Samskabelse i kommunale rammer – hvordan kan ledelse understøtte samskabelse?

Denne afhandling fokuserer på et væsentligt, men forskningsmæssigt underbelyst spørgsmål, nemlig: Hvordan kan kommunale aktører gennem ledelse understøtte og fremme samarbejde med civile aktører om at udvikle og producere velfærd? Hovedambitionen med forskningsprojektet er at udvikle viden om, hvilken form for ledelse der skal til for at fremme og understøtte samskabelse. Forskningen i samskabelse beskæftiger sig kun i begrænset omfang med ledelsesdimensionen af samskabelse. I dette forskningsprojekt ser jeg samskabelse i et styringsperspektiv og udvikler med afsæt i denne forståelse en teoretisk ramme til at analysere ledelse af samskabelse.

Afsender/institution/forlag:

RUC

Udgivelsesår:

2016

Kategori:

Samskabelse

Publikationstype:

Ph.d.-afhandling

Sprog:

Dansk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

JA

Fuld adgang:

JA