Donationer af tid og penge: Fem sociologiske studier af frivilligt arbejde og pengegaver

Emnet for denne ph.d.-afhandling er frivilligt arbejde og pengegaver. Mere specifikt, så søger afhandlingen at forstå de faktorer, der påvirker individers valg om at donere deres tid eller penge til frivillig- og nonprofitsektoren, samt hvilken betydning dette valg har for donorerne selv. Afhandlingen er en artikelsamling bestående af fem artikler, som hver undersøger en afgrænset problemstilling, der er relateret til dele af afhandlingens emne.

Afsender/institution/forlag:

RUC

Udgivelsesår:

2017

Kategori:

Frivillighed

Publikationstype:

Ph.d.-afhandling

Sprog:

Dansk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

NEJ

Fuld adgang:

JA