Simon Engell Kjøller

Redaktionsassistent

Har været tilknyttet Altinget Civilsamfund, Altinget Udvikling og Altinget Uddannelse.

Journalistpraktikant fra Roskilde Universitet, Journalistik og Politik & Administration.

Twitter
LinkedIn

Kontakt:
Mobil: +4544140053
simonkjoller@altinget.dk
Altinget