Undervisning

Her får du adgang til digitale undervisningsmaterialer og online kurser målrettet civilsamfundets organisationer og aktører. Materialerne kan bruges selvstændigt af enkeltpersoner eller indgå i workshops og kurser for grupper af medarbejdere, ledere eller frivillige.

Alle undervisningsmaterialerne er gratis.

Undervisningspakker

Sådan hjælper frivillige bedst flygtninge med at lære dansk

I dette undervisningsforløb lærer du, hvordan frivillige på forskellige måder kan støtte flygtninge med at lære dansk, og hvordan man som frivillig bedst retter fejl og støtter sprogtilegnelsen.

KURSET ER GRATIS

Det får du:

  • Viden om sprogtilegnelse.
  • Metoder til at støtte flygtninge i at lære dansk.
  • Ideer til innovativ sprogstøtte.
  • Øvelser med refleksionsspørgsmål.
  • Quizzer så du kan teste din viden.

Varighed ca. 4 timer

Undervisningsforløbet kan tages fra A til Z, eller du kan plukke relevante elementer ud.

Hvem henvender kurset sig til?

Dem, der allerede er frivillige, eller overvejer at blive det.

Online kursus

Start i dag og lær, når det passer dig.

Samskabelse udfordrer foreningers uafhængighed

Undervisningsforløbet sætter fokus på, hvordan foreningers fortalervirksomhed og uafhængighed kan blive udfordret, når de samarbejder med offentlige aktører på flygtninge- og integrationsområdet.

KURSET ER GRATIS

Det får du:

  • Viden om foreningers samarbejde med kommunale aktører på integrationsområdet.
  • Videoforelæsninger om udfordringer i samspillet mellem flygtningeorganisationer og kommuner.
  • Redskaber til at analysere din forenings fortaler-strategi.
  • Øvelser til at kortlægge udfordringer og dilemmaer i din organisations fortalerarbejde.

Varighed 3 - 4 timer

Undervisningsforløbet kan tages individuelt eller anvendes af undervisere, projektledere og frivilligledere, som kan integrere forløbet i kurser, temadage eller workshops.

Hvem henvender kurset sig til?

Projektledere, medarbejdere, frivilligledere og frivillige.

Online kursus

Start i dag og lær, når det passer dig.

Fakta om videnscenterets undervisningsunivers

Civilsamfundets Videnscenter udvikler digitale undervisningsforløb og -materialer i samarbejde med undervisnings- og forskningsinstitutioner, fagpersoner og civilsamfundsaktører.

Alle undervisningsmaterialerne er gratis.