Samfundsdeltagelse og medborgerskab blandt mennesker med fysisk handicap

Ifølge FN’s handicapkonvention, som Danmark har været omfattet af siden 2009, skal mennesker med handicap så vidt muligt have samme muligheder som den øvrige befolkning. Denne rapport belyser, i hvilket omfang dette gør sig gældende for mennesker med større og mindre selvrapporterede fysiske handicap i 2019. Der undersøges forskelle mellem mennesker uden fysisk handicap og mennesker med henholdsvis større og mindre fysiske handicap i uddannelse, beskæftigelse og medborgerskab.

Undersøgelsen er finansieret af den daværende Satspulje og bestilt af Social- og Indenrigsministeriet.

Afsender/institution/forlag:

Vive

Udgivelsesår:

2019

Kategori:

Medborgerskab

Publikationstype:

Rapport

Sprog:

Dansk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

NEJ

Fuld adgang:

JA