Alternativ legitimitet: Socialøkonomiske gruppers deltagelse i europæiske beslutningsprocesser

Afsender/institution/forlag:

Københavns Universitet

Udgivelsesår:

2004

Kategori:

Socialøkonomi

Publikationstype:

Bogkapitel

Sprog:

Dansk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

NEJ

Fuld adgang:

NEJ