Projektets logik - Den offentlige sektors paradoks - et studie af tværorganisatoriske projektprocesser og samskabelse med frivillige i en nordjysk ungdomsskole

Denne afhandling beskæftiger sig med projektbegrebet og med, hvorledes det i den flydende modernitet anvendes som organiserings- og samarbejdsform i den offentlige forvaltning i Danmark. Herunder stilles skarpt på det dilemma, at projekters liv og bevægelse udgør en kompleks udfordring såvel som en potentiel mulighedsskabende arena for fremtidens offentlige sektor. Tværorganisatoriske netværk og organiseringsformer som samskabelse og partnerskaber er nogle af de faktorer, der skaber udfordringer såvel som muligheder for den offentlige sektor som samlet lærende organisation.
Dette dilemma undersøges gennem et kvalitativt studie af et treårigt samskabelsesprojekt, hvor en større nordjysk ungdomsskole i samarbejde med to uddannelsesinstitutioner forsøger at udforske, hvorledes den offentlige sektor systematisk kan anvende frivillige studerende som en måde at innovere og udvikle velfærdsstatens ydelser på.

Afsender/institution/forlag:

Aalborg Universitet

Udgivelsesår:

2017

Kategori:

Samskabelse

Publikationstype:

Ph.d.-afhandling

Sprog:

Dansk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

NEJ

Fuld adgang:

JA