Tal om det frivillige sociale Danmark. Tendensrapport om personer, der udfører frivilligt socialt arbejde

Tal om det frivillige sociale Danmark er en analyse udarbejdet på baggrund af data fra befolkningsundersøgelsen, som er en af tre delundersøgelser i Frivilligrapporten 2016-2018. Frivilligrapporten har siden 2010 løbende monitoreret frivilligheden med særligt fokus på velfærdsområdet, dvs. social- og sundhedsområdet samt det humanitære, almennyttige arbejde. Frivilligrapporten består af en befolkningsundersøgelse, en kommuneundersøgelse og en foreningsundersøgelse. Center for Frivilligt Socialt Arbejder udgiver løbende analyser om tendenser på baggrund af disse tre undersøgelser. Frivilligrapporten er finansieret af Frivilligpakken under Børne- og Socialministeriet.

Afsender/institution/forlag:

Center for frivilligt socialt arbejde

Udgivelsesår:

2018

Kategori:

Frivillighed

Publikationstype:

Rapport

Sprog:

Dansk

Status:

Udgivet

Peer reviewed:

NEJ

Fuld adgang:

JA