlig hvordan man ”fyrer” en frivillig, som ikke fungerer, og ikke mindst, hvordan man gør det på en ordentlig måde.

Han udgiver digte til fordel for udsatte børn. Selv ville han ønske, han var blevet fjernet fra sit barndomshjem

Han udgiver digte til fordel for udsatte børn. Selv ville han ønske, han var blevet fjernet fra sit barndomshjem

Trods synlige tegn på vold og vanrøgt blev drengen Jimmy Gørtz og hans bror aldrig fjernet fra deres dybt alkoholiske far. På mirakuløs vis voksede Jimmy Gørtz op og blev topleder, terapeut, frivilligleder og forfatter. Senest er han sprunget ud som digter. Selvom meget er blevet bedre siden hans egen barndom, mener han, at systemet stadig kan lære af den smerte, han blev forvoldt som barn.