Basta arbetskooperativ – ett tecken i tiden?

I artikeln beskrivs ett annorlunda sätt att organisera rehabilitering av missbrukare i Sverige. Basta Arbetskooperativ drivs helt och hållet utan anställda som har sin professionella hemvist i vård- och behandlingsssektorn. Istället utgörs kärnan i verksamheten av före detta missbrukare. I den speciella organisationsform som Basta Arbetskooperativ utgör söker man kombinera produktion av varor och tjänster på marknadsmässiga villkor med ett målmedvetet och aktivt rehabiliteringsarbete. Detta skapar speciella förutsättningar i ett gränsland mellan marknad och stat.

Afsender/institution/forlag:

Stockholm School of Economics

Udgivelsesår:

1998

Kategori:

Socialøkonomi

Publikationstype:

Tidsskriftartikel

Sprog:

Svensk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

JA

Fuld adgang:

JA