Motionsfodbold og medborgerskab

Artiklen sætter fokus på motionsfodbold og udvikling af medborgerskab hos udsatte drenge. Artiklen tager udgangspunkt i et community psykologisk projekt, afviklet på Ydre Nørrebro, København. Projektet inkluderede 45 drenge (12-16 år), en lokal folkeskole, en lokal fodboldforening og forskere fra Center for Holdspil og Sundhed. Multiple metoder blev benyttet. Studiets resultater peger på, at motionsfodbold påvirker udviklingen af empowerment og præger medborgerskab i kraft af: a) Den positive betydning fodbold har for drengene, b) Mulighederne for en afvekslende hverdag, c) Forpligtelse og disciplin og d) Motivation. Endvidere synes en samskabende tilgang at have stor betydning for drengenes udvikling af medborgerskab.

Afsender/institution/forlag:

Københavns Universitet

Udgivelsesår:

2019

Kategori:

Medborgerskab

Publikationstype:

Tidsskriftartikel

Sprog:

Dansk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

JA

Fuld adgang:

JA