Institutionelle omgivelser og foreningslivet: Kommunalreformens betydning for samspillet mellem kommuner og frivillige foreninger

Ph.d.-afhandlingen undersøger samspillet mellem de frivillige foreninger og kommunerne på idrætsområdet og social- og sundhedsområdet, herunder hvordan Kommunalreformen i 2007 har haft indflydelse på samspillet. 

Afsender/institution/forlag:

Syddansk Universitet

Udgivelsesår:

2012

Kategori:

Foreningsliv

Publikationstype:

Ph.d.-afhandling

Sprog:

Dansk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

JA

Fuld adgang:

NEJ