Vil I være mere grønne? Lær af Klimabevægelsen

Grøn menu, kollektiv transport og genbrugte computere. Små justeringer kan gøre jeres organisations CO2-aftryk lettere.

Man siger, at dine handlinger fortæller mere om, hvem du er, end de ord, der kommer ud af din mund. Med andre ord: Hvis man ønsker at påvirke politikere til at tage endnu større ansvar for klimaet, må man selv gå forrest som det gode eksempel. 

Det gør Klimabevægelsen, hvor koordinator Ariel Storm her fortæller, hvordan sekretariatet forsøger at træffer bevidste og gennemtænkte valg, når det handler om at reducere klimaaftrykket. 

“Vi har endnu ikke nogen stor forkromet handlingsplan for, hvordan vi rent praktisk skal indrette os. I stedet er det med at være klimabevidste en så indgroet del af organisationens kultur, at vi viderefører vores egne grønne vaner, når arbejdet i sekretariatet skal passes. At vi hver især tænker meget over at træffe bæredygtige valg, handler nok om, at vi udspringer af aktivismen,” siger Ariel Storm. 

Genbrugte computere og grøn transport

Klimabevægelsen er en relativ ny organisation. Da kontoret på Frederiksberg skulle indrettes med computere, printere og telefoner var det naturligt at købe såkaldt refurbished udstyr. At købe genbrug er ikke kun godt for klimaet. Det er også økonomisk en gevinst. 

Her kan du læse om do og don’t, når du køber refurbished elektronik 

Når organisationens medarbejdere skal rejse til konferencer og events over længere afstande, foregår det som hovedregel med tog. Skal man på inspirationsture til forskellige steder i eksempelvis Tyskland, kan det være en idé at leje en bil, og der prioriterer bevægelsen elbiler.  Hjemme i København er det cykler og offentlig transport, der benyttes, forklarer Ariel Storm.

Vegetarisk mad, grøn energi og klimavenligt trykkeri

At arrangere workshops og events er en essentiel del af Klimabevægelsen identitet. Til både de store arrangementer og også i den daglige frokostordning hjemme på kontoret er maden plantebaseret.

Det er ikke kun plantebaseret mad, der er selvfølgeligt hos Klimabevægelsen. Det var heller ikke til debat, at bevægelsens energileverandør skulle være så grøn som muligt. Derfor bruger et selskab med to blade i bladmærkeordningen for el.

Du kan læse mere om bladmærkeordningen her

Læs mere om hvordan du sparer på strøm til elektronik her

I det hele taget afsøges de mindst klimabelastende løsninger, når nye valg skal træffes. Eksempelvis som da bevægelsen skulle finde en ekstern leverandør til at lave flyers og plakater. 

“Vi laver grundig research og tager skridtet videre end bare det, du kan læse på virksomhedernes hjemmesider. Det er i snakken med leverandører, at du finder ud af, hvad der adskiller dem fra hinanden og hvordan de forstår det at være bæredygtige. Da vi havde lavet vores research, faldt valget på et klimaneutralt trykkeri med Cradle to Cradle-certificerede produkter. De har i hele produktionskæden tænkt det at være mindst klimabelastende ind,” siger Ariel Storm Loksinsky.

Skridtet videre 

Endelig opfordrer Klimabevægelsen andre organisationer i Civilsamfundet til at være mere proaktive i forhold til at påvirke både lokale og nationale politikere til at fremme de grønne valg. Det kan man eksempelvis gøre ved at efterspørge klimaafgifter på Christiansborg eller ved at foreslå byrådspolitikere i jeres lokalområde at arbejde for nogle af de tiltag, der findes i dette inspirationskatalog: 

klimabevaegelsen.dk 

Forrige artikel MS og Den Grønne Studenterbevægelse er rykket tættere sammen MS og Den Grønne Studenterbevægelse er rykket tættere sammen Næste artikel Sådan fik gymnasieelever og Sex & Samfund ministerens øre Sådan fik gymnasieelever og Sex & Samfund ministerens øre
Mangfoldigheden halter bagefter i civilsamfundet

Mangfoldigheden halter bagefter i civilsamfundet

En ny undersøgelse foretaget af Groupcare viser, at kun cirka hver fjerde forening eller organisation herhjemme arbejder målrettet med inklusion og diversitet. Det tyder også på, at det danske civilsamfund halter bagud, når vi sammenligner os med Sverige og Norge.

Med cykel og cykelhjelm fik Jonas skabt Lolland et nyt ungeråd

Med cykel og cykelhjelm fik Jonas skabt Lolland et nyt ungeråd

Halvanden måned fik ungekonsulent Jonas Sylvester Kaspersen til at opstarte Lolland Ungeråd, og i den periode kunne Lollands beboere se ham ræsende på sin cykel frem og tilbage på adskillige skoler, fritidshjem og uformelle opholdssteder for unge. Kom med på hans tur her.

To nøglepersoner om deres læringer: ‘Sådan ville jeg gøre, hvis jeg skulle starte Medborgerne igen’

To nøglepersoner om deres læringer: ‘Sådan ville jeg gøre, hvis jeg skulle starte Medborgerne igen’

Borger-alliancen Medborgerne fra Nørrebro/Nordvest drejede nærmest lydløst nøglen rundt i forsommeren. Den platform, der skulle samle civilsamfundet lokalt og styrke nærdemokratiet, overlevede ikke. Men hvorfor? Og hvor bør man justere, hvis andre vil prøve kræfter med Community Organising i Danmark? Det har Civilsamfundets Videnscenter spurgt to centrale kræfter i Medborgerne om.

Lær af Næstehjælperne: Sådan beskytter du sårbare facebookmedlemmer

Lær af Næstehjælperne: Sådan beskytter du sårbare facebookmedlemmer

Mere end 22.000 danskere er medlem af en lokal facebookgruppe under Næstehjælperne. Bevægelsen er en protest- og hjælpegruppe, der skaber forbindelse mellem fattige eller udsatte og andre, der har overskud til at hjælpe. Læs her, hvordan Susanne Jakobsen fra København varetager rollen som administrator.

Lær af Albertslund Kommune: Sådan gøder du et sundt og trygt naboskab

Lær af Albertslund Kommune: Sådan gøder du et sundt og trygt naboskab

Borgere, der tidligere frygtede hinanden, blev i Albertslund Kommune bragt i samme rum til en samtale om utryghed. Arbejdet resulterede i et styrket naboskab og det giver god mening i kriminalitetsforebyggelsen. Civilsamfundets ses som et forlængende led i forhold til myndighedernes indsats.

VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

VELUX FONDEN: Personlige erfaringer skal spille større rolle i uddelinger

Et panel bestående af 11 personer, der selv har oplevet alvorlig psykisk mistrivsel, skal gøre VELUX FONDEN skarpere og mere præcise, når der skal uddeles projektmidler til nye indsatser. Panelet kan “forskubbe tyngdepunkter, vi ellers lægger vægt på”, siger programchef Vibeke Lybecker.