Hjemløshed i Danmark 2019

Kortlægningerne af hjemløshed har været gennemført hvert andet år siden den første kortlægning i 2007, og kortlægningen i 2019 er dermed den syvende landsdækkende kortlægning. Rapporten tegner et billede af omfanget og udviklingen i hjemløsheden og af hjemløshedens geografiske fordeling på byområder, regioner og kommuner. Ligeledes afdækkes den demografiske og sociale profil blandt borgere i hjemløshed i forhold til køn, alder, etnisk baggrund og helbredsmæssige forhold.

Kortlægningen udføres ved, at lokale sociale tilbud og offentlige myndigheder udfylder et 2-siders spørgeskema for hver enkelt person i en hjemløshedssituation, som de har haft kontakt med eller kendskab til i uge 6. Herefter bearbejder VIVE de indsamlede resultater.

Kortlægningen er bestilt af Social- og Indenrigsministeriet.

Afsender/institution/forlag:

Vive

Udgivelsesår:

2019

Kategori:

Civilsamfund

Publikationstype:

Rapport

Sprog:

Dansk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

NEJ

Fuld adgang:

JA