Frivilligsentralen mellom stat, kommune og sivilsamfunn

Denne rapporten dreier seg om de norske frivilligsentralene og den plass de har fått i det norske organisa-sjonslandskapet. Sentralene preges av mangfold, både når det gjelder eierformer, praksis og roller. I dag er de finansiert både fra statlig og kommunalt hold. Men feltet preges av et fravær av generelle retningslinjer for hva sentralene bør være i framtiden. 

Rapporten trekker opp en del av de utfordringene sentralene står overfor når de skal utforme sine lokale identiteter. Frivillig innsats, som er viktig for sentralene, er også en ressurs som frivillige organisasjoner nyter godt av. Det frivillige feltet gjennomgår en rekke moderniseringsprosesser som også setter sitt preg på sentralene. Hver enkelt sentral bør forholde seg til de utfordringene disse prosessene skaper, og finne sin plass innenfor det lokalsamfunnet den skal virke i. Det finnes ingen standardløsninger som passer for alle, hver og en må vurdere hvilken rolle den skal innta i det lokale mangfoldet av sivile aktører. Det er et viktig at sentralene ikke framstår som konkurrenter, men katalysatorer i det lokale organisasjonslandskapet.

Afsender/institution/forlag:

Institutt for samfunnsforskning

Udgivelsesår:

2010

Kategori:

Frivillighed

Publikationstype:

Rapport

Sprog:

Norsk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

NEJ

Fuld adgang:

JA