Klassiske kanaler og moderne metoder. Interesseorganisationer i dansk politik

Afsender/institution/forlag:

Aarhus Universitet

Udgivelsesår:

2009

Kategori:

NGO’er

Publikationstype:

Bogkapitel

Sprog:

Dansk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

NEJ

Fuld adgang:

NEJ