Competing for Attention. Interest Groups in the News in a Danish Election

Afsender/institution/forlag:

Aarhus Universitet

Udgivelsesår:

2008

Kategori:

NGO’er

Publikationstype:

Bogkapitel

Sprog:

Engelsk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

JA

Fuld adgang:

JA