Organisationerne og indflydelsen: Hvordan interesseorganisationer søger indflydelse på offentlig politik

Afsender/institution/forlag:

Aarhus Universitet

Udgivelsesår:

2005

Kategori:

NGO’er

Publikationstype:

Tidsskriftartikel

Sprog:

Dansk

Status:

Udgivet

Peer review eller ej:

Fuld adgang eller ej: