Folkeoplysning om bæredygtig udvikling: en historie om afradikalisering og bagvedliggende uklarheder

Gennem en historisk analyse af udviklingen i diskursen om folkeoplysning, borgerdeltagelse og bæredygtig udvikling viser denne artikel et skred og en indsnævring i denne diskurs, som begyndte helt tilbage i 70?erne, men som især hænger sammen med den økologiske moderniseringsdiskurs dominans i 90'erne. Som proces har det haft karakter af en assimilering af miljøbevægelsen i et venskabeligt samspil mellem statsinitiativer og miljøorganisationer og -aktivister. Bag udviklingen skjuler der sig en harmonisk opfattelse af relationen mellem folkelig deltagelse og bæredygtig udvikling. Selvom det folkelige engagement i bæredygtig udvikling - trods indsatsen i 90'erne - har været faldende, er denne harmoni-forestilling ikke blevet udfordret. Artiklen slutter med et forslag om at nytænke didaktikken i folkeoplysningen om bæredygtig udvikling med udgangspunkt i en erkendelse af de dilemmaer, der skjuler sig i dens væsen.

Afsender/institution/forlag:

Aarhus Universitet

Udgivelsesår:

2007

Kategori:

Folkeoplysning

Publikationstype:

Bogkapitel

Sprog:

Dansk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

NEJ

Fuld adgang:

NEJ