Den norske dugnaden

For første gang får vi her en samlet beskrivelse av den norske dugnadstradisjonens historiske røtter, utbredelse og varierte anvendelsesområder. Forfatterne viser hvordan dugnaden sto sentralt i det gamle bondesamfunnet, men også i den tidlige industrialiseringen og i gjenoppbyggingen etter krigen. Dugnadens styrke - og nøkkelen til dens overlevelse - ligger nettopp i dens evne til å skape fellesskap, entusiasme og synlige resultater under skiftende historiske betingelser. Gjennom en rekke casestudier fra vår egen tid, tegnes bildet av en mangfoldig og vital tradisjon. Hver dag, året gjennom, avholdes det dugnader i borettslag, frivillige organisasjoner, lokalsamfunn og idrettsklubber. Kommuner, skoler og nabonettverk benytter seg av dugnadsformen når de ønsker å skape noe sammen. Til og med politikere roper på nasjonale dugnadsløft når de ser behov for ekstra innsats. Dugnader arrangeres for å integrere utsatte grupper, bygge idrettsanlegg, forskjønne omgivelsene, bevare kulturminner eller for å skaffe penger til slunkne klubbkasser. Men hva nå: Vil dugnaden overleve i et samfunn preget av stadig større individualisme og ekspertvelde? Den norske dugnaden vil være av interesse for alle som er opptatt av frivillig arbeid og frivillighetens rolle i det moderne samfunnet.

Afsender/institution/forlag:

Institutt for samfunnsforskning

Udgivelsesår:

2011

Kategori:

Frivillighed

Publikationstype:

Bog

Sprog:

Norsk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

NEJ

Fuld adgang:

NEJ