Simon Engell Kjøller

Debatredaktør og studenteransvarlig

Har tidligere været tilknyttet Altinget Civilsamfund, Altinget Udvikling og Altinget Uddannelse.

Uddannet cand.comm. i Journalistik og Politik & administration fra Roskilde Universitet.

Twitter
LinkedIn

Kontakt:
Mobil: +4544140053
simonkjoller@altinget.dk
Altinget