Undervisning

Her får du adgang til digitale undervisningsmaterialer og online kurser målrettet civilsamfundets organisationer og aktører. Materialerne kan bruges selvstændigt af enkeltpersoner eller indgå i workshops og kurser for grupper af medarbejdere, ledere eller frivillige.

Alle undervisningsmaterialerne er gratis.

Undervisningspakker

Samskabelse udfordrer foreningers uafhængighed

Type: Individuelt online kursus og workshop

Undervisningsforløbet sætter fokus på, hvordan foreningers fortalervirksomhed og uafhængighed kan blive udfordret, når de samarbejder med offentlige aktører på flygtninge- og integrationsområdet.

Kurset er gratis.


Projektledere, medarbejdere, frivilligledere, frivillige

3-4 timer

Du får:

Teori

Cases

Øvelser

Litteraturliste

Videoforelæsning

Fakta om videnscenterets undervisningsunivers

Civilsamfundets Videnscenter udvikler digitale undervisningsforløb og -materialer i samarbejde med undervisnings- og forskningsinstitutioner, fagpersoner og civilsamfundsaktører.

Alle undervisningsmaterialerne er gratis.