Grønne daghøjskoler og folkeoplysning

Afsender/institution/forlag:

Københavns Universitet

Udgivelsesår:

1998

Kategori:

Civilsamfund

Publikationstype:

Bog

Sprog:

Engelsk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

NEJ

Fuld adgang:

NEJ